Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har Samfundet S:t Erik monterat blå, emaljerade skyltar på kulturhistoriskt intressanta byggnader, miljöer och broar runtom i Stockholm. Skyltarna berättar om byggnadens /  anläggningens unika historia med en kortfattad svensk text och en sammanfattning på engelska. De innehåller i regel uppgifter om byggnadsår, arkitekt, byggherre, funktion och andra intressanta fakta.

Skyltarna är ett led i samfundets arbete med att sprida kunskap om Stockholms historia och bebyggelse samt väcka intresse för bevarande av stadens kulturarv. De produceras och bekostas av samfundet, som med hjälp av frivilliga skyltfaddrar runtom i staden ser efter dem kontinuerligt.

Vill du bli skyltfadder? Kontakta Lotta von Liewen Wistrand, lotta@samfundetsterik.se.

Hämta förteckning över kulturhusskyltar (uppdaterad 25 oktober 2023)

Läs mer om skyltarna på Stockholmskällan.

Kartvy:

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere