Om oss

Syfte och verksamhet

Samfundet S:t Erik är en ideell förening från 1901 som arbetar för att öka kännedom om Stockholms historia samt att väcka intresse för Stockholms arkitektur och stadsutveckling och tillvaratagandet av natur- och kulturhistoriska värden vid stadens tillväxt.

Föreningen arbetar bland annat med att sätta upp blå kulturhusskyltar i Stockholm på kulturhistoriskt intressanta byggnader. Det finns runt 200 skyltar runt om i staden.

Samfundet S:t Erik är en medlemsorganisation som anordnar visningar, vandringar, utflykter och föreläsningar med framstående stockholmskännare. Utöver medlemsaktiviteter anordnas även offentliga seminarier, debatter och evenemang. Föreningen arbetar aktivt med aktuella stadsbyggnadsfrågor och deltar i samhällsdebatten genom yttranden och presskontakter för att kulturhistoriska intressen ska tillvaratas.

Varje år delar föreningen ut anslag och stipendier till projekt som relaterar till Stockholm, från uppsatstävlingar för gymnasieelever till forskningsprojekt, publikationer, renoveringar eller kreativa initiativ. Föreningen publicerar också en egen årsbok – för medlemmar och bokhandeln – med ett nytt tema varje år relaterat till Stockholms stadsmiljö.

Samfundet S:t Erik har en gedigen historia genom 1900-talet som en aktiv röst i Stockholms stadsutveckling och bevarande av stadens kulturmiljö. Läs mer om vår historia här.

Samfundet S:t Erik ska verka för

* att sprida kännedom om Stockholms historia
* att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken
* att verka för tillgodoseende av historiska, estetiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

Läs mer i stadgarna

Hur styrs Samfundet S:t Erik?

Samfundet S:t Erik leds av en styrelse bestående av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

Läs mer om föreningens organisation och vilka som sitter i styrelsen.

Samfundet S:t Eriks kansli i Gamla Stan

Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere