Yttranden & skrivelser

Samfundet är en aktiv röst inom Stockholms stadsutveckling och bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden, uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Opinionsverksamhet tar sin utgångspunkt i stadgarna

Samfundets viktigaste uppgift är att i debatten om Stockholm och stadens framtida utveckling bidra till kunskapsuppbyggnad genom:

  • stadsbyggnadsseminarier
  • debatter och föredrag om Stockholm och Stockholms historia
  • yttranden såsom remissvar på översiktsplaner, detaljplaner och andra ärenden som berör Stockholm och stadens utveckling i Stockholms stad, landstinget, länsstyrelsen m fl beslutsfattande organ
  • stöd till forskning om Stockholm
  • stöd till konstnärlig verksamhet i och om Stockholm

Har du frågor om föreningens yttranden? Kontakta Lotta von Liewen Wistrand på lotta@samfundetsterik.se.

Yttranden & skrivelser

TitelKategorierTaggarLänkhf:doc_categorieshf:doc_tags
Älvsjö 1:1 i stadsdelen Hagsätra, vid Gällerstagränd–Stjärnsundsgatan, dnr 2021-03098, 20230515, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelsersoderort
Kräftriket, Norra Djurgården, dnr 2021-04218, 20230425, , 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelserhaga-brunnsviken ostermalm-norra-djurgarden
Blackeberg 1:3 m fl, överklagande mmd:s dom dom 2023-04-05 i mål nr P 223-22, 20230420, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelservasterort
Sätra 2:1 och Sätra 2:5 vid Järnbärarvägen, Bredäng, S-Dp 2021-14726, 20230411, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelsersoderort
Spelbomskan (Läkarhuset), Odenplan, dnr 2020-08002, 20230404, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelservasastaden
Tegelbruket 4 m.fl., Kungsholmen, dnr 2016-10001, yttrande inför granskning, 20230403, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelserkungsholmen
Liljeholmsbadet, svarsskrivelse mål Ö 7702-22 JS 36, Liljeholmsbadets vänner m.fl. /., Stockholms kommun angående klagorätt 20230331, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelsersodermalm
Grimsta 1:5, område vid Björketorpsvagen, Norra Ängby, Bromma, dnr 2018-15157, 20230327, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelservasterort
Angående förändringar i Stockholms småhus- och villaområden, 20230322, , 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelseroversiktsplanen strategier-for-stockholms-utveckling
Årsta 1:1, Parkstråket vid kvarteret Barnet, Östberga, S-Dp 2020-07393, 20230203, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelsersoderort
Rosimunda 12, ang ansökan om lov för rivning av enbostadshus, nybyggnad av flerfamiljshus, Storsvängen 43, Mälarhöjden, dnr 2022-0388420230222, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelsersoderort
Mariehamn 1 och del av Akalla 4:1, 2019-00670, 20230207, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelservasterort
Centrala Telefonplan, Västberga 1:1 m fl, dnr 2013-05016 med bilaga 20230130, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelsersoderort
Bäverstocken 1 m.fl., södra Rågsved vid Bjursätragatan, S-Dp 2020-12583, 20230131, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelsersoderort
Karlsviks strand, del av fastigheten Farsta 2:1 m fl , sdp 2012-13613, 20230126 med bilagor, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelsersoderort
Terrasskvarteren i Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1:3, dnr 2021-12441, 20230124, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelserostermalm-norra-djurgarden
Clas på Hörnet, Vasastaden, S-Dp 2018-12787, 20230117 med bilaga, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelservasastaden
Uggleviksreservoaren, Djurgården 1:1, överklagande av detaljplan, S-Dp 2020-02200, 20230103 medbilagor, 2023-yttranden-skrivelser yttranden-skrivelserostermalm-norra-djurgarden
Fatburen 1, Söderhallarna, Södermalm, sdp 2018-05872, 20221209, 2022 yttranden-skrivelsersodermalm
Åkeshov 1:1 mfl, kv Famnen, Riksby och Åkeslund, dnr 2017-17450, 20221114, 2022 yttranden-skrivelserbromma
Djurgården 1:38 m fl, Beckholmen, dnr 2012-03013, 20221107, 2022 yttranden-skrivelserostermalm-sodra-djurgarden
Trängkåren 6 och 7, DN- och SWECO-husen, Marieberg, dnr 2019-07418, 20221107, 2022 yttranden-skrivelserkungsholmen
Program för Fruängen, dnr 2019-14311, 20221019, 2022 yttranden-skrivelsersoderort
Yxan 4 m fl granskning (Borgerskapet), Södermalm, sdp 2016-14530, 20221013, 2022 yttranden-skrivelsersodermalm
Byälvsvägen, dnr 2020-05367, Bagarmossen, Skarpnäck, 20220926, 2022 yttranden-skrivelsersoderort
Stallmästargården, yttrande över syn 20220922, , 2022 yttranden-skrivelsernationalstadsparken solna
Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården, sdp 2018-00710 ök mmd, 20220711, 2022 yttranden-skrivelserostermalm-sodra-djurgarden
Silverskopan 3 m fl i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2021-14454, 20220623, 2022 yttranden-skrivelservasastaden
Uggleviksreservoaren, Norra Djurgården 1:1, S-Dp 2020-02200, 20220614, 2022 yttranden-skrivelserostermalm-norra-djurgarden
Västra Hagsätra, Hagsätra, Höstsådden 1 m.fl., dnr 2018-06778 20220609, 2022 yttranden-skrivelsersoderort
Bygg inte över Riddarholmskanalen, öppet brev till kommunstyrelsen m fl, 20220527, 2022 yttranden-skrivelsergamla-stan
Vinsta Johannelund, Vällingby, dnr 2019-12309, 20220524, 2022 yttranden-skrivelservasterort
Clas på Hörnet, Vasastaden, S-Dp 2018-12787, 20220503, 2022 yttranden-skrivelservasastaden
Gasverket östra, granskning, dnr 2014-12741 med bilagor, 20220510, 2022 yttranden-skrivelserostermalm-norra-djurgarden
Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid Gröna Lund, Stockholms kommun, mål nr P 6338-21, slutanförande 20220429, 2022 yttranden-skrivelserostermalm-sodra-djurgarden
Hammarbyhöjden 1:1 m.fl., Sjöstadshöjden, Södra Hammarbyhamnen, dnr 2016-13579, 20220423, 2022 yttranden-skrivelsersoderort
Alvik 1:18 m.fl., Alviks strand i stadsdelen Alvik, S-Dp 2019-07846, 20220407 med bilagor, 2022 yttranden-skrivelservasterort
Yttrande staden överklagande av mmd dom, mål nr P 7186-21 betr Liljeholmsbadet, 20220406 med bilagor, 2022 yttranden-skrivelsersodermalm
Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården sdp 2018-00710 med bilaga 20220328, 2022 yttranden-skrivelserostermalm-sodra-djurgarden
Blackeberg 3:1 m fl, i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby, sdp 2016-15112, överklagande till mmd, 20220314, 2022 yttranden-skrivelservasterort
Kumlet 23, Skeppargatan 48-50, dnr 2021-03452, 20220307, 2022 yttranden-skrivelserostermalm
Tranbodarne 11, överklagande, dnr 2021-15391-575, 20220228 med bilagor, 2022 yttranden-skrivelsersodermalm
Sperlingens Backe, MÖD mål nr P 266-21, slutanförande, 20220218, 2022 yttranden-skrivelsersodermalm
Grimsta 1:2, Solleftegatan, Råcksta, dnr 2020-06528, 20220214, 2022 yttranden-skrivelservasterort
Riksby 1:3, del av Lintavägen, dnr 2017-16020, 20220207, 2022 yttranden-skrivelservasterort
Cikadan 1 m fl, Hammarbyhöjden, dnr 2016-00773, 20220131, 2022 yttranden-skrivelsersoderort
Program för City, dnr 2017-06022, 20220131, 2022 yttranden-skrivelser
Bromstens IP, förslag till skola, Bromsten 8:26 m.fl. i stadsdelen Bromsten, S-Dp 2020-15870 20220124, 2022 yttranden-skrivelservasterort
Del av Södermalm 2:8 vid Lundagatan, Södermalm, dnr 2016-14774 20210114 med bilagor, 2022 yttranden-skrivelsersodermalm
Folkparksvägen, del av Västberga 1:1, Solberga, dnr 2019-11753 20210114, 2022 yttranden-skrivelsersoderort
Stallmästaregården överklagande 20220113 med bilagor, , , 2022 gamla-stan yttranden-skrivelsernationalstadsparken solna
Julrosen 11, Spånga församlingshus, Spånga, dnr 2021-09814, 20211217, 2021 yttranden-skrivelservasterort
Yxan 4 m fl (Borgerskapet), S-Dp-2016-14530, 20211122, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Östra Hagastaden, Norrtull, sdp 2016-17865, 20211109 med bilaga, , 2021 yttranden-skrivelserhagastaden vasastaden
Sperlingens backe, Östermalm, mål nr P 266-21 möd, 20211109, , 2021 yttranden-skrivelsercity ostermalm
Skeppsholmsviken 6 m fl, mål P 6338-21, möd, 20211103, 2021 yttranden-skrivelserostermalm-sodra-djurgarden
Kavelbron 2 m-fl, Älvsjö, sdp 2020-08671, 20211029, 2021 yttranden-skrivelser
Liljeholmsbadet, överklagande, lst beslut, dnr 403-53202-2021, 20211027, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Årstafältet etapp 4A och etapp 4B, granskning, S-Dp 2017-06550 och 2017-19529, 20211026, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Genua 1, Ladugårdsgärde, Ö-malm. dnr 2018-03562, 20211018, 2021 yttranden-skrivelserostermalm
Sköndal 1:8 (Stora Sköndal, etapp 2) i stadsdelen Sköndal, sdp 2019-09138, 20211018, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Fader Bergström 3 mfl, Hägersten, dnr 2015-18144, 20211004, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Arkövägen, del av Hammarbyhöjden 1:1 m.fl., Kärrtorp, dnr 2017-18840, 20210927, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Östermalmstorg, skrivelse till kommunstyrelsen med kopia till byggnads- och trafiksnämnden, 20210928, 2021 yttranden-skrivelserostermalm
Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021:23, 20210913, 2021 yttranden-skrivelser
Mars och Vulcanus, möd mål nr P 13581-20, 20210826, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Barnhusväderkvarnen 36, Vasastaden, sdp 2017-19122, 20210826, 2021 yttranden-skrivelservasastaden
Uggleviksreservoaren, i stadsdelen Norra Djurgården, S Dp 2020-02200, 20210825, 2021 yttranden-skrivelserostermalm
Sperlingens backe möd 20210816, , 2021 yttranden-skrivelsercity ostermalm
Rättikan 1 och del av Enskede gård 1:1, dnr 2017-16414, 20210726, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Mars och Vulcanus 1 yttrande över rdf yttrande 20210719, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Liljeholmsbadet överklagande lst 20210719, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Riddersvik, förnyad granskning, sdp 2013-11692, 20210628, 2021 yttranden-skrivelservasterort
Riset 11, Gaveliusgatan 7, Södermalm, dnr 2020-08835-575, ök av bygglov till lst, 20210623, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Marievik, överklagande, mmd dom, mål nr P 1833-10, 20210623 med bilagor, , 2021 yttranden-skrivelserliljeholmen soderort
Mars & Vulcanus, yttrande över riksantikvarieämbetets yttrande över överklagat bygglov, mål nr P 13581-20, 20210617 med bilagor, , 2021 yttranden-skrivelsergamla-stan norrmalm
Rädda Liljeholmsbadet, 20210614, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Johanneshov 1:1 del av Kylhuset 15, sdp 2019-04267, 20210607, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Burmanstorp 1 m fl, i kv Våldö-Vitsand, norra delen av Telestaden, sdp 2021-02505. 20210521 med bilagor, , 2021 yttranden-skrivelserfarsta soderort
Västberga 1:1, Tåjärnet. Solberga, S-Dp 2016-16476. 20210520 med bilagor, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Landsknekten 4 och 22 i stadsdelen Älvsjö, S-Dp 2018-13333, 20210519, 2021 yttranden-skrivelser
Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården sdp 2018-00710, 20210510, 2021 yttranden-skrivelserostermalm
Mars & Vulcanus, inhibiton, överklagat bygglov, möd, 20210429, , 2021 yttranden-skrivelsergamla-stan norrmalm
Bottenstocken, Gröndal, sdp 2020-03735, 20210427, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Stallmästaregården, ang förslag till detaljplan, granskning, dnr BND 2016:419, 20210416, 2021 yttranden-skrivelserostermalm
Riv inte Liljeholmsbadet, 20210412, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Boverkets buller dnr 2747-2019, remissyttrande, 20210408, 2021 yttranden-skrivelserx
Fatburen 1 Södermalm, dnr 2018-05872, 20210401, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Bygg och bo till lägre kostnad remissyttrande, 20210324, 2021 yttranden-skrivelserx
Liljeholmen 1:1 (Liljeholmens centrum), S Dp 2018-14587, 20210315, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Klara City View, del av Norrmalm 4:41 m.fl, dnr 2017-02604, 20210315, 2021 yttranden-skrivelsercity
KVA Bergianska skrivelse, 20210315, , 2021 yttranden-skrivelserhaga-brunnsviken nationalstadsparken
Riset 11, skrivelse byggnadsnämnden ang ansökan om bygglov, dnr 2020-08835-575, 20210309, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Marievik 15 m fl i stadsdelen Liljeholmen, dnr 2010-14465, 20210301 med bilagor, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Lillskogen 45 m.fl. i Bromma kyrka, dnr 2018-04943, 20200226, 2021 yttranden-skrivelservasterort
Barkborren, ”Baggpipe Studios”, Hammarbyhöjden, skrivelse ang ev rivning, 20210226, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Staven 8 mfl, Aspudden, sdp 2019-05855, 20210216, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Ånn 7 mfl Årsta, sdp 2017-15931, 20210215, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Strandkyrkogården 1 i stadsdelen Skrubba, S-Dp 2020-01376, 20210205, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Riset 11 yttrande ansökan om bygglov, dnr 2020-08835-575, 20210201, 2021 yttranden-skrivelsersodermalm
Hornsberg 10, sdp 2018-12332, 20210125, 2021 yttranden-skrivelserkungsholmen
Dansken 1, Blackeberg, Bromma, dnr-2020 00884, 20210125, 2021 yttranden-skrivelservasterort
Ett nytt regelverk för bygglov, SOU 2021:47, yttrande, 20210121, 2021 yttranden-skrivelser
Ang rivning och ombyggnad av förskolor, 20210119, 2021 yttranden-skrivelserx
Sothönan 3 m fl, Aspudden, S- Dp 2016-09481, 20210118, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Tranbodarne 11 (KF-huset) överklagande lst, 20210113 med bilagor, 2021 yttranden-skrivelserx
Västra Hagsätra, samråd angående förslag till detaljplan, dnr 2018 06778, 20210112, 2021 yttranden-skrivelsersoderort
Sperlingens backe, mål nr P 1858-20, 20210105, , 2021 yttranden-skrivelsercity ostermalm
Roslagsbanan 18 m.m., Norra Djurgården, S-Dp 2017-18577, 20201221, 2020 yttranden-skrivelserostermalm
Roslagsbanan 18 m.m., Norra Djurgården, S-Dp 2017-18577, 20201221, 2020 yttranden-skrivelserostermalm
Tranbodarne 11, KF-huset, öppet brev 20201210, 2020 yttranden-skrivelserx
Aspudden 2:1, Sigfridsvägen-Schlytersvägen, dnr 2015-179322, 20201207, 2020 yttranden-skrivelsersoderort
Saima 1 m fl, Akalla, sdp 2017-06896, 20201102, 2020 yttranden-skrivelservasterort
Tora 1 m.fl., sdp 2019-12560, 20201030, 2020 yttranden-skrivelservasterort
Van der Huff 8, sdp 2017-06896, Helgalunden, Tjurbergsparken, 20201021, 2020 yttranden-skrivelsersodermalm
Årstafältet etapp 4 a och b, sdp 2017-06550 & 2017-19529, 20201020, 2020 yttranden-skrivelsersoderort
Enskede Gård 1:1, del av fastigheten vid kv. Häradsdomaren, 2017-09908, granskning, 20200928, 2020 yttranden-skrivelsersoderort
Riddarfjärden vattenverksamhet remiss, 20200907, 2020 yttranden-skrivelserstrandlinje-hamnar-kajer-och-varv
Munkbrohamnen, överklagande lst temporärt bygglov badanläggning, 20200830, 2020 yttranden-skrivelsergamla-stan
Arkitetekturpolicyn dnr 2020-08231, 20200826, 2020 yttranden-skrivelserx
Henriksbergs verksamhetsområde, Hägersten, sdp 2010-16649, 20200825, 2020 yttranden-skrivelsersoderort
Ulvsunda 1, Spångavägen, Sedumbacken, dnr 2017-15385, 2020 yttranden-skrivelservasterort
Tranbodarne 11 (KF-huset), yttrande, dnr 2020-06407-575, 20200820, 2020 yttranden-skrivelsersodermalm
Marievik 15 mfl, sdp 2010-14465, 20191015, 20200820, 2020 yttranden-skrivelsersoderort
Katthavet 7, Norrmalm, Sankta Eugenia församling sdp 2018-14318, 20200615, 2020 yttranden-skrivelsercity
Orgelpipan 7 del av Norrmalm 6:1, 2017-02605, 20200608, 2020 yttranden-skrivelsercity
Hästen 21, sdp 2015-14011, överklagande, 20200603, 2020 yttranden-skrivelsercity
Öppet brev, Bygg inte över Riddarholmskanalen, 20200528, 2020 yttranden-skrivelsergamla-stan
Östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 mfl, sdp 2016-17865, 20200526, , 2020 yttranden-skrivelserhagastaden vasastaden
Skeppsholmsviken 6 m.fl., Gröna Lund, sdp 2016-06685, överklagande mmd, 20200519, 2020 yttranden-skrivelserostermalm
Sätra Centrum, sdp 2018-15976, 20200513, 2020 yttranden-skrivelsersoderort
Modernare byggregler sou 2019-68 remissvar, 20200513, 2020 yttranden-skrivelserx
Neapel 3 m fl, Ladugårdsgärdet, sdp 2018-00406, 20200512, 2020 yttranden-skrivelserostermalm
Örby 4:1 vid Rangstaplan i stadsdelen Högdalen, S-Dp 2013-13851, 20200430, 2020 yttranden-skrivelsersoderort
Hässelbyverken Vassen m fl 2017-09452, 20200316, 2020 yttranden-skrivelservasterort
Sankt Eriksområdet, Tegelbruket 4 m fl, dnr 2016-10001, 2020 yttranden-skrivelserkungsholmen
Telestaden, Burmanstorp 1 m fl i stadsdelarna Farsta och Larsboda, sdp 2014-13908, 20200225, 2020 yttranden-skrivelsersoderort
Sperlingens backe överklagande, sdp 2014-00404, 20200214, , 2020 yttranden-skrivelsercity ostermalm
Odde 1 m fl, granskning, Kista, sdp 2015-09817, 20200221, 2020 yttranden-skrivelservasterort
Barnhusväderkvarnen 36, del av Vasastaden 3:1, S-Dp 2017-19122, 20200214, 2020 yttranden-skrivelservasastaden
Telestaden, Farsta, sdp 2014-13908, Ppessmeddelande, 20200211, 2020 yttranden-skrivelsersoderort
Brädstapeln 13 och 16 (Trygg Hansa-huset), Kungsholmen, överklagande mmd, mål nr P 3405-18, 20200131 med bilagor, 2020 yttranden-skrivelserkungsholmen
Västberga 1:1, Tåjärnet, Solberga, S-Dp 2016-16476, 20200127, 2020 yttranden-skrivelserx
Skeppsholmsviken (Gröna Lund), sbn 20200122, sdp 2016-06685, 20200122, 2020 yttranden-skrivelserostermalm
Skarpnäcks Gård 1:1 och Sköndal 3:1, dnr 2017-01740, 200113, 2020 yttranden-skrivelsersoderort
Ulvsunda 1, Spångavägen-Sedumbacken, dnr 2017-15385, granskning 20200928, 2020 yttranden-skrivelservasterort
Genua 1, Ladugårdsgärde, Ö-malm, dnr 2018-03562, 20191217, 2019 yttranden-skrivelserostermalm
Gjutmästaren 6 o 9 Ulvsunda, dnr 2018-06893, 20191210, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Kylfacket 1, Slakthusområdet, Johanneshov, sdp 2016-15385, 20191128, 2019 yttranden-skrivelsersoderort
Skeppsholmsviken (Gröna Lund), granskning, sdp 2016-06685, 20191021 med bilagor, 2019 yttranden-skrivelserostermalm
Marievik 15 mfl, sdp 2010-14465, 20191015 med bilaga, 2019 yttranden-skrivelsersoderort
Dalhagens bollplan, del av Akalla 4:1 m.fl. i stadsdelen Husby, sdp 2016-14995, 20191014, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Grimsta 1:2 Hässelby, Vällingby, sdp 2016-17700, 20191007, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Backtimjan Hässelby villastad, sdp 2017-13215, 20191007, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Gasverket östra, del av Hjorthagen 1:3, förslag till detaljplan, sdp 2016-15385, 20190910, 2019 yttranden-skrivelserostermalm
Skärholmsdalen, del av Skärholmen 2:1 invid Gillsätra, Kråkholmen m.fl., sdp 2016-15385, 20190905, 2019 yttranden-skrivelserx
Blackeberg 3:1 m fl, Blackebergsvägen/Blackebergsbacken, Blackeberg och Södra Ängby, sdp 2016-15112, 20190903, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Sperlingens backe, Östermalm, dnr 2014-00404, 20190829 med bilagor, , 2019 yttranden-skrivelsercity ostermalm
Beridarebanan 77, Hötorgsgången, dnr 2018-07250, 2019 yttranden-skrivelsercity
Fader Bergström, Hägersten, sdp 2015-18144, 20190604, 2019 yttranden-skrivelsersoderort
Lövstaverket del av Hässelby villastad 36:1, dnr 2017-09500, 20190528, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs slott 10 m.fl, dnr 2007-38473, 20190522, 2019 yttranden-skrivelserkungsholmen
Skarpnäck 1:1, bygglovsansökan bostadshus i anslutning Skogskyrkogården, dnr 2019-05295-515, 20190515, 2019 yttranden-skrivelsersoderort
Öppet brev om bussterminal vid Slussen och säkerhetsrisker tunnelbana förbi Gamlastan, 20190510, 2019 yttranden-skrivelserslussen
Öppet brev om stadens kulturhistoriska kompetens, 20190429, 2019 yttranden-skrivelserx
Ålesund 1 m.fl. i stadsdelen Husby, S-Dp 2016-19140, 20190426, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Åskvädret 2 Hammarbyhöjden 1:1 Björkhagen, sdp 2015-18863, 20190423, 2019 yttranden-skrivelsersoderort
Vildmannen 7, Norrmalm, S-Dp 2018-04653, 20190410, , 2019 norrmalm yttranden-skrivelserx
Alvik östra, Bromma, programsamråd, sdp 2013-06204, 20190329, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Skogsnävan 1 och Rödtoppan 1 mfl, Björnbodaskolan, Vinsta sdp 2016-19492, 20190226, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Björnmossevägen, Kälvesta, sdp 2017-09225, 20190225, 2019 yttranden-skrivelservasterort
ÖP sou 2018-86, 20190213, 2019 yttranden-skrivelserx
Riddersvik, del av fastigheten Hässelby villastad 36:1 mfl, sdp 2013-11692, 20190128, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Solhem 16:1 m fl, Spånga Centrum, sdp 2015-08656, 20190127 med bilaga, 2019 yttranden-skrivelservasterort
Konsthallen 15 m fl, i stadsdelen Djurgården, S-Dp 2018-00710, 2019-01-27, 2019 yttranden-skrivelserostermalm
Enskede Gård 1:1, del av fastighetenHäradsdomaren, S-Dp 2017-09908, 20190111, 2019 yttranden-skrivelsersoderort
Snäckan 8 överklagande 181219, 2018 yttranden-skrivelsercity
Hästen 21 överklagande dp 2015 14011 med bilagor 181218 (1), 2018 yttranden-skrivelsercity
Skeppsholmsviken 6 m fl Gröna Lund 20181211, 2018 yttranden-skrivelserostermalm
Snäckan 8 överklagande 181113, 2018 yttranden-skrivelsercity
Shanghai 1 mfl Energihamnen sdp 2016 10198, 2018 yttranden-skrivelserostermalm
Boverket lovbefriade åtgärder yttrande 181001, 2018 yttranden-skrivelserx
Snäckan 8 överklagande 180928, 2018 yttranden-skrivelsercity
Sju sekel 1 (Apple) yttrande 20180927, 2018 yttranden-skrivelsercity
Hästen 21 dp 2015 14011 (4), 2018 yttranden-skrivelsercity
Sockenvägen cykelstråk, 2018 yttranden-skrivelserinfrastruktur
Gamla Enskede, Sockenvägen cykelstråk, 2018 yttranden-skrivelsersoderort
Båtsmannen Större 19 180611, 2018 yttranden-skrivelsersodermalm
Lövholmen 12, Liljeholmen, samråd förslag till detaljplan, sdp 2017 13571, 2018 yttranden-skrivelsersoderort
Sätra 2.1 Mälaräng sdp 2016 15389 med bilaga, 2018 yttranden-skrivelsersoderort
Snäckan 8 sdp 2012 16699, 2018 yttranden-skrivelsercity
Brädstapeln 13 o 16 Trygg Hansahuset dp 2009 04274 överklagande MMD, , 2018 yttranden-skrivelserkungsholmen riksintresse
Telefonplan, Tellus Towers del av fastigheten Västberga 1_1 m.fl, förslag till detaljplan, dp 2013 05016, 2018 yttranden-skrivelsersoderort
Södermalm 2_8 Lundagatan S DP2016 14774, 2018 yttranden-skrivelserx
Grand Hotel MÖD 20180418, 2018 yttranden-skrivelserx
Fredhällsparken, Ansökan om byggnadsminnesförklaring 4 april, 2018 yttranden-skrivelserkungsholmen
Grand hotel ang Vecturas yttrande över Samfundet St Erik, 2018 yttranden-skrivelserstrandlinje-hamnar-kajer-och-varv
Fredhällsparken Fredhäll 1_4 utställning av förslag till detaljplan S Dp 2016 05341, 2018 yttranden-skrivelserkungsholmen
Malongenparken, Södermalm S Dp 2016 04114_2, 2018 yttranden-skrivelsersodermalm
Odde 1 m fl (IBM) Kista S Dp 2015 09817_2, 2018 yttranden-skrivelservasterort
Kista Kv. Odde 1 m fl (IBM) S Dp 2015 09817_2, 2018 yttranden-skrivelservasterort
Skrivelse SBN Astoriahuset Riddaren 18 20180227, 2018 yttranden-skrivelserostermalm
Nobel Center MMD Nacka Tingsrätt Mål P 1535 7 20180215, 2018 yttranden-skrivelsernobelcenter
Grand hotel överklagande Sthlm Länsstyrelses beslut Beteckning 403_1465_2018, 2018 yttranden-skrivelserx
Pålsundet Dnr 124_1097_2017 Öppet brev KS _20180206, , 2018 yttranden-skrivelsersodermalm strandlinje-hamnar-kajer-och-varv
Plan o Bygglagen Remissvar N2017_06955_PBB 20180202, 2018 yttranden-skrivelserstrategier-for-stockholms-utveckling
Gröna Lund Skeppsholmsviken 6 m fl S Dp 2016 06685, 2018 yttranden-skrivelserostermalm
Södermalm 8_1 Bondesonen större , sdp 2015 12748 180114 (1), 2019 yttranden-skrivelsersodermalm
Grand Hotell Blasieholmen 54 Dnr 2017 10555 överklagan 180110, 2018 yttranden-skrivelserstrandlinje-hamnar-kajer-och-varv
Brädstapeln, ”Trygg Hansahuset”, utställning av förslag till detaljplan SDp 2009 04274, 2017 yttranden-skrivelserkungsholmen
Stora Sköndal samråd för program Dnr 2015_14204, 2017 yttranden-skrivelsersoderort
Nederland mindre 7, Högbergsgatan 44 bygglovsansökan, 2017 yttranden-skrivelsersodermalm
Solhem 16_1 m fl Spånga Centrum Dp 2015 08656, 2017 yttranden-skrivelservasterort
Modernt och hållbart Stockholm Dnr 106_876_2017 Remissvar motion 2017_33, 2017 yttranden-skrivelserstrategier-for-stockholms-utveckling
RUFS 2050 TRN 2017_0052 171026, 2017 yttranden-skrivelserstrategier-for-stockholms-utveckling
Väduren 10 Dp 2016_16703, , 2017 yttranden-skrivelserostermalm vasastaden
Blekingen 3 Ängbykyrkan, Blackeberg 171023,