Startsida


Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.


Vad vi gör

Medlemsprogram

Medlemsprogram

Föreningen arrangerar ständigt spännande stadsvandringar, visningar och föredrag för våra medlemmar.

Årsböcker

Årsböcker

Sedan 1903 år ger föreningen ut en årsbok där engagerade och kunniga författare bidrar med kunskaper om såväl Stockholms historia som stadens utveckling idag.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Föreningen anordnar seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor, samt yttrar oss om stadsplaner.

Kulturhusskyltar

Kulturhusskyltar

Föreningen har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv genom att skylta byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

Anslag, stipendier & priser

Anslag, stipendier & priser

Föreningen delar årligen ut anslag till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Dessutom delas två priser samt ett stipendium ut årligen till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

Bli medlem

Bli medlem

Brinner du också för Stockholm? Bli medlem idag! Som medlem får du en rykande färsk årsbok varje år, tillgång till intressanta program och visningar, och du bidrar till att föreningen kan fortsätta att arbeta för stadens värdefulla kultur- och naturminnesarv.


Vi har f.n. problem med startsidan.
Vänligen gå till fliken ’aktuellt’ för senaste nytt.

Kommande aktiviteter

Med anledning av de senast tillkomna restriktionerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Samfundet S:t Eriks styrelse beslutat att ställa in återstående medlemsprogram fram till och med den 31 december 2020.

OBS! Anmälan till program i januari och februari 2021 är framskjuten till den 11 januari 2021 kl 10.00.

 

KALENDARIUM november-december 2020

Tis 24/11 Höstmöte via Zoom
Fre 27/11 INSTÄLLT Visning Stockholms blodbad
Mån 30/11 INSTÄLLT Bokrea på vårt kansli 13-19
Tis 1/12 INSTÄLLT Bokrea på vårt kansli 13-19
Ons 2/12 INSTÄLLT Bokrea på vårt kansli 13-19
Ons 2/12 INSTÄLLT Visning Stockholms blodbad

 

Infoblad nr 4 2020