Seminarier

Om

Som en del i opinionsarbetet anordnar Samfundet S:t Erik regelbundet publika seminarier vars ämnen relaterar till aktuella stadsbyggnadsfrågor. Det senaste seminariet, ”Postmodernismen i Stockholm”, anordnades i samarbete med ArkDes och ArkDes Vänner, och syftade till att skapa diskussion om en epok som är under hårt förändringstryck.

Inför varje val anordnas dessutom en valdebatt i Kungsträdgården med temat ”Vilken stad vill du ha?”. Debatten samlar politiker från alla partier som finns representerade i stadsbyggnadskontoret och som under ledning av en moderator får diskutera, svara på frågor och berätta om sina ambitioner för Stockholms stadsbyggande. Valdebatten 2022 anordnades i samarbete med Byggnadsvårdsföreningen och Naturskyddsföreningen i Stockholm.

Tidigare seminarier

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere