Startsida


Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.


Vad vi gör

Medlemsprogram

Medlemsprogram

Föreningen arrangerar ständigt spännande stadsvandringar, visningar och föredrag för våra medlemmar.

Årsböcker

Årsböcker

Sedan 1903 år ger föreningen ut en årsbok där engagerade och kunniga författare bidrar med kunskaper om såväl Stockholms historia som stadens utveckling idag.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Föreningen anordnar seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor, samt yttrar oss om stadsplaner.

Kulturhusskyltar

Kulturhusskyltar

Föreningen har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv genom att skylta byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

Anslag, stipendier & priser

Anslag, stipendier & priser

Föreningen delar årligen ut anslag till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Dessutom delas två priser samt ett stipendium ut årligen till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

Bli medlem

Bli medlem

Brinner du också för Stockholm? Bli medlem idag! Som medlem får du en rykande färsk årsbok varje år, tillgång till intressanta program och visningar, och du bidrar till att föreningen kan fortsätta att arbeta för stadens värdefulla kultur- och naturminnesarv.


Fototävlingen ”Ung i ytterstan” är avgjord. Läs mer under aktuellt.

Pristagarna, länk till bildspel

 

Rapport från Samfundet S:t Eriks årsmöte 2022

Efter ett par års uppehåll kunde vi återigen och äntligen hålla ett fysiskt årsmöte som gick av stapeln i Börssalen. Uppslutningen var stor och det var mycket att avhandla.

Varma gratulationer till Per Ahrbom, arkitekt SAR/MSA som tilldelades Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris om 50 000 kronor år 2022.
Motiveringen löd: ”För att han i en rad av Stockholms märkesbyggnader utfört renoveringar med respekt för ursprungliga kvaliteter, ofta i kombination med skickligt utförda tillägg som underordnar sig den befintliga byggnaden och som samtidigt har hållbarhet i fokus. I kulturhistoriskt värdefulla byggnader som Stockholms Rådhus, KTH:s bibliotek och Skatteskrapans omvandling till studentbostäder har Per Ahrbom tillsammans med sina medarbetare skapat goda miljöer för dagens och framtidens stockholmare. För Kulturhuset, som han en gång varit med om att rita, och nu varit ansvarig arkitekt för den nyligen avslutade renoveringen har ”bara det som behöver ändras” åtgärdats. Per Ahrboms uthålliga gärning visar hur betydelsefull en modig och kompetent arkitekt är för att en byggnads särpräglade arkitektur ska fortleva i förändringen.”

Varma gratulationer även till Erik Kjellander och Olle Rydh som välförtjänt tilldelades Stadsholmens Kulturhusstipendium motiverat av deras ”yrkesskicklighet och stora intresse för det traditionella hantverket. För en lång rad väl utförda projekt där det klassiska plåtslageriet har utförts med stort engagemang, höga ambitioner och teknisk skicklighet”.

Stort tack till alla medverkande!

Samfundet S:t Eriks styrelse från 4 maj 2022

Ordförande
Monica Andersson

Ledamöter:
Lena Adelsohn Liljeroth
Folke Dellström, skattmästare
Susanne Ingo, vice ordförande
Suzanne Lindhagen
Sebastian Ulvsgärd
Knut Weibull

Suppleanter:
Ann-Charlotte Backlund
Jonas Berglund
Stina Hagelqvist
Sofia Meurk

 

Biljetter till föreläsningar
Samfundet S:t Erik samarbetar med Stadsmuseet och Medeltidsmuseet i föreläsningar. Museerna har därmed också ett antal biljetter till förfogande.
https://stadsmuseet.stockholm.se/kategorier/forelasningar/
https://medeltidsmuseet.stockholm.se/kategori/forelasningar/

Nyhetsbrev på e-post
Nyhetsbrev med information från styrelse, kansli och samarbetspartners skickas ut från kansliet per e-post mellan ordinarie pappersutskick ca 5-7 gånger per år. Vill du också få dem? Skicka i så fall din e-postadress till oss. Du kan när som helst säga upp din prenumeration.

Övergång till digitala medlemsutskick
Vi har för avsikt att under året 2022 successivt övergå till digitala medlemutskick, även vad gäller infobladen. Mer information om detta kommer i nästa informationsblad.

Infoblad nr 3 2022

KALENDARIUM  OKT-JANUARI 2023 

INFOBLAD nr 1, 2023 kommer till dig med posten i v 3/4.

Mån 26/9 Anmälan öppnar kl 10.00
Ons 28/9 Genom Stormaktstidens Stockholm i Christinas fotspår (vandring)
Tor 29/9 Biograf Aspen i Aspudden (visning)
Tis 4/10 Uppåt väggarna (vandring)
Tor 6/10 Från Finnboda till Saltsjöqvarn (vandring)
Ons 12/10 Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare (seminarium)
Tor 20/10 Från Finnboda till Saltsjöqvarn (vandring)
Tor 27/10 Söder Mälarstrands husbåtar (visning). FULLTECKNAD
Ons 2/11 ABC-staden Vällingby (vandring). FULLTECKNAD
Tor 10/11 Svenska kvinnliga pionjärer – från Agnes till Wilhelmina (föredrag)
Ons 16/11 Herman Friedländer – En svensk judisk historia (föredrag)
Mån 21/11 Höstmöte i Stora börssalen, Börshuset, Gamla stan
Ons 30/11 Ett liv i Floras tjänst (föredrag)
Tor 8/12 Enatorhuset i Kista (visning)
Mån 12/12 Bokrea på Samfundet S:t Eriks kansli, Köpmangatan 5, Gamla stan
Tis 13/12 Bokrea på Samfundet S:t Eriks kansli, Köpmangatan 5, Gamla stan
Mån 9/1 Läkaresällskapets hus (visning). FULLTECKNAD
Tor 2/2 Stenstadens särprägel (föredrag)