Startsida


Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.


Vad vi gör

Medlemsprogram

Medlemsprogram

Föreningen arrangerar ständigt spännande stadsvandringar, visningar och föredrag för våra medlemmar.

Årsböcker

Årsböcker

Sedan 1903 år ger föreningen ut en årsbok där engagerade och kunniga författare bidrar med kunskaper om såväl Stockholms historia som stadens utveckling idag.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Föreningen anordnar seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor, samt yttrar oss om stadsplaner.

Kulturhusskyltar

Kulturhusskyltar

Föreningen har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv genom att skylta byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

Anslag, stipendier & priser

Anslag, stipendier & priser

Föreningen delar årligen ut anslag till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Dessutom delas två priser samt ett stipendium ut årligen till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

Bli medlem

Bli medlem

Brinner du också för Stockholm? Bli medlem idag! Som medlem får du en rykande färsk årsbok varje år, tillgång till intressanta program och visningar, och du bidrar till att föreningen kan fortsätta att arbeta för stadens värdefulla kultur- och naturminnesarv.


Aktuellt

Kommande aktiviteter

Väkommen till  vårens programverksamhet! Nedan hittar du kalendariet för april-september 2019

April
Ons 24/4  Årsmöte med prisutdelningar och programpunkt
Lör 27/4  Kulturnatt Stockholm

Maj
Tors 2/5  Visning ABF-huset
Sön 5/5  Cykelvandring Järvafältet
Mån 6/5  Visning/skyltinvigning Norges ambassad
Ons 8/5  Visning ABF-huset
Tors 16/5  Vandring Hjorthagen-N:a Djurgårdsstaden
Tors 23/5  Vandring bankpalats och affärshus

Juni
Tors 13/6  Vandring Hammarby sjöstad

Augusti
Tors 15/8  Vandring Hammarby sjöstad
Tors 22/8  Vandring I Tolfternas spår
Ons 28/8  Föreläsning Anna Whitlock
Tors 29/8  Vandring bankpalats och affärshus

September
Tis 3/9  Vandring/visning Näsby slottspark
Tors 5/9  Visning Riksförsäkringsanstalten
Ons 11/9  Föreläsning Kulturarvet och stadsbyggnads­politiken
Tis 17/9  Vandring I Tolfternas spår
Tors 19/9  Visning Riksförsäkringsanstalten
Ons  25/9  Föreläsning Dyfverman, skulptören