Startsida


Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.


Vad vi gör

Medlemsprogram

Medlemsprogram

Föreningen arrangerar ständigt spännande stadsvandringar, visningar och föredrag för våra medlemmar.

Årsböcker

Årsböcker

Sedan 1903 år ger föreningen ut en årsbok där engagerade och kunniga författare bidrar med kunskaper om såväl Stockholms historia som stadens utveckling idag.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Föreningen anordnar seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor, samt yttrar oss om stadsplaner.

Kulturhusskyltar

Kulturhusskyltar

Föreningen har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv genom att skylta byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

Anslag, stipendier & priser

Anslag, stipendier & priser

Föreningen delar årligen ut anslag till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Dessutom delas två priser samt ett stipendium ut årligen till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

Bli medlem

Bli medlem

Brinner du också för Stockholm? Bli medlem idag! Som medlem får du en rykande färsk årsbok varje år, tillgång till intressanta program och visningar, och du bidrar till att föreningen kan fortsätta att arbeta för stadens värdefulla kultur- och naturminnesarv.


POSTMODERNISMEN I STOCKHOLM

OBS! Föranmälan för medlemmar är fulltecknad och stängd.  POSTMODERNISMEN I STOCKHOLM Postmodernism omfattar allt från stadsplanering, arkitektur, konst och design till nya teorier om samhället. En serie korta föreläsningar bjuder på tvärvetenskapliga perspektiv och diskussion om en epok som ofta är förbisedd och utsatt för ett hårt förändringstryck. Vad är postmodernismens arv i Stockholm och vilken roll kommer den att […]

Save-the-date: Postmodernismen i Stockholm 28 mars

Save-the-date: Postmodernismen i Stockholm – heldagsseminarium på ArkDes 28 mars Postmodernism omfattar allt från stadsplanering, arkitektur, konst och design till nya teorier om samhället. En serie korta föreläsningar bjuder på tvärvetenskapliga perspektiv och diskussion om en epok som ofta är förbisedd och utsatt för ett hårt förändringstryck. Vad är postmodernismens arv i Stockholm och vilken roll kommer den att spela i […]

Ny webbplats på gång

Hej och god fortsättning! Tycker du inte att samfundets hemsida/webbplats fungerar som förväntat så har du alldeles rätt. Vi är på gång med en ny webbsida. Den gamla, den du nu tittar på, har kraschat några gånger och fungerar inte riktigt som den ska. Vi ber om överseende tills den nya webbplatsen lanseras. Tack för ert tålamod! Samfundet S:t Erik […]

ENATORHUSET i BILDER och TEXT

ENLIGT EFTERFRÅGAN: Här bildspelet till visningen den 8 december av Enatorhuset. Bilderna – förutom tidningsartiklarna – är hämtade ur Enator, reprint av tidskriften Contract International, no 23 (1985), ISSN 0347-2078   Enatorhuset i bilder

Pristagare i Min Stockholmsskildring 2022!

Varma gratulationer till årets pristagare i skrivartävlingen Min Stockholmsskildring! Och tack till alla andra som deltog och inte minst till er lärare som inspirerar era elever att skriva om Stockholm! Prisutdelningen hölls under kristallkronorna i Börshuset Stora Börssalen den 21 november 2022. Bild 1. Ingrid Stenberg (hederspristagare) Bild 2. Denis Lindholm stand-in för Ingrid Stenberg som befinner sig på andra […]

YTTERSTADEN – Samfundet S:t Eriks årsbok 2022 är här!

YTTERSTADEN Från slutet av 1800-talet och under 1900-talet växte det fram nya förstäder som lade grunden till dagens Stockholm – en huvudstad präglad av rik mångfald och av olika stadsbyggnadskaraktärer och livsmiljöer. Under denna långa tidsrymd växlade tankar och teorier om den byggda miljön utifrån rådande ideal. Länge betraktades de yttre stadsdelarna snarare som självständiga lokalsamhällen med olika typer av […]

SEMINARIET OM PER O. HALLMAN ‒ NU TILLGÄNGLIGT DIGITALT!

Heldagsseminariet Per O. Hallman ‒ Stadsplanekonstens förnyare, nu tillgängligt för nedladdning Seminariet hölls onsdagen den 12 oktober i Auditoriet, Modernamuseet. Arrangörer var ArkDes, ArkDes vänner, Arkitekturskolan KTH, Föreningen för Samhällsplanering, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, Samfundet S:t Erik. Filminspelningen är indelad i fyra delar: Del 1 – första sessionen VÄLKOMNA kl 10.00 Kieran Long, överintendent, ArkDes o INTRODUKTION Susanne Ingo, arkitekt SAR/MSA, vice ordförande, Samfundet […]

Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare, onsdag 12 oktober kl 10.00–17.00

Per O. Hallman Stadsplanekonstens förnyare Onsdagen den 12 oktober kl 10.00–17.00, Auditoriet, Moderna Muséet, Skeppsholmen   Seminarium arrangerat av ArkDes, ArkDes vänner, Arkitekturskolan vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), Föreningen för Samhällsplanering, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet (SU) och Samfundet S:t Erik.   Bakgrund Det behövs ett alternativ till dagens stadsbyggnadspolitik. Vår tids kvartersstad har trängre bostadsgårdar och högre hus än […]

VALDEBATT OM STOCKHOLMS STADSBYGGANDE, KUNGSTRÄDGÅRDEN 31 AUGUSTI

Samfundet S:t Erik arrangerar i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Stockholms Naturskyddsförening en valdebatt för lyfta frågor om stadens framtid. Vilka bestämmer om stadens utveckling? Exploatörer, politiker eller medborgarna? Hur mycket förtätning tål staden? Hur fördelas bostadstrycket? Ska vi bygga mer utanför stadens gränser? Hur kan vi bygga fler trädgårdsstäder? Hur anpassar sig staden till klimatförändringarna? Hur kan träd, parker […]

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR SAMFUNDET S:T ERIK

Nu tar Samfundet S:t Eriks kansli sommarlov och öppnar åter vid mitten av augusti. Vi önskar er alla en riktigt fin sommar och att vi ses igen i höst med fulladdade batterier. Vid viktiga ärenden vänligen mejla till kansli@samfundetsterik.se. Vi kollar av e-posten ett par gånger i veckan. Kalendarium Under sommaren tar Samfundet uppehåll från programverksamheten. Medlemsprogrammen i augusti och […]

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN GER GRÖNT LJUS TILL UTBYGGNADSPLANERNA FÖR GRÖNA LUND

Mark- och miljööverdomstolen (möd) går därmed emot Mark- och miljödomstolens (mmd) tidigare beslut om att upphäva detaljplanen. Läs hela domen här: Svea HR P 6338-21 Dom 2022-06-30 Sammanfattning av domen Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att den antagna detaljplanen varken medför skada på riksintresset Nationalstadsparken eller påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, och att det inte heller […]

VALDEBATT I KUNGSTRÄDGÅRDEN 31 AUGUSTI – RESERVERA DATUMET!

RESERVERA DATUMET! Valdebatt om Stockholms stadsbyggande och stadsmiljö! 31 augusti, Kungsträdgården Vilka bestämmer om stadens utveckling? Exploatörer, politiker eller medborgarna? Hur mycket förtätning tål staden? Hur fördelas bostadstrycket? Ska vi bygga utanför stadens gränser mera? Hur kan vi bygga fler trädgårdsstäder där? Hur anpassar sig staden till klimatförändringarna? Hur kan träd, parker och naturmark tillvaratas för att reglera regnperioder och […]

Pristagare i fototävlingen ”Ung i ytterstan” är utsedda!

Varma gratulationer till våra pristagare i fototävlingen ”Ung i ytterstan” Och tack till alla ni andra ungdomar som deltog i fototävlingen! Fototävlingen ”Ung i ytterstan”, pågick april-maj 2022 och riktades sig till ungdomar mellan 13 och 19 år, boende i just ytterstaden. Fototävlingen arrangerades av Samfundet S:t Erik och kokaltidningen Mitt i. Cirka tvåhundra bidrag deltog. Prisutdelningen hölls på Samfundet […]

Länsstyrelsen beslut om att upphäva bygglov för Riset 11 var rätt hävdar Mark- och miljödomstolen. Fastighetshetsägarens överklagande avslås!

Utdrag ur domen Hämta mmd:s hela dom här  Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att bevilja bygglov för nybyggnad av gårdsbyggnad, tillbyggnad av entré och stödmur samt marklov på den grönklassficerade fastigheten Riset 11. Beslutet överklagades till länsstyrelsen  som den 25 november 2021 upphävde bygglovet och därmed nämndens beslut.  Därefter har fastighetsägaren LaTERRE Stackelberg AB överklagat länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, som nu […]

BYGG INTE ÖVER RIDDARHOLMSKANALEN! Stockholms stad kan bättre! Kritiserad cykelbana över Riddarholmskanalen får klartecken trots kraftiga protester och bättre alternativ

BYGG INTE ÖVER RIDDARHOLMSKANALEN! ÖPPET BREV TILL KOMMUNSTYRELSEN M FL Bakgrund Trafiknämnden godkände den 12 maj trafikkontorets inriktningsbeslut gällande breddning av cykelbanan längs Riddarholmskanalen. Staden väljer således att gå vidare med ett förslag som beslagtar del av Riddarholmskanalens redan ansatta vattenspegel. Och detta trots kraftiga protester och bättre alternativa lösningar. Att det är fullt möjligt att åstadkomma en motsvarande förbättring […]

RESERVERA DATUMET! Seminarium om stadsplaneraren Per O Hallman, onsdagen den 12 oktober kl 10.00-17.00

RESERVERA DATUMET! Heldagsseminarium om stadsplaneraren Per O. Hallman (1861–1949). När: Onsdagen den 12 oktober kl 10.00–17.00 Var: Moderna Museet, Auditoriet, Skeppsholmen Arrangörer: ArkDes, ArkDes vänner, Föreningen för Samhällsplanering, KTH Arkitektur, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, Samfundet S:t Erik Anmälan: Instruktioner och datum för anmälan meddelas senare Håll utkik! Mer information kommer efter hand ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’ Per O Hallman (1869-1941) var arkitekt, […]

Samfundet S:t Eriks årsmöte anno 2022

Efter ett par års uppehåll kunde vi återigen och äntligen hålla ett fysiskt årsmöte som gick av stapeln i Börssalen. Uppslutningen var stor och det var mycket att avhandla. Varma gratulationer till Per Ahrbom, arkitekt SAR/MSA som tilldelades Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris om 50 000 kronor år 2022. Motiveringen löd: ”För att han i en rad av Stockholms […]

De omfattande rivningarna är inte acceptabla – Samfundet S:t Erik har yttrat sig betr planerna för Alviks strand

Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för del av Alvik 1:18 m.fl., Alviks strand i stadsdelen Alvik, S-Dp 2019-07846 Sankt Eriks synpunkter • Samfundet S:t Erik vidhåller sin uppfattning att de mycket omfattande rivningarna av de befintliga sentida kontorsanläggningarna inte kan accepteras – varken av miljömässiga eller kulturhistoriska skäl – och att utfyllnader i vattnet inte är acceptabla. • Därför kommenteras […]

»Ung i ytterstan« fototävling i samarbete med med Mitt i lokaltidningar

Hämta affisch här Fototävling! »Ung i ytterstan« Tävlingstemat är »Ung i ytterstan« och riktar sig till dig mellan 13 och 19 år som bor i just ytterstaden. Fototävlingen arrangeras av Samfundet S:t Erik och lokaltidningen Mitt i. Tävlingen pågår 1 april – 31 maj 2022, och resultat meddelas andra veckan i juni (v.23). Så här går det till Bilderna ska vara digitala och […]

Samfundet S:t Erik har yttrat sig i granskningen angående planförslaget för Hasselbacken

  Sammanfattande ståndpunkt I samrådsskedet avstyrkte Samfundet S:t Erik detaljplaneförslaget i sin helhet avseende den del som avsåg Hasselbacken. Vår bedömning utgick bland annat från att förslaget skulle medföra stor negativ påverkan på den befintliga kulturmiljön och att den höga exploateringsgraden stred mot föreskrifterna för Nationalstadsparken. I granskningens förslag har den totala byggnadsvoly­men minskats och den ”Moriska paviljongen” placerats längre […]

Samfundet S:t Eriks söker kulturmiljöintresserad kommunikatör med Stockholmsfokus

Samfundet S:t Eriks söker kulturmiljöintresserad kommunikatör med Stockholmsfokus Samfundet S:t Erik är en ideell förening som grundades 1901 och som allt sedan dess varit en stark röst i frågor som berör Stockholms stadsutveckling och historia. Vi befinner oss just nu i en spännande och expansiv fas och vill därför förstärka vår kompetens inom kommunikation med målsättningen att stärka genomslagskraften för […]

NATIONALSTADSPARKEN UNDER HOT – Analys av bedömningar av påverkan på kultur- och naturmiljövärden i planprocesserna för äldre och aktuella exploateringsprojekt

NATIONALSTADSPARKEN Analys av bedömningar av påverkan på kultur- och naturmiljövärden i planprocesserna för äldre och aktuella exploateringsprojekt  Utdrag ur rapporten  (hämta hela rapporten här) Lagbestämmelser för Nationalstadsparken inrättades inför hotet att områdets unika kultur- och naturvärden skulle förintas av aktuella exploateringsprojekt. Exploateringstrycket från den expanderande storstaden har snarast ökat sedan dess. Med hänsyn till detta, och inte minst den senaste tidens […]

Samfundet S:t Erik har yttrat sig ang planerna på en ny stadsdel vid Linta Gårdsväg, Riksby, Bromma

Hämta hela yttrandet här:  Länk till ärendet på stadsbyggnadskontoret:   Utdrag ur yttrandet:   Till: Stockholms stadsbyggnadskontor stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Datum: 2022-02-07   Angående samrådsförslag för Riksby 1:13 m.fl. vid Linta Gårdsväg, S-Dp 2017-16020 Sammanfattning Samfundet S:t Erik anser att de uttalade målen och den redovisade planen för framtida stadsutveckling vid Linta Gårdsväg är bra men vi anser inte att den föreslagen bebyggelsen […]

Program för City välkomnas av Samfundet S:t Erik som ett ambitiöst kunskapsunderlag, men …

Hämta yttrandet här Länk till Program för City (sbk)    Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen stadsbyggnadskontoret@stockholm.se YTTRANDE 2022-01-31 Program för City, dnr 2017-06022, synpunkter på samrådshandling Utdrag ur yttrande ”Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett program för City, som Samfundet S:t Erik välkomnar. Det är ett kunskapsrikt dokument som utgår från riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, mötet med vattenrummet och stadens siluett. Det föreslagna […]

Mark- och miljödomstolen i sin dom: Samfundet S:t Erik har rätt att överklaga beslutet om rivningslov för Liljeholmsbadet

Samfundet S:t Erik har rätt att överklaga rivningslovet för Liljeholmsbadet avgör Mark- och miljödomstolen och upphäver i sin dom Länsstyrelsen beslut Glädjande besked från Mark- och miljödomstolen (mmd)! Samfundet S:t Erik överklagade i juli 2021 byggnadsnämndens beslut att ge rivninglov för Liljeholmsbadet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisade överklagandet med motiveringen att Samfundet S:t Erik saknar klagorätt i byggärenden. Samfundet i sin […]

Samfundet S:t Erik säger nej till bostadsbebyggelse vid Lundagatan och avstyrker planförslaget i sin helhet

Hämta yttrandet med bilaga här Länk till ärendet på stadsbyggnadskontorets hemsida   2022-01-14 Angående förslag till detaljplan för del av Södermalm 2:8, vid Lundagatan, Södermalm, S-Dp 2016–14774 Planförslaget Planförslagets syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, 40 lägenheter, i form av två långsmala hus i två till fyra våningar infogade i naturmarksslänten mellan övre och nedre delen av Lunda­gatan, precis söder om […]

Samfundet S:t Erik har överklagat antagandet av detaljplan för Stallmästaregården till Mark- och miljödomstolen

Länk till ärendet Solna stad Hämta överklagandet med bilagor här   Utdrag ur överklagandet av 2022-01-13   Överklagande av kommunfullmäktiges i Solna stad antagande av detaljplan för Stallmästaregården m.m, KS/2021:218 Kommunfullmäktige i Solna stad antog 2021-11-24 detaljplan för Stallmästaregården m.m. Samfundet S:t Erik yttrade sig 2021-04-16 över granskningsförslaget och dessförinnan 2017-06-29 i samrådet (se bilaga 1 och 2). Vi gör här […]

Samfundet S:t Erik har julstängt mellan 23 december och 9 januari

Vid brådskande ärenden vänligen mejla till kansli@samfundetsterik.   Vi önskar er alla En riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År! Välkomna åter år 2022.

Samfundet S:t Erik gör gemensam sak med docent Eva Rudberg och säger nej till rivning av Spånga församlingshus, ritat av Backström & Reinius

Hämta yttrandet här   Till Spånga-Kista församling Spånga-Kista kyrkofullmäktige Spånga-Kista kyrkoråd c.c: Stockholms stadsbyggnadskontor   YTTRANDE 2021-12-17 Ang. ansökan om rivningslov för Spånga församlingshus, kv Julrosen 11, Spånga, dnr 2021-09814 Spånga församlingshus, ritat av Sven Backström (1903–1992) och Leif Reinius (1907–1995), påbörjat 1954 och färdigställt 1959, hotas av rivning då Spånga-Kista församling ansökt om rivningslov för detsamma. Enligt uppgift skall den […]

Pristagare Min Stockholmsskildring 2021

  Vid Samfundet S:t Eriks Höstmötet i Stora Börssalen i Börshuset delades priserna i skrivartävlingen  Min Stockholmsskildring 2021 ut. Fr v Nora Wennerberg (2:a), Max Granath (hederspris), Miranda Balic (2:a) och Agda Wiklund (1:a) 1:a pris Jag väntar på Slottsbacken novell av Agda Wiklund, Viktor Rydbergs Gymnasium, Jarlaplan genom läraren Mats Ingemarsson. ”Döden är en krass och lite avmätt spjuver i […]

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN UPPHÄVER BYGGLOV FÖR F.D. KANSLIHUSET!

Samfundet S:t Erik har gjort det igen … MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN UPPHÄVER BYGGLOV FÖR F.D. KANSLIHUSET! Ni kanske har undrat vad som försiggår bakom de inplastade fasaderna till det blåklassificerade f.d. Kanslihuset (kv Mars & Vulcanus 1) i Gamla stan? Svaret är att det här, sedan ett par år tillbaka, pågår en omfattande om- och tillbyggnad i riksdagsförvaltningens regi som […]

LÄNSSTYRELSEN VISAR VAR SKÅPET SKA STÅ – UPPHÄVER BYGGLOVET FÖR FASTIGHETEN RISET 11 PÅ SÖDERMALM!

(Fastigheten ligger vid Gaveliusgatan – granne med Faggens krog – och ingår i Vita bergens kulturreservat.)   Bygglovet för fastigheten Riset 11, som antogs av byggnadsnämnden på försommaren 2021 och därefter överklagats av Samfundet S:t Erik m fl, har upphävts i sin helhet av Länsstyrelsen. Mycket glädjande besked!   Länsstyrelsen gör bedömningen att förslaget strider mot PBL 2 kap. 6 […]

Samfundet S:t Erik motsätter sig planförslag för kv Yxan m fl på Södermalm (Borgerskapet, m fl)

  Ladda ner yttrandet som pdf här Länk till ärendet på stadsbyggnadskontoret (sbk)   Utdrag ur yttrandet Till: Stadsbyggnadskontoret Datum: 2021-11-22 Angående detaljplaneförslag för Yxan 4, fastigheten Yxan 4 m.fl., Södermalm, S-Dp 2016-14530 Sammanfattning av Samfundet S:t Eriks synpunkter Samfundet S:t Erik avstyrker mycket bestämt större delen av det aktuella planförslaget. Förslaget bör omarbetas och vidareutvecklas med förutsättningen att samtliga […]

POSTMODERNISMEN I STOCKHOLM – SAMFUNDET S:T ERIKS ÅRSBOK 2021!

Postmodernismen i Stockholm är en av de första böcker på svenska som beskriver den ism som under en relativt kort tidsperiod bröt mot modernismens formspråk och krav på funktionalitet genom att bejaka individualismen, historicismen och de fria associationerna. Sjutton arkitekter, stadsplanerare, byggnadsantikvarier och konstvetare undersöker här 1980- och 1990-talens postmoderna avtryck i Stockholms byggnader och offentliga rum. Boken, som bygger […]

Samfundet S:t Erik har överklagat Länsstyrelsens beslut angående Liljeholmsbadet till Mark- och miljödomstolen

Hämta överklagandet här ÖVERKLAGANDE 2021-10-27 Ärendebeteckning 403-53202-2021 Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län stockholm@lansstyrelsen.se Överklagande av Länsstyrelsens beslut om rivningslov för ”Liljeholmsbadet” (flytande badhus) på fastigheten Södermalm 1:23 i Stockholms kommun, ärendebeteckning 403-53202-2021 Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm beslutade 2021-06-22 att bevilja rivningslov för ”Liljeholmsbadet” på fastigheten Södermalm 1:23 (dnr 2021-00880). Samtidigt bifölls förhandsbesked om uppförande av ny pontonanläggning med […]

Samfundet i öppet brev till kommunstyrelsen: ”Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om stadens offentliga rum”

Till: Kommunstyrelsen ÖPPET BREV 2021-09-28 Kopia: Stadsbyggnadsnämnden Trafiknämnden   Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om stadens offentliga rum  Samfundet S:t Erik protesterar mot Stadens sätt att bereda förslag till beslut om upprustning och omdaning av Östermalmstorg och begär att ärendet ska redovisas offentligt och bli föremål för ett brett samråd. Utformning av offentliga platser och rum i staden är något som engagerar […]

Samfundet S:t Erik har lämnat synpunkter på betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021:23

Synpunkter på förslaget Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021:23 Samfundet S:t Erik tackar för möjligheten att kommentera förslagen till ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) som syftar till att uppnå högre energieffektivitet i bebyggelsestrukturen med avseende på resor och transporter. Vi finner att flera av förslagen är vällovliga men förutser olyckliga effekter i den praktiska tillämpningen inom olika […]

Nationalstadsparken fel plats för ett ”nytt landmärke”; förslaget oförenligt med gällande lagstiftning – Samfundet S:t Erik om planerna på en ny Uggleviksreservoar

Hämta Samfundets yttrande här Länk tilll planärendet på sbk Samråd 2021-06-01 – 2021-09-07 (än finns det tid för yttrande) Angående Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren, i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2020-02200 Utdrag ur yttrandet: Mot bakgrund av Uggleviksreservoarens stora betydelse ur såväl arkitektonisk, samhälls- och byggnadsteknisk som kulturhistorisk synpunkt, anser Samfundet S:t Erik att anläggningen är ett viktigt arv att bevara och […]

Sista datum för anslagsansökningar 15/9 2021

Samfundet S:t Erik delar ut anslag och stipendier till olika projekt, som har betydelse för Stockholm. Ansökningar behandlas en gång om året och insändes senast 15 september till anslag@samfundetsterik.se, eller per post till Samfundet S:t Erik, Köpmangatan 5, 111 31 Stockholm. Märk kuvertet ”Anslag”. Anslagsansökningar behandlas av samfundets styrelse i oktober. Stipendium och anslag som söks från de av Samfundet förvaltade […]

Samfundet S:t Erik har överklagat beslut om rivningslov för Liljeholmsbadet

Foto: Holger Ellgaard Hämta hela överklagandet här  Överklagande av beslut om rivningslov för Liljeholmsbadet, Södermalm 1:23, Bergsunds strand 26, dnr 2021-00880-575 Samfundet S:t Erik motsätter sig beslutet att riva Liljeholmsbadet med hänvisning till PBL 9 kap 34 § samt 8 kap 13, 14 och 17 §§. Badets stora kultur- och socialhistoriska värden går helt förlorade vid en eventuell rivning. Samfundet […]

Detaljplaneförslaget för Marievik bör upphävas – Samfundet S:t Erik överklagar Mark- och miljödomstolens dom

Hämta hela överklagandet här Länk till ärendet på stadsbyggnadskontoret    Utdrag ur Samfundet S:t Eriks överklagande Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P1833-10, Marievik 15 m.fl., i stadsdelen Liljeholmen Samfundet S:t Erik överklagar härmed Mark- och miljödomstolens (MMD) dom av den 2 juni 2021 i mål nr P 1833-10, att avslå överklagandet av kommunfullmäktiges beslut att anta […]

Samfundet S:t Erik överklagar tveksamt bygg- och rivningslov för Riset 11, Gaveliusgatan 7, Södermalm

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 26 maj att bevilja bygg- respektive rivningslov för fastigheten Riset 11 på Gaveliusgatan 7. Detta trots att underlaget för bygglovsansökan är behäftat med ett flertal oegentligheter, och trots att Stadsmuseet, Skönhetsrådet och även Stadsbyggnadskontoret, liksom Samfundet bestämt avstyrkt ett bygg-/rivningslov av den anledning att fastigheten ligger inom kulturreservatet Vita Bergen som i sig är en värdekärna för […]

Riv inte Liljeholmsbadet! Gör om och gör rätt! Skrivelse till stadsbyggnadsnämndens ledamöter

Opinionen mot en rivning börjar växa till en folkstorm. På onsdag, 16 juni, fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om badets vara eller icke vara. Har nämnden lyssnat till kraven på en oberoende teknisk undersökning av badets status eller går den emot opinionen och fattar ett beslut på tveksamma grunder? Det återstår att se. Samfundet har dammat av sin tidigare skrivelse angående badet, […]

Samfundet S:t Erik har yttrat sig om detaljplaneförslag för Hasselbacken – förslagets cirkelmotiv är förvisso intressant men ter sig i utbredning och formrepetition som en invasiv art i den historiska miljön.

Hämta yttrandet här Länk till ärendet på sbk   Utdrag ur yttrandet Angående förslag till detaljplan för Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården, S-Dp 2018-00710 Konsthallen 15 och 2 Samfundet S:t Erik ser positivt på att fastigheten Konsthallen 15 bevaras och återställs och har heller inget att erinra mot att gränden mellan Konsthallen 15 och Konsthallen 2 överbyggs med ett […]

Stort grattis! Linda Wikland har tilldelats Stockholmiapriset 2021!

Stockholmiapriset 2021 – När historien möter samtiden har tilldelats Linda Wikland för masteruppsatsen ”Vårt dagliga bröd giv oss idag Hungersnöd, krishantering och resiliens i Stockholm 1650-1750”. Stockholms universitet, Historiska institutionen 2020. Motiveringen lyder: ”Linda Wikland studerar i denna uppsats krishantering och förmågan till institutionell anpassning i samband med livsmedelsbristen i Stockholm under perioden 1650–1750. Wikland analyserar den sociala resiliensen, det vill […]

Utbyggnadsplanerna för Gröna Lund stoppas av Mark- och miljödomstolen

Hämta Mark- och miljödomstolens dom här Ja idag meddelades alltså Mark- och miljödomstolens dom i målet avseende den överklagade detaljplanen för Gröna Lund (Skeppsholmsviken 6 m.fl. i stadsdelen Djurgården). Domstolen var enig om slutsatsen att en utvidgning av området inte är tillåtlig ”enligt förarbetena till lagstiftningen om Nationalstadsparken” samt ”att det historiska landskapets natur- och kulturvärden för riksintresset Nationalstadsparken skadas”. Glädjande besked för Samfundet […]

Samfundet S:t Erik säger ja till infill i kv Bottenstocken vid Gröndalsvägen – fastigheten lämpar sig väl för kompletteringsbebyggelse

Hämta yttrandet här (pdf) Länk till ärendet på stadsbyggnadskontoret   YTTRANDE 2021-04-27 Till: Stockholms stadsbyggnadskontor stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Angående förslag till detaljplan för del av fastigheten Bottenstocken 8 i stadsdelen Gröndal, S-Dp 2020-03735 Samfundet S:t Erik anser att fastigheten Bottenstocken 8, längs Gröndalsvägen söder om Mastparken, kan lämpa sig väl för kompletteringsbebyggelse. Fastigheten är kuperad, släntar ner mot söder och ansluter norrut […]

Samfundet S:t Eriks belöningsplakett för år 2020 respektive 2021 har tilldelats arkitekt Kristina Berglund och professor Catharina Nolin

Kristina Berglund och Catharina Nolin tilldelades vid Samfundet S:t Eriks årsmöte den 27 april samfundets belöningsplakett för år 2020 respektive 2021 med tillhörande prissumma om vardera 50 000 kronor. Plaketten delas ut ”till den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur”. Priserna delades ut av Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson. Motiveringar Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris om […]

Stor skada på Stallmästaregårdens exceptionellt värdefulla och historiska värdshusmiljö anser Samfundet S:t Erik om planerna på att uppföra en nybyggnad inom fastigheten

Stallmästaregården är byggnadsminne enligt KML 3 kap, ingår i kulturmiljövårdens riksintresse Brunnsviken [Solna AB 37] enligt 3 kap 6 § MB och omfattas dessutom av Nationalstadsparksförordningen (MB 4 kap 7 §). I teorin är alltså skyddet är urstarkt men i praktiken överses allt oftare kulturmiljövårdens lagstiftning när det kommer till en avvägning mellan kulturhistoriska värden och exploateringsintressen. De långt framskridna […]

Välkomna att delta i Samfundet S:t Eriks digitala årsmöte 2021 via länk

Instruktioner för inloggning till Samfundet S:t Eriks årsmötet 2021: (Om du inte redan har zoom, ladda ner det från: https://zoom.us/download (följ instruktionerna och glöm ej att spara dina inloggningsuppgifter)) För att ansluta klicka på länken till årsmötet https://zoom.us/j/93569132696 Nu kommer du till ”waiting room”. Vänta där så släpper vi in dig! Se till att logga in i god tid (insläppet börjar […]

Samfundet S:t Erik vädjar till staden – riv inte Liljeholmsbadet. Gör om och gör rätt!

Hämta skrivelsen som PDF här   RIV INTE LILJEHOLMSBADET! Samfundet S:t Erik vädjar till staden – riv inte Liljeholmsbadet. Gör om och gör rätt! Liljeholmsbadet vid Bergsundsstrand intill Hornstull invigdes 1930. Arkitekt var Uppsalas dåvarande stadsarkitekt Gunnar Leche och simhallskonstruktör Gustaf Heijkensköld. Detta flytande lilla bad, utformat som en träpaviljong med svagt svängt koppartak, är med sin ponton­konstruktion av betong […]

Kallelse till digitalt Årsmöte 2021, tisdagen 27 april kl 19.00

Årsmöte 2021 Styrelsen för Samfundet S:t Erik kallar till digitalt årsmöte via Zoom den 27 april 2021 kl 19.00. Omröstning kommer att ske genom förhandsröstning (poströstning, se vidare information i kallelsen). Samfundet S:t Eriks årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 har skickats ut till medlemmarna men finns även för nedladdning här liksom verksamhetsberättelsen för 2020: Kallelse till årsmöte 2021 Dagordning årsmöte 27 april […]

Samfundet S:t Erik har yttrat sig ang detaljplaneförslaget för Söderhallarna

Hämta yttrandet som pdf här: Fatburen 1 Södermalm dnr 2018-05872 20210401 Länk till ärendet på sbk: Bygg- och plantjänsten (stockholm.se)   YTTRANDE 2021-04-01 Angående detaljplaneförslag för Fatburen 1 m.fl. Söderhallarna i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2018-05872 Söderhallarna är blåklassat och en väl genomförd del av utvecklingen av Södra stationsområdet på 1990-talet och en viktig del av Medborgarplatsen. Fastigheten utgörs av två byggnader invigda […]

Infoblad nr 2/2021 för perioden april–maj är här!

Infoblad nr 2 2021  Obs! Pappersutskicket bör vara medlemmarna tillhanda senast torsdag 1 april. Vänligen observera följande errata (korrigerat i det elektroniska infobladet, för nedladdning ovan): På pappersutskicket av infobladets framsida står fel datum under ”Anmälan till program”. Första datum för anmälan är det som anges under respektive programpunkt, nämligen onsdag 7 april från kl 10.00. Växternas Stockholm, föreläsning: korrekt […]

Samfundet S:t Erik avvisar bestämt Kungliga Vetenskapsakademiens planer på bostadsexploatering av delar av Bergianska trädgården

Bakgrund: Kungliga Vetenskapsakademien som idag äger delar av marken i Bergianska trädgården vill sälja Plantagen och angränsande parkering för att istället uppföra fler än 200 studentbostäder. Stockholms stads fastighetsbolag Svenska Bostäder uppdrogs att ansöka om planändring. Stadsbyggnadskontoret har i ett förhandsbesked avstyrkt förslaget ”… att uppföra student- och forskarbostäder, överensstämmer enligt stadsbyggnadskontorets bedömning inte med lagskyddet för den Kungliga nationalstadsparken. Förslaget bedöms […]

Öppet brev om projektet Klara City View på Norrmalm

Länk till ärendet på sbk Hämta skrivelsen som pdf här   ÖPPET BREV 2021-03-15 Till: Kommunstyrelsen Exploateringsnämnden Stadsbyggnadsnämnden   Klara City View, del av Norrmalm 4:41 m.fl, Norra Klarastrandskopplet, i stadsdelen Norrmalm, dnr 2017-02604 Samfundet S:t Erik uppmanar Stockholm stad att avstå från att bygga över Norra Klarastrandskopplet och att i stället inrikta planeringen på att skapa en plats som […]

Planförslaget för Liljeholmens centrum – för hög exploateringsgrad och brist på hänsyn till den befintliga bebyggelsens kvaliteter anser Samfundet S:t Erik

Hämta yttrandet här Länk till ärendet på sbk Ang förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv Stubinen (Liljeholmens centrum) i stadsdelen Liljeholmen, S-Dp 2018-14587 Planförslaget Syftet med föreslagen plan är bland annat att enligt översiktsplanens intention ”stärka Liljeholmens centrum som tyngdpunkt med regional funktion”. En mycket hög exploatering föreslås med 60 000 kvm fördelad på centrumverksamheter av […]

Utmed Bromma kyrkväg rivs tre villor och tomterna förtätas med radhus och flerfamiljhus – Samfundet S:t Erik har yttrat sig över detaljplaneförslaget

Hämta yttrandet som pdf Länk till ärendet på sbk Ang förslag till detaljplan för kvarteret Lillskogen 45 m.fl. i Bromma kyrka, dnr 2018-04943 Samfundet S:t Erik ser en oroande utveckling av styckevisa förtätningsprojekt i Stockholms äldre småhusområden som hotar områdenas karaktär av småhusområden med rik vege­tation. Behovet är vägledande riktlinjer är stort.    Detaljplaneförslaget för kvarteret Lillskogen 45 mfl bör […]

Samfundet S:t Erik överklagar antagen detaljplan för Marievik 15 m fl till Mark- och miljödomstolen

Överklagandet som pdf    Mark- och Miljödomstolen Stockholms stadsbyggnadskontor stadsbyggnadskontoret@stockholm.se ÖVERKLAGANDE 2021-02-28 Överklagande av detaljplan för Marievik 15 m fl, Liljeholmen, Dp 2010-14465 Samfundet S:t Erik vidhåller synpunkterna i sina tidigare yttranden från samråd och efterföljande granskningar (se bilagor), och hemställer att kommunfullmäktiges beslut av den 1 februari 2021 om ett antagande av detaljplanen för Marievik 15 m fl i […]

Baggpipe Studios (f d biografen Kaza) byggnad i Skärmarbrink hotas av rivning – Samfundet S:t Erik motsätter sig planerna i en skrivelse till berörda nämnder

Länkar till ärendet på sbk saknas ännu så länge. Skrivelsen som pdf Till: Exploateringsnämnden Stadsbyggnadsnämden Kulturnämnden Exploateringskontoret Stadsbyggnadskontoret SKRIVELSE 2021-02-26 Skrivelse angående förslag om rivning av Barkborren 6, Hammarbyhöjden Förslag föreligger om rivning och exploatering av Barkborren 6, Hammarbyhöjden. Fastigheten är belägen på Palandergatan 33, i nära anslutning till Skärmarbrinks T-banestation och hyser idag förutom ett antal hyreslägenheter, musikstudion Baggpipe. […]

Ånn 7 i Årsta – vårdboende rivs för nytt vårdboende

Länk till ärendet på sbk Samfundet s:t Eriks yttrande (pdf) Ånn 7 m.fl. i stadsdelen Årsta i Stockholm, S-Dp 2017-15931 Förslaget I kvarteret Ånn 7 planeras det befintliga välbevarade gulklassade vård- och omsorgsboendet rivas för att ge plats för ett nytt vård- och omsorgsboende, bostäder (seniorbostäder) och centrum-ändamål. Totalt beräknas förslaget till ny detaljplan kunna ge ca 70 vård- och […]

Min Stockholmsskildring 2021

UTLYSNING – Min Stockholmsskildring 2021 Skriv om Stockholm! Min Stockholmsskildring är en uppsatstävling som riktar sig till gymnasieelever och är ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik, Medeltidsmuseet, Stockholmskällan, Historiska institutionen Stockholms universitet samt Historielärarnas förening. Uppsatsen ska handla om Stockholm, ämne och innehåll kan variera, nutid och historia, city och förort. Perspektivet är personligt eller objektivt. Enda kravet är att uppsatsen […]

Testa på zoom!

Testa på zoom! Måndag 15 februari kl 16.00-17.00 ca håller kansliet en introduktion till zoom för våra medlemmar. Välkomna att delta via länk https://zoom.us/j/97805336460 Obs! Enbart för medlemmar Lisa & Lotta

Ceremonibyggnad på Strandkyrkogårdens begravningsplats – Samfundet S:t Erik är positivt till förslaget men betonar vikten av hög kvalitet i gestaltning och utförande

Länk till ärendet på Sbk Yttrandet som pdf   Angående detaljplaneförslag för Strandkyrkogården 1 i stadsdelen Skrubba, S-Dp 2020-01376 Bakgrund Strandkyrkogården, belägen i Skrubba intill Drevviken, invigdes 1996 och var då avsett som ett annex till Skogskyrkogården. Arkitekt Göran Bergquist stod för ritningarna för den 25 hektar stora begravningsplatsen som verkligen gör skäl för begreppet ”skogskyrkogård” då naturmarken har bibehållits […]

Infoblad nr 2021

Hämta infobladet här Obs! Pappersupplagan skickades ut till våra medlemmar måndagen den 1 februari och bör vara er tillhanda under slutet  av v. 5. Kära medlemmar! Efter att ha tvingats ställa in våra medlemsarrangemang för större delen av föregående år, startar vi nu åter verksamheten lite försiktigt. Men vi anordnar under denna period vare sig fysiska föreläsningar eller visningar. Vandringarna har […]

Ansökan om bygglov i Vita bergens kulturreservat för Riset 11, Gaveliusgatan – bör avstyrkas anser Samfundet S:t Erik

  Hämta yttrandet som pdf här Länk till ärendet på Sbk Ansökan om bygglov för kv Riset 11, Södermalm: tillbyggnad av skolbyggnad med ny entré, nybyggnad av mindre byggnad för matsal och klassrum, dnr 2020-08835-575 Historik Fastighetens östra byggnad uppfördes 1779 efter J W Elies ritningar. Under andra hälften av 1800-talet byggdes den på med ytterligare en våning. Den västra […]

Planförslag ang utökning av pågående kontors- och centrumverksamhet inom fastigheten Hornsberg 10 – Samfundet S:t Erik har yttrat sig

Detaljplan för Hornsberg 10 i stadsdelen Kristineberg, S-Dp 2018–12332  Länk till ärendet på Stadsbyggnadskontoret Ladda ned yttrandet Planens uttalade syfte är att utöka befintlig kontors- och centrumverksamhet inom fastigheten Hornsberg 10. Detta åstadkoms genom rivning av befintlig bebyggelse i kvarterets norra och västra delar, som ersätts av ny bebyggelse. Ett befintligt kontorshus från 1980-talet i kvarterets södra del sparas. I […]

Villakvarteret Sothönan 3 i Aspudden omvandlas till flerbostadshus och centrumbebyggelse – Samfundet S:t Erik har yttrat sig och både avstyrker och tillstyrker förslaget

(länk till ärendet på Stadsbyggnadskontoret) (yttrandet som pdf) Sothönan 3 m.fl. i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2016-09481 Förslaget innebär att villafastigheter inom kv Sothönan och ett berg med naturmark norr om kvarteret omvandlas till tät stadsbebyggelse om 270 bostäder och lokaler för verksamheter. Längs Erik Segersängs Väg och Sigfridsvägen vid T-banestationen föreslås två delvis öppna stadskvarter med 200 bostäder samt ett […]

Samfundet S:t Erik har yttrat sig i samrådet ang detaljplaneförslaget för Västra Hagsätra och både avstyrker och tillstyrker

Västra Hagsätra, samråd angående förslag till detaljplan, dnr 2018-06778 ) (Länk till ärendet på Stadsbyggnadskontoret) Förslaget syftar till en förtätning av stadsdelen och tillskapandet av 570 nya bostäder. Planen omfattar elva delprojekt inkluderande bostäder i lamell- och skivhus om mellan två och femton våningar, ny förskola samt en ny etiopisk-ortodox kyrka som ersätter den befintliga kyrkolokalen inrymd i en f.d. […]

Monica Andersson i en intervju om stadsutvecklingen i Stockholm, DN Kultur 20200106

https://www.dn.se/kultur/morker-hotar-vara-drommars-stad-stockholm/   Som pdf:  Våra drömmars stad Stockholm hotas av mörker – DN.SE artikel

Information om inställda och flyttade medlemsarrangemang m.m.

Stockholm den 22 januari 2021 Än en gång måste vi ställa in planerade vandringar i Ruddammen. Denna gång gäller det datumen 17 och 24 februari. Och vi har också beslutat att avvakta med vandringar och visningar fram till i första hand mitten av mars. Däremot erbjuder vi i och med nästa medlemsutskick, Infoblad nr 1, 2021 (för febr-mars) ett utbud […]

God Jul & Gott Nytt År

Samfundet S:t Eriks kansli är stängt över jul- och nyårshelgerna. Vi öppnar åter den 7/1 2021. Vi önskar er God Jul & Gott Nytt År!

Samfundet S:t Erik tillstyrker planerade påbyggnader av studenbostadshuset Forum med några reservationer

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Roslagsbanan 18 m.m. i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2017-18577 Samfundet S:t Erik anser att de befintliga studentbostadshusen Forum kan byggas på med fler våningar samt att nuvarande mur mot Körsbärsvägen kan ersättas med ett nytt hus. Föreslagen gestaltning av påbyggnaderna ger dock ett alltför tyngande intryck och behöver omarbetas.  Förslaget Samfundet S:t Erik har […]

ÖPPET BREV: ”VERK AV KVINNLIGA LANDSKAPSARKITEKTER UTPLÅNAS” – ANG. PLANERNA PÅ ATT RIVA ULLA BODORFFS IKONISKA TAKTRÄDGÅRDAR FÖR KF-HUSET (KATARINA-HUSET)

 ÖPPET BREV, 2020-12-10 Undertecknare: Catharina Nolin, Institutionen för kultur och estetik (SU) och Monica Andersson, Samfundet S:t Erik (Utskickat till byggnadsnämnden ledamöter 2020-12-10) (Länk till Öppet brev pdf) (Länk till Yttrande)   Verk av kvinnliga landskapsarkitekter utplånas Den modernistiska landskapsarkitekturen är i fara, och allra värst är det för verk av kvinnliga landskapsarkitekter. Flera är redan utraderade, som Sylvia Gibsons bostadsgård […]

Höstmöte 2020 prisutdelningar

Vid Höstmötet som i år genomfördes digitalt delades priserna i Min Stockholmsskildring och Stockholmiapriset ut. 1: a pris Natalie Silfverberg tilldelas Samfundet S:t Eriks första pris i uppsatstävlingen ”Min Stockholmsskildring” för sin essä I storstaden vi drömmer om och pendlar till för dagen. P.A. Fogelströms gymnasium 2: a pris Linus Flyborg tilldelas Samfundet S:t Eriks andra pris i uppsatstävlingen ”Min Stockholmsskildring” för […]

Podcasten PLAN sänder Stadsvandring i Röda Bergen med bl a Monica Andersson och Laila Reppen

Nu lanserar Föreningen för Samhällsplanering det första avsnittet av podcasten PLAN. I detta första avsnitt får vi följa med Jonas, en av styrelseledamöterna i FFS Stockholm-Mälardalen, på en stadsvandring genom Röda bergen i Stockholm tillsammans med Samfundet S:t Erik. Ta på dig hörlurarna och låt Monica Andersson, Laila Reppen och Anders Bergström vägleda dig genom P.O. Hallmans historiska kvarter. Vilka influenser […]

Zoom – att delta

Det finns lite olika vägar att logga in och delta i ett Zoom-möte, och det ser lite olika ut beroende på vilken webläsare du använder. Det är dock lättast att klicka på den länk du fått. Du kan också markera länken som är upplagd på hemsidan och kopiera och klistra in den i webbläsaren i adressfältet. Begär Zoom ett mötes […]

HÖSTMÖTE 24 november 2020 kl 19.00

HÖSTMÖTE 24 november 2020 kl 19.00 Höstmötet kommer att sändas digitalt via Zoom. Länk till höstmötet nedan. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2209755714?pwd=d3lvV09NNTVld29nbkloUU5vQjhmUT09 Meeting ID: 220 975 5714 Passcode: Samfundet1 Program Ordförande Monica Andersson hälsar välkommen och berättar om aktualiteter Prisutdelning ”Min Stockholmsskildring 2020” Uppsatstävling för gymnasielever, i samarbete mellan Samfundet S:t Erik, Stockholmskällan, Medeltidsmuseet, Historiska institutionen (SU), Historielärarnas förening. Prisutdelning ”Stockholmiapriset […]

Inställda medlemsprogram november-december

Stockholm den 18 november 2020  I enlighet med FHM:s nya coronarestriktioner ställer Samfundet S:t Erik in återstående medlemsprogram till och med december. Inställda arrangemang: Torsdag 19/11 Vandring Stockholms blodbad Fredag 27/11 Visning Stockholms blodbad Måndag 30/11 Bokrea på vårt kansli Tisdag 1/12 Bokrea på vårt kansli Onsdag 2/12 Bokrea på vårt kansli Onsdag 2/12 Visning Stockholms blodbad Obs! Höstmötet tisdag […]

Samfundet S:t Eriks årsbok 2020 är här!

Stockholm är en stad vid vatten – en stad som erbjuder sina invånare möjlighet att bo nära vattenlinjen och njuta av naturen på ett unikt sätt. Den nya boken Stockholms vattenrum beskriver hoten mot Stockholms vatten. Vatten – som historiskt varit en förutsättning för livet i Stockholm – är på väg att bli ett hot i framtiden. Med de ökande temperaturerna, […]

Planförslag med 1780 bostäder, skola, idrottshall, förskolor i Akalla-Husby – Samfundet S:t Erik har yttrat sig

Saima 1 m. fl., Akalla, Rinkeby-Kista, S-Dp 2017-06896 (länk till ärendet på SBK) Planområdet löper längs Finlandsgatan och Norgegatan i stadsdelarna Akalla och Husby. Planförslaget inrymmer en omfattande komplettering med 1780 bostäder, skola, idrottshall, förskolor och nya arbetsplatser samt en omvandling av breda gaturum till »stadsgator«. Utdrag ur yttrandet  hämta yttrandet här Samfundet S:t Erik anser att området lämpar sig väl för […]

Graffitikonstverket ’Fascinate’ i Bromsten riskerar, trots q-märkning, rivning i aktuellt planförslag – Samfundet S:t Erik har reagerat och avstyrker

Tora 1 m. fl., Bromsten, Spånga-Tensta, S-Dp 2017-06896, förslag till detaljplan (länk till ärendet på sbk) Konstverket Fascinate skapades under några sommarveckor 1989 av Circle och Tarik (Tarik Saleh) då sjutton år gamla, och var vid tiden norra Europas största graffitimålning. Konstverket utfördes med tillstånd från fastighetsägaren på en yttervägg till en numera övergiven industribyggnad från 1970, och betraktades när den stod klar som […]

”Förödande för området kring Helgalunden” anser Samfundet S:t Erik i samrådet om planerna på ny bebyggelse inom kv Van der Huff 8

Yttrande samråd detaljplaneförslag för van der Huff 8 m. fl. i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2017-06896 Utdrag (läs hela yttrandet här) Samfundet S:t Eriks synpunkter Föreliggande förslag till nybebyggelse i kvarteret Van der Huff är förödande för området kring Helgalunden, en bebyggelsemiljö vars korta tillkomstperiod, 1922–31, visar på hur stadsbyggandet vid denna tid övergår från klassicism till funktionalism. Det föreslagna bostadshuset, […]

Samfundet S:t Erik har yttrat sig om planerna för Årstafältet, etapperna 4A och 4B

Samråd om förslag till detaljplaner för Årstafältet etapp 4A och etapp 4B, S-Dp 2017-06550 och 2017-19529 Sammanfattningsvis finner Samfundet S:t Erik att exploateringen måste minskas och de högsta husen sänkas att förskolan måste delas upp på flera skolor, med tillräckligt stora förskolegårdar att Göta landsväg som är ett enastående fornminne bör ges ett skyddsområde på 100 m på vardera sidan […]

Enskede Gård 1:1, ny bebyggelse på parkmark vid kv Häradsdomaren – Samfundet S:t Erik har yttrat sig

Enskede Gård 1:1, del av fastigheten vid kv. Häradsdomaren, förslag till detaljplan, S-Dp 2017-09908, granskning Planförslaget innebär att två lamellhus och fem parhus i 5 respektive 3 våningar uppförs på en yta som idag består av parkmark och en naturslänt. Samfundet S:t Erik avstyrker planförslaget och anser att det ”innebär en förvanskning av trädgårdsstadens utpekade kultur­historiska värden. Viktiga uttryck för […]

ÅRSMÖTE 30/9 2020 – ANMÄLAN TILL POSTRÖSTNING FÖRLÄNGD t om 28/9

Samfundet S:t Erik har kallat till årsmöte den 30 september 2020 (infoblad nr 3 2020) som avhålles utan fysisk närvaro. Omröstning kommer att ske genom poströstning. Anmälan om deltagande i poströstningen är obligatorisk och kan antingen göras via e-post till kansli@samfundetsterik.se – ange ”Anmälan” i ämnesraden, per brev till Samfundet S:t Erik. Köpmangatan 5, 111 31 Stockholm eller per tfn […]

ÅRSMÖTE 30/9 2020 – ANMÄLAN TILL POSTRÖSTNING SENAST 16/9

Samfundet S:t Erik har kallat till årsmöte den 30 september 2020 (infoblad nr 3 2020) som avhålles utan fysisk närvaro. Omröstning kommer att ske genom poströstning. Anmälan om deltagande i poströstningen är obligatorisk och kan antingen göras via e-post till kansli@samfundetsterik.se – ange ”Anmälan” i ämnesraden, per brev till Samfundet S:t Erik. Köpmangatan 5, 111 31 Stockholm eller per tfn 08 […]

En flytande ö av pontoner i Riddarfjärden – ’Högst olämpligt’ anser Samfundet S:t Erik

”Samfundet S:t Erik avstyrker å det bestämdaste föreliggande ansökan om vattenverksamhet i Riddarfjärden.” Förslaget i korthet: En 3000 kvm flytande ö konstruerad av pontoner placeras utmed sträckan Mälarpaviljongen–Rålambshovsparken, och bebyggs med 100 bostäder i form av av staplade friggebodar och attefallare, gemensamhetsanläggningar, restauranger och kaféer, m m. Byggnadshöjden uppgår till 12 meter vilket motsvarar ett fyravåningshus. Bakom projektet står gruppen Stockholm Tiny […]

Infoblad nr 3 2020 med Hänt & tänkt och medlemsprogram för september–november 2020

Obs! Pappersupplagan skickades ut till våra medlemmar torsdagen den 3 september och bör vara er tillhanda under v. 37   Kära medlemmar! Efter att ha tvingats ställa in våra medlemsarrangemang under våren och sommaren med anledning av coronaviruset, startar vi nu åter verksamheten lite försiktigt. Dock begränsar vi oss tills vidare till vandringar och, i enstaka fall, visningar, medan föreläsningarna […]

Fototävling Sommaren 2020 i Gamla stan avgjord!

Nu är fototävlingen Sommaren 2020 i Gamla stan avgjord! Det nu tysta, tomma annars så turistäta Gamla stan har under juli månad dokumenterats i nästan 800 bilder! Samlat skildrar de en speciell sommar, coronasommaren 2020. Den märkliga sommaren visar sig tydligt i alla foton som visar tomma gator och stråk av vemod i gränderna och uteblivna turister. Samtidigt ser vi […]

Fototävling: Sommaren 2020 i Gamla stan

Fototävling: Sommaren 2020 i Gamla stan Tävlingstemat är Sommaren 2020 i Gamla stan. Första pris är 5 000 kr, andra pris 3 000 kr och tredje pris 2 000 kr. Fototävlingen arrangeras av Samfundet S:t Erik, organisationen Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan och StockholmDirekt. Tävlingen pågår till 31 juli 2020 och resultat meddelas i augusti. Prispengarna kommer från Samfundet S:t […]

Samfundet S:t Eriks kansli har tagit semester

Kansliet har stängt för semester 29 juni t om 2 augusti. Medlemsprogrammet för hösten kommer att skickas ut under augustis andra hälft med förhoppningen att situationen med covid 19 stabiliserats. För brådskande ärenden e-posta kansliet på kansli@samfundetsterik.se. Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Samfundet S:t Erik önskar en glad midsommar till alla våra medlemmar och följare!

Sankta Eugenias katolska kyrka – Samfundet S:t Erik har yttrat sig över förslag till om- och påbyggnad

Detaljplaneförslag för fastigheten Katthavet 7 i stadsdelen Norrmalm, Sankta Eugenia katolska församling, S-Dp 2018-14318 Länk till yttrandet  Länk till planärendet, sbk 2020-06-15 Planförslaget prövar möjligheten att bygga till inom fastigheten Katthavet 7, belägen vid Kungsträdgårdsgatan. Förslaget innebär påbyggnader på gatu- och gårdshus samt ombyggnader interiört. I den nya detaljplanen ska skydds- och varsamhetsbestämmelser införas för den befintliga bebyggelsen. Till de […]

Ytterligare en modernistisk byggnad från 1960-talet står inför förvanskning – Samfundet S:t Erik har yttrat sig.

Samrådsförslag för Orgelpipan 7, del av Norrmalm 6:1, dnr 2017-02605 hämta yttrandet här länk till ärendet Stadsbyggnadskontoret 2020-06-08 Samfundet S:t Erik har tagit del av samrådshandlingarna som beskriver förslaget till om- och påbyggnad av en kontorsfastighet från 1965, centralt belägen i City och omgiven av Klarabergs­gatan, Vasagatan, Mäster Samuelsgatan och Klara Norra Kyrkogata. Fastigheten ligger inom riksintresset för kulturmiljövården Stockholms […]

BYGG INTE ÖVER RIDDARHOLMSKANALEN – ÖPPET BREV TILL TRAFIKNÄMNDEN

Samfundet S:t Erik i öppet brev 28 maj 2020 till Trafiknämndens ledamöter beträdande planerna på en breddning av cykelbanan utmed Riddarholmskanalen. Till: Trafiknämndens ledamöter, Stockholms stad F.k: Kommunstyrelsen, partierna Hämta brevet som pdf här  ———————————————————————— Bygg inte över Riddarholmskanalen Samfundet S:t Erik protesterar mot förslaget att bredda cykelbanan längs Riddarholms­kanalen på sådant sätt att dess vattenspegel krymper. Med anledning av […]

Samfundet S:t Erik har yttrat sig över detaljplaneförslaget för Östra Hagastaden – Hög gestaltningsmässig ambition men den oerhört höga exploateringsgraden kräver justering

Samrådsförslag för Östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m fl, i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2016-17865 Samfundet S:t Erik sammanfattande synpunkter: • Perspektivet ”bebyggelse möter parklandskap” ändras till ”parklandskap vårdas och kompletteras i möte med den växande staden”. • Kv. 16 helt utgår och ersätts med en skärmande landskapspark med bullerskydd. • Kv. 15 omarbetas helt beträffande såväl utformning som möte med […]

Sankt Eriksområdets kulturmiljövärden hotas av storskalig exploatering menar Monica Andersson och Susanne Ingo (Samfundet S:t Erik) samt Kristina Berglund (Svenska byggnadsvårdföreningen)

Sankt Eriksområdet, som uppfördes på 1990-talet, är ett av Stockholms mest lyckade bostadsområden under senare decennier. Avsikten var att området skulle få en fortsättning med bebyggelse av samma karaktär på sjukhustomten intill området, men nu föreslår Staden i stället två betydligt högre och kompakta bebyggelsekvarter som kommer att negativt påverka Sankt Eriksområdets kulturmiljövärden. Bebyggelsen i Sankt Eriksområdet hör till Stockholms […]

Samfundet S:t Erik överklagar antagen detaljplan för Skeppsholmsviken, Gröna Lund

Överklagande av detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid Gröna Lund i stadsdelen Djurgården, Dp 2016-06685 Insänt till Mark- och miljödomstolen 2020-05-19 Stockholms kommunfullmäktige antog 2020-04-20 detaljplan för Skeppsholmsviken 6. Den möjliggör för Parks and Resorts Scandinavia AB att kraftigt utvidga Gröna Lunds nöjespark. Genom ett markbyte får man även tillgång till den strandremsa som nu ägs av Statens fastighets-verk respektive […]

Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson i samtal om Stad i ständig förändring

Se och hör Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson, till vardags fil dr i statsvetenskap, och urbanhistoriker, professor Håkan Forsell samtala om Stad i ständig förändring utifrån frågeställningen Är de globala storstädernas epok slut? Arrangerat i samarbete mellan Riksbankens jubileumsfond och Stadsmuseet. Hämta här  

Sätra Centrum rivs i planförslag på samråd – Samfundet S:t Erik har yttrat sig

Detaljplaneförslag för Sätra Centrum (Högsätra 10, Djursätra 3 m.fl.) i stadsdelen Sätra i Stockholm, S-Dp 2018-15976 Förslaget går ut på att den befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med cirka 600 bostäder och lokaler i samtliga bottenvåningar mot torget. Våningshöjderna varierar mellan 5–16 våningar. Samfundet S:t Erik accepterar en rivning av centrumanläggningen, trots dess […]

Samfundet S:t Erik har yttrat sig över planförslaget för kv Neapel i Södra Värtahamnen

Förslag till detaljplan för Neapel 3 m fl i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2018-00406 Samfundet S:t Erik avstyrker planerna för kv Neapel, Södra Värtan, där bland annat hotell Ariadne ingår, och kritiserar Staden för att den återigen väljer att gå vidare med en detaljplan som uppenbart motverkar de nationella och globala målen för hållbart stadsbyggande och minskad klimatpåverkan (se Sveriges miljömål och Agenda […]

”Modernare byggregler” SOU 2019:68, betänkande på remiss, Samfundet S:t Erik har yttrat sig

Samfundet S:t Erik har yttrat sig avseende slutbetänkandet … Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68), en tegelsten om närmare 700 sidor,  som är ute på remiss och väcker stora farhågor. Syftet anges vara att förenkla byggprocesserna för bl a kommuner och byggherrar, vilket skall åstadkommas bl a genom att kravet på kontroll genom certifierade sakkunniga avskaffas (kap […]

Inställda program – löpande information. Obs! Uppdaterad 25 maj 2020

Stockholm den 25 maj – medlemsprogram inställda maj – augusti Inställt: I samråd med vår guide Kjell Forshed ställer vi in vandringen torsdagen den 4 juni i Gamla Enskede. För återbetalning av erlagd deltagaravgift vänligen mejla kansli@samfundetsterik.se. Med anledning av ovissheten kring Coronaviruset har vi beslutat att avvakta med höstens medlemsprogram men förhoppningen är att aktiviteterna ska kunna återupptas från […]

Rangstaplan intill Högdalens centrum – Samfundet S:t Erik har yttrat sig om planerna

Detaljplaneförslag för del av Örby 4:1 vid Rangstaplan i stadsdelen Högdalen, S-Dp 2013-13851 (länk till detaljplaneförslag) Planförslaget Syftet med föreslagen plan är att förstärka Högdalens centrala delar med bland annat bostäder och verksamhetslokaler med centrumändamål och innebär exploatering av den nordöstra delen av nuvarande parkeringsplats på Rangstaplan intill Högdalens Centrum. Här föreslås nybyggnation av 355 lägenheter, inrymda i tre huskroppar med olika våningshöjd; ”torghuset” […]

Digital Kulturnatt Stockholm 18/4, 2020,kl 18-24

Det blir inte alltid som det var tänkt… Det blir en Digital Kulturnatt Stockholm! Vad är en digital kulturnatt och hur hittar jag dit? Årets ordinarie Kulturnatt Stockholm med 174 programplatser att besöka är inställd för att förhindra smittspridning och istället kan du ta del av 29 aktörers program digitalt. Njut av programmet på din favoritplats hemma framför din skärm. […]

Samfundet S:t Eriks påskägg: Sittvandring uifrån P A Fogelströms egen guidebok ”Stockholm – staden vid vattnet”

Texter från Fogelströms egen guidebok och gamla fotografier föra oss genom 50-talets stad – utan att röra oss en meter! Fogelström är mest känd som romanförfattare, men han skrev bland annat även en reseskildring, ”Stockholm – staden vid vattnet”. Den kom ut 1960 och guidar läsaren i sex kapitel genom ett sommarvackert Stockholm. Vi öppnar reseguiden och du får under […]

Infoblad nr 2, 2020 med Hänt & Tänkt

Infoblad nr 2, april 2020 Obs! Pappersupplagan skickas ut till våra medlemmar måndagen den 6 april. Vi hade förhoppningen om att erbjuda ett informationsblad med ett fullspäckat medlemsprogram för perioden juni-september men coronapandemin kom emellan. Vår intention är dock att återkomma senare i vår – när vi förhoppningsvis vet lite mer om rådande situation – med ett program för perioden juni-oktober. […]

Årsmöte 22 april 2020 senareläggs

Till medlemmarna i Samfundet S:t Erik ÅRSMÖTET 2020 SENARELÄGGS Styrelsen för Samfundet S:t Erik har med anledning av den pågående Corona-epidemin och Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer för begränsning av smittspridning, beslutat att senarelägga årsmötet, som var tänkt att avhållas i april månad 2020. Coronaviruset har klassats som en både samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Beslutet att senarelägga årsmötet innebär […]

Hässelbyverket avvecklas för utbyggnad av nytt bostadsområde – Samfundet S:t Erik har yttrat sig.

Hässelbyverket, Vassen 3 m fl, S-Dp 2017-09452 (samråd 14/2-17/3) Länk till detaljplaneförslaget Detaljplanens syfte är att omvandla området för Hässelby Värmeverk till ett nytt bostadsområde innehållande 1500 bostadsrätter samt lokaler och förskolor. Planen omfattar även en utveckling av park och strandstråk. Den föreslagna bebyggelsen utgörs av terrasserade byggnadskroppar, i huvudsak mellan fem och tjugo våningar höga. Volymerna är grupperade kring […]

”En brysk stympning av hela Sankt Eriksområdet” anser Samfundet S:t Erik om planförslaget för S:t Eriks sjukhustomt

Samfundet S:t Erik uppmanar i stället Stadsbyggnadskontoret att låta omarbeta förslaget med syfte att  fullfölja Aleksander Wolodarskis ursprungliga helhetsplan för Sankt Eriksområdet, liksom de gestaltningsidéer som var kopplade till denna. Samfundet S:t Erik menar att det här finns en unik möjlighet att komplettera en redan högkvalitativ stadsmiljö med bostäder, lokaler och uterum genom att följa en grundläggande och vinnande planidé.  […]

Monica Andersson i DN:s kulturdebatt

Gårdagens kulturdebatt i DN! Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson skriver om konsekvenserna av en stadsutveckling som allt mer tenderar att ske på spekulation i händerna på byråkrater och byggherrar, och påpekar samtidigt behovet av alternativa förebilder inom stadsplaneringen.

Samfundet S:t Erik har yttrat sig om planerna för gamla postbankhuset (Barnhusväderkvarnen 36) på Drottninggatan

  Planens syfte är att utöka kontorsytan inom fastigheten Barnhusväderkvarnen 36 genom en påbyggnad i två våningar av det befintliga kontorshuset och en ny gårdsbyggnad i sex våningar. Vidare föreslås en inbyggnad av den öppna arkaden utmed Drottninggatan med syftet att tillskapa lokaler för centrumändamål. Postbankens huvudbyggnad från 1960-talet föreslås att förses med skyddsbestämmelser i den nya detaljplanen för att […]

PRESSMEDDELANDE 2020-02-11: Riv inte teletornet i Farsta! Bygg inte höga murar mot Nynäsvägen! Gräv ned vägen istället!

Stockholm stad har sagt att Farsta ska utvecklas till en lika stor stad som Eskilstuna och samtidigt ska stadsdelen öppna sig ner mot sjöarna Drevviken och Magelungen. Men i verkligheten planerar Stockholm nu för att bygga höga och slutna kvarter intill Nynäsvägen som bullerskydd. Man vill också riva teletornet och därmed förstöra ett av landets mer betydelsefulla industriminnen – televerkets […]

Nya Telestaden i Farsta på f.d. televerksområdet – Samfundet S:t Erik har yttrat sig

Samrådsförslag till detaljplan för fastigheten Burmanstorp 1 m.fl. Telestaden, i stadsdelarna Farsta och Larsboda, S-Dp 2014-13908 Planområdet ingår som deletapp i Program för Tyngdpunkt Farsta och omfattar bland annat 2000 nya bostäder, två skolor, fem förskolor, idrottshall, parker samt lokaler för handel, kontor, verksamheter och service (hämta planhandlingar här). Bakgrund Televerkets gigantiska anläggning uppfördes under åren 1958-64 och består i huvudsak […]

UPPROP KULTURARV – seminarium 9 mars kl 12.30-17.00

Glöm ej bort att anmäla dig till seminariet för UPPROP KULTURARV måndagen den 9 mars 2020! Var: Markeliussalen, Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Anmälan: 3 februari (från kl 10.00) – 4 mars till seminarium@uppropkulturarv.se alternativt lotta@samfundetsterik.se Program och ytterligare information finns att hämta på hemsidan uppropkulturarv.se Pågående namninsamling (över 1000 personer har hitintills undertecknat uppropet) hittar du här  

Infobladet nr 1 2020

Infoblad nr 1 2020 med medlemsprogrammet för februari-maj finns att hämta här

Park & Resorts planer för Gröna Lund med nya höjdattraktioner och utbyggnad vid Skeppsholmsviken

Park & Resorts planer för Gröna Lund (länk till planärendet) är på dagordningen vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde torsdag 30 januari. Inför mötet har Samfundet S:t Erik tillskickat nämndens samtliga ledamöter en kort erinran i ärendet med våra tidigare yttranden bilagda. Hela dokumentet kan hämtas här . Samfundet S:t Eriks vidhåller att: • Områdets höga åkattraktioner, högre än 18 meter, bör utgå […]

UPPROP KULTURARV – VÄRNA KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH MILJÖER

Samfundet S:t Erik är en av 10 organisationer som gemensamt tagit initiativet till UPPROP KULTURARV VÄRNA KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER OCH BYGGNADER www.uppropkulturarv.se Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna […]

OBS! REFERAT FRÅN KLIMATSEMINARIET 11 NOV 2019

Den 11 november anordnades klimatseminariet ”Hur påverkar klimatförändringarna Stockholm?” i ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och ABF Stockholm. Samfundet S:t Erik har sammanställt ett referat från seminariet som kan hämtas här. Seminariet finns även filmat på vår Facebook-sida www.facebook.com/Samfundetsterik/videos/.

SEÅ 2019 Per O. Hallman – stadsplanekonstens förnyare

Samfundet S:t Eriks årsbok 2019 Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare. Per Hallman (1869-1941) är en av våra stora svenska stadsplanerare och arkitekter, under 1900-talets första decennier en klart lysande stjärna, länge delvis skymd men nu mer aktuell än någonsin. Inspirerad av bland annat den österrikiska stadsplaneraren och arkitekten Camillo Sitte introducerade han en ny skola för konstnärlig stadsbyggnadskonst. Arkitekterna […]

Stort grattis till vinnarna i Min Stockholmsskildring 2019!

Stort grattis till pristagarna i Min Stockholmsskildring 2019! Vid Samfundet S:t Eriks höstmöte i går i Stora Börssalen delades priserna ut till årets vinnare i uppsatstävlingen ”Min Stockholmsskildring” för gymnasieelver. 1:a pris ”Ett liv i en stad” av Tuva Nowak, VRG Jarlaplan 2:a pris ”Ett Regalskeppets beskaffenhet” av Linn Grubeck, VRG Odenplan 2:a pris ”S som i Staden, Staden som i Du” […]

Klimatseminarium 11/11 2019 Live

Missade du Klimatseminariet i går? Eller är det kanske något du vill höra och se en gång till? Här kan du se livesändningen Del 1 av 2. https://www.facebook.com/Samfundetsterik/videos/428623364432036/ Paus. Del 2 av 2. https://www.facebook.com/Samfundetsterik/videos/465981950692264/  

KLIMATSEMINARIUM – Hur påverkar klimatförändringarna Stockholm? 11 november kl 13.00-16.30

Hur påverkar klimatförändringarna Stockholm? Vilka klimatförändringar är att vänta?  Vilka effekter kan klimatförändringarna få i Stockholmslandskapet? Vilka klimatförutsättningar och strategier är styrande för planeringen i Stockholm? Vad händer i naturen till följd av klimatförändringarna? är några av de frågeställningar seminariet belyser. Deltagande föreläsare är Maria Bergström, landskapsekolog, Naturskyddsföreningen i Stockholms län Svante Forsström, arkitekt Bo Göran Hellers, professor emeritus i […]

Detaljplaneförslag för fastigheterna Fader Bergström 1, 2 och 3 samt del av Hägersten 1:1 i stadsdelen Hägersten, S-Dp 2015-18144

Detaljplaneförslaget ska möjliggöra uppförande av cirka 560 lägenheter inom och invid kvarteret Fader Bergström i Axelsberg, i nära anslutning till Selmedalsvägen. Utöver bostäder ingår en fristående förskola på tio avdelningar samt en förskola med fyra avdelningar i ett av bostadshusen. Samfundet S:t Erik anser att ”den föreslagna detaljplanen för fastigheterna Fader Bergström 1, 2 och 3 samt Hägersten 1:1 behöver […]

Samråd om förslag till detaljplan för nytt kraftvärmeverk på före detta Lövstatippen i Hässelby villastad, dnr 2017-09500

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för Lövstaverket som skall möjliggöra ett nytt kraftvärmeverk vid den tidigare Lövstatippen. Viktiga frågor som enligt Stadsbyggnadskontoret ska beaktas under planarbetet, är bland annat buller, visuell påverkan, luftföroreningar, naturvärden, strandskydd och tillgänglighet. Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Samfundet S:t Erik framhåller ”att störande upplevelser av anläggningen och dess verksamhet måste undvikas i känsliga kultur­miljöer vid Riddersvik […]

Skarpnäck 1:1, ansökan om bygglov för tillfälliga bostadshus intill Skogskyrkogården, dnr 2019-05295

Stockholmshem AB planerar att bygga sex bostadshus i tre våningar på en idag obebyggd markbit belägen mellan Gamla Tyresövägen och den östra delen av Skogskyrkogården, alldeles intill den norra infarten till småstugeområdet Pungpinan, och endast sex meter från kyrkogårdsmuren. Bygglovet är tidsbegränsat för tio år och avser bostäder ”för tillfällig vistelse”. Värt att understryka är att Skogskyrkogården sedan 1994 står med […]

Förstör inte Stockholms kulturhistoriska kompetens! Samfundet i öppet brev till Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden

Utdrag ur skrivelsen: Förstör inte Stockholms kulturhistoriska kompetens ”Stadens kulturförvaltnings förslag till ny organisation av kulturmiljöfrågorna i Stockholm innebär att Stadsmuseets kompetens minskar drastiskt, att Stadens expertis inom kulturmiljöområdet splittras till olika delar av kulturförvaltningen och att kompetensen inom kulturmiljö och bevarandefrågor i stadsplaneringen försvagas. Samfundet S:t Erik, som en gång aktivt bidragit till etablering av Stadsmuseet och därefter aktivt […]

Ålesund 1 m fl i stadsdelen Husby, samråd detaljplan, sdp 2016-19140

Syftet med förslaget är att tillskapa 270 nya bostäder, att utöka lokaler för handel samt att åstadkomma en bättre tunnelbanestation. Den kompletterande bebyggelsen skall enligt förslaget underordna sig områdets karaktär vad gäller volymer, fasadbeklädnad och färgsättning. Utgångspunkten är att Husby skall förtätas. Ett ytterligare motiv är att rusta upp och förbättra den delvis nedgångna miljön, för att därigenom öka användbarheten […]

Åskvädret 2 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelen Björkhagen, sdp 2015-18863

Förslaget innebär uppförande av sex flerbostadshus i fyra till sju våningar längs med Halmstadsvägen, sammanlagt innehållande cirka 90 lägenheter. Planens uttalade syfte är att komplettera områdets befintliga bebyggelse med ytterligare bostäder samt omvandla Halmstadsvägen till en mer stadsmässig gata med goda förutsättningar för gångtrafik och ökad tillgänglighet till lokaler för centrumändamål i husens bottenvåningar. ”Samfundet S:t Erik anser att förslaget […]

Vildmannen 7 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2018-04653

Planförslaget innebär en återuppbyggnad med bibehållna gatufasader av fastigheten Vildmannen 7, belägen i hörnet Jakobsbergsgatan/ Biblioteksgatan, som år 2017 brandhärjades. ”Samfundet S:t Erik ser mycket positivt på att byggnaden återuppbyggs efter branden med ambitionen att bevara och restaurera den dekorativt utformade stenfasaden och att den tidigare förändrade bottenvåningen i stort får tillbaka sitt ursprungliga uttryck med valvbågar i affärer­nas skyltfönster. Samfundet […]

Programsamråd för Alvik östra, Bromma, Dnr 2013-06204

Planförslagets syftar till att skapa en ny stadsdel med cirka 1800 nya bostäder, en ny skola för 900 elever med bibliotek, bollplan och fullstor idrottshall, 6 nya förskolor med totalt 29 avdelningar, cirka 7300 kvm lokaler, varav 5500 kvm i bottenvåningar samt utvecklade parker, promenadstråk och platsbildningar. Programförslagets genomförande förutsätter mycket omfattande rivningar av befintliga kontorsbyggnader från sen tid, vilket […]

Karlahuset (Garnisonen) tillägnas Samfundet S:t Eriks kulturhusskylt

Karlahuset i kv Garnisonen är först ut i år att tillägnas Samfundets kulturhusskylt, och är också den enda byggnad i vår kulturhussamling till vilken arkitekten, Tage Hertzell, fortfarande är i livet! Detta vill vi uppmärksamma lite extra med en invigningsceremoni i närvaro av arkitekten själv, våra medlemmar och andra intresserade. Efter invigningen följer en rundvandring under ledning av Tage Hertzell. […]

Södermalm 8:1 m fl, vid kv Bondesonen Större, S-Dp 2015-12748

Samfundet S:t Eriks sammanfattande synpunkter ”Samfundet S:t Erik anser att Vita bergens omistliga kulturmiljö med sin småskaliga bebyggelse och speciella bergparkskaraktär påverkas mycket negativt av planens föreslagna nybebyggelse. Genom den stora byggnadsvolymen utraderas det viktiga sambandet mellan Vita bergen och Nytorget, både his-toriskt och visuellt. En förutsättning för nybyggnationen är att bergsskärningen i hörnet Skånegatan/ Renstiernas Gata sprängs bort vilket […]

Nominera till Stockholmiapriset 2019!

Stockholmiapriset 2019! Det är hög tid att skicka in din master- eller magisteruppsats om Stockholm! Chans att vinna 15 000 kronor. Sista dag för nominering är 31 januari 2019 skicka ditt bidrag till stockholmia@stockholm.se. Läs mer om uppsatstävlingen genom att klicka här.  Tidigare vinnares uppsatser hittar du under ”dokumentarkiv”.

Yttrande Sju Sekel 1

Samfundet S:t Erik har yttrat sig i ärendet Sju Sekel 1 (Apple-butik i Kungsträdgården). Sju Sekel 1 i stadsdelen Norrmalm, samråd om förslag till detaljplan, S-Dp 2016-00310 Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny storskalig byggnad med lokaler för detalj- handel på fastigheten Sju Sekel, vilken utgör en del av Kungsträdgården, Stockholms och Sveriges viktigaste offentliga park och […]

Pressrelease Stadsbyggnadsdebatt Vilken stad vill du ha?

Pressmeddelande Politiker från alla partier i stadsbyggnadsnämnden vill undvika att Apple bygger i Kungsträdgården. De vill även stärka Stockholms speciella karaktär i byggandet. Stadsbyggnadsnämndens politiker har mött oväntat stark kritik mot förslaget att tillåta Apple att bygga en butik i Kungsträdgården under det samråd som nu pågår. Nu vill de diskutera möjliga vägar att hitta en annan lokalisering i centrala […]

Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson om initiativet Centraltunneln!

  https://www.facebook.com/centraltunneln/?hc_ref=ARSXCuIh4OuNkmsciWQnUocvyXC7LU-Hzxz-t0O1NCFFSvFaNS_h_60qTS109PzslIM&fref=nf

Yttrande betr Snäckan 8, Norrmalm, sdp 2012-16699

”Samfundet S:t Erik bedömer att det aktuella planförslaget för Snäckan 8 skulle få stora negativa konsekvenser för den intilliggande bebyggelsen och för hela det omgivande stadsrummet. Samfundet anser därför att förslaget bör avslås.” Läs hela yttrandet här: https://drive.google.com/file/d/1X6bH5mqSsNqRD1V2AoG6L484G-ZVNH9E/view

Yttrande Centrala Telefonplan, (Tellus Towers) Sdp 2013-05016

  Samfundet S:t Eriks sammanfattade synpunkter ”Tellus Towers har ingen relevans i Stockholms stadsbild. I övrigt anser Samfundet att området mycket väl kan bebyggas under förutsättning att det görs i volymer och skala som anpassar sig till den befintliga bebyggelsens karaktär, i synnerhet i det kvarter som vänder sig mot Telefonfabriken och LM-staden. I sin nuvarande form innebär förslaget en […]

Yttrande Södermalm 2:8 vid Lundagatan, förslag till detaljplan, S-Dp 2016-14774

Samfundet har yttrat sig beträdande planerna på tretton stadsradhus vid Lundagatan på Södermalm. Planområdet omfattar den naturmarkslänt som förenar Lundagatans båda nivåer, och som ingår i den på 1930-talet anlagda gröna krans som omsluter kvarteret Marmorn. Samfundet finner att stadsradhusen är väl studerade material- och volymmässigt men att de introducerar en för stenstaden helt främmande skala, och därtill att de ytterst […]

Yttrande Gröna Lund Skeppsholmsviken 6 m fl S-Dp 2016-06685

Samfundet S: t Erik har yttrat sig över Gröna Lunds planer på utveckling och utvidgning av nöjesparken på Skeppsholmsvikens parkeringen /Falkenbergsgatan. Samfundet har inga invändningar mot att området blir nöjesfält på nytt. Den planerade gångbron över Allmänna Gränd är en gestaltningsmässig utmaning. Den randbebyggelse i tivolikaraktär som ska byggas längs med Allmänna Gränd och Falkenbergsgatan har en skala som samfundet finner […]

Yttrande Ängbykyrkan (kv Blekingen 3) Blackeberg, bygglov för rivning och tillbyggnad

Samfundet S:t Erik har skrivit ett yttrande i ett bygglovsärende avseende Ängbykyrkan i Blackeberg. Här vill man riva, bygga till och om delar av kyrkoensembeln. Kyrkan ligger vackert på en höjd ovanför Islandstorget i Bromma. Ängbykyrkan stod färdig 1959 och är den enda kyrka som ritats av Björn Hedvall, en av sin tids främsta svenska arkitekter.

Rapport i bilder från seminariet Översiktsplan eller försäljningsbroschyr? 12/10 2017

Seminariet med Översiktsplanen eller försäljningsbroschyr? hölls igår i ABF-huset i Stockholm. Nästan 200 personer var där för att höra vad politikerna i stadsbyggnadsnämnden hade att framföra. Tyvärr var M, C och Kd (som dock lämnade in skriftliga svar på ett par frågor) förhindrade att närvara. Ett bildspel från kvällen den 12 oktober hittar du under läs mer. Seminariet dokumenterades också skriftligt; […]

Översiktsplan eller försäljningsbroschyr? 12/10 2017 kl 18-21

Nu är det bara några dagar kvar till seminariet Översiktsplan eller försäljningsbroschyr? Det finns ännu några platser kvar, så har du inte anmält dig så gör det idag! kansli@samfundetsterik.se Välkommen till en viktig kväll om Stockholms framtid!

Yttrande översiktplan för Stockholm

Samfundet har sänt in sitt yttrande över förslag till ny Översiktsplan för Stockholms stad -Utställningsförslag, Dnr 2015-10143-37 Samfundet noterar med tillfredsställelse att den bearbetning av planförslaget som skett efter det tidigare samrådet inneburit vissa förbättringar, särskilt med avseende på kulturmiljövärdena. Dock finns fortfarande flera allvarliga invändningar; översiktsplaneförslaget saknar en redovisning av hur natur-, kultur- och stadsmiljövärden i berörda stadsdelar ska skyddas […]

Yttrande över detaljplan för fastigheten Hästen 21

Samfundet har idag 2017-09-15 skickat in sitt yttrande över planförslaget för fastigheten Hästen 21 i hörnet Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan. Flera anmärkningsvärda skäl anges för rivning av fastigheten, vilket samfundet påpekar i sitt yttrande. Det första skälet är att de befintliga fönstren skulle vara för små för att ge kontorslandskapen ”tillfredsställande mängd dagsljus”. Men eftersom det nya huset kommer att sakna gårdar […]

Översiktsplan eller försäljningsbroschyr?

  Seminarium med stadens politiker om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm. Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har redovisat ett förslag till ny översiktsplan. Av förslaget framgår att Stockholms stad vill attrahera byggherrar och förbereder sig för att snabbt kunna ge klartecken till ett mycket omfattande nybyggande. Intresserade medborgare och yrkesverksamma inom sektorn bjuds in till ett seminarium som Naturskyddsföreningen i […]

Öppet brev om cykelbanor till Trafiknämnden

Samfundet har skickat ett öppet brev till trafiknämnden angående den planerade cykelbanan förbi Pålsundet. ”Det har kommit till vår kännedom att trafiknämnden vill såga ned alla träd vid Pålsundets södra strand för att anlägga en cykelbana. För vilken gång i ordningen är det staden sågar ned träd för cykelbanor? Vi är djupt oroade över den här utvecklingen.” Läs brevet här […]

Yttrande över förslag till Program för City 170831

Samfundet S:t Erik välkomnar förslaget till Program för City, Dnr 2017-06022. Ett sådant hade behövts redan för flera år sedan så att staden på ett bättre sätt hade kunnat styra förutsättningarna för förändringsinitiativ i exempelvis Sturegallerian, ”Astoria-projektet”, Nobelcentret på Blasieholmen och Apple-etableringen i Kungsträdgården.   Läs hela yttrandet här

Yttrande om program för Östberga/Årstafältet södra

Samfundet S:t Erik har tagit del av det övergripande programmet för Östberga/Årstafältet södra, Dnr 2015-08443, och tycker att det är genomarbetat på en strukturell nivå och har ett pedagogiskt upplägg. Fokus på de två föreslagna stråken, det urbana och det gröna stråket, skapar kvaliteter och kopplar samman Liseberg med det nya Årstafältet. Den interna parkstrukturen i söder med Lisebergsparken och […]

Synpunkter på ny översiktsplan

Samfundet S:t Erik har idag sänt in synpunkter på Stockholms stads förslag till ny översiktsplan. Samfundet S:t Erik har allvarliga invändningar mot samrådsförslaget till ny översiktsplan för Stockholm. Översiktsplanen måste ha en högre ambitionsnivå. Förslaget till översiktsplan måste konkretiseras för att kunna ligga till grund för detaljplaner. Stockholms stadsbyggnadshistoria måste respekteras. Exploateringsintresset måste underordnas en övergripande planering och det gemensammas […]

Infoblad nr 1_2023

KALENDARIUM  FEBRUARI-APRIL 2023 

INFOBLAD nr 1, 2023 kommer till dig som anmält reguljär post i v4 övriga fredag 20/1.

Ons 1/2  Anmälan öppnar kl 10.00
Tor 2/2 Stenstadens särprägel (föredrag) FULLTECKNAD
Tis 14/2 Vällingby; den första ABC-staden (vandring)
Tors 23/2 Norrtullsgatan (vandring) FULLTECKNAD
Ons 8/3 Kvinnliga apostlar (föredrag)
Tis 14/3 Tillbaka till Underjorden (föredrag)
Ons 22/3 Vällingby; den första ABC-staden (vandring).
Tor 23/3 Norrtullsgatan (vandring) FULLTECKNAD
Tis 28/3 Postmodernismen (seminarium) FÖRANMÄLAN FULLTECKNAD
Ons 29/3 Jugendportaler i  Stockholm(föredrag) FULLTECKNAD
Ons 5/4 Råd och menighet: Stockholms kollektiva styrelseform från Sten Sture d.ä. till Gustav Vasa (föredrag)
Lör 22/4 Kulturnatt Stockholm. Biljettsläpp 22/4 kl 18.00 Köpmangatan 5
Ons 26/4 Årsmöte i Börssalen, Börshuset, Gamla stan