Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har Samfundet S:t Erik skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader och broar. De blå skyltarna är ett led i samfundets arbete med att sprida kunskap om Stockholms historia och bebyggelse samt väcka intresse för bevarande av stadens kulturarv.

Skyltarna har en kortfattad svensk text med en sammanfattning på engelska och innehåller i regel uppgifter om byggnadsår, arkitekt, byggherre, funktion och andra intressanta fakta. Skyltarna produceras och bekostas av samfundet. Vill du bli skyltfadder? Kontakta lotta@samfundetsterik.se om du vill veta mer.

Hämta förteckning KULTURHUSSKYLTAR (uppdaterad 26 april 2023)

Läs mer om skyltarna på Stockholmkällan.

Blå kulturhusskylt på Elfvinggården
Kulturhusskylt på Elfvinggården, Bromma
Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere