Ekonomi & stiftelseförvaltning

Samfundet S:t Eriks verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, donationer samt avkastning från samfundets värdepappersportfölj.

Årsredovisning

Samfundet S:t Eriks upprättar årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen. Den framläggs vid årsmötet, varvid medlemmarna har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Årsredovisningen och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor. Revisorerna rapporterar sina synpunkter i en revisionsberättelse som föredras på årsmötet. Både årsredovisningen och revisionsberättelsen finns även i samfundets årsbok, det efterföljande året.

Nedan hittar du årets årsredovisning och föregående års årsredovisningar.

Årsredovisning 2022 Samfundet S:t Erik
Revisionsberättelse 2022 Samfundet S:t Erik
Verksamhetsberättelse 2022

Stiftelseförvaltning

Samfundet S:t Erik förvaltar två stiftelser – Stiftelsen Axel Hirschs fond och Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Stiftelserna lämnar anslag och stipendier, efter beslut av Samfundets styrelse, till forskning och undervisning om Stockholm och dess historia.

Stiftelsen Axel Hirschs fond

I februari 1966 upprättade med dr Axel Hirsch ett testamente i vilket han donerade en summa pengar till Samfundet S:t Erik för bildandet av en fond vars avkastning skulle användas för Samfundets syften. Efter 1998 års nya stiftelselag ombildades fonden till en stiftelse och har sedan dess namnet Stiftelsen Axel Hirschs fond.

Stiftelsens ändamål är att ”främja utbildning och vetenskaplig forskning om staden Stockholm, dess historia, topografi, kultur- och naturminnesmärken”. Den förvaltas av Samfundet, som företräds av ordföranden och skattmästaren. Anslag beslutas av Samfundets styrelse. Genom åren har anslag utdelats bland annat som tryckbidrag till avhandlingar och forskningsprojekt rörande Stockholm.

Nedan hittar du årets årsredovisning och revisionsberättelse samt föregående års årsredovisningar.

Årsredovsining 2022 med revisonberättelse 2022 Stiftelsen Axel Hirsch fond 

Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana

År 2001 erhöll Samfundet en donation till ett värde av 852 530 kr från Margot Höjering (1920- 2013). Donationen förvaltas i stiftelseform med namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. År 2013 mottog stiftelsen tacksamt en testamentsgåva om 1 000 000 kronor efter Margot Höjering ”att användas för stiftelsens ändamål”.

Årsredovisning 2022 Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana 2022 med Revisionsberättelse 2022

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere