Startsida


Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.


Vad vi gör

Medlemsprogram

Medlemsprogram

Föreningen arrangerar ständigt spännande stadsvandringar, visningar och föredrag för våra medlemmar.

Årsböcker

Årsböcker

Sedan 1903 år ger föreningen ut en årsbok där engagerade och kunniga författare bidrar med kunskaper om såväl Stockholms historia som stadens utveckling idag.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Föreningen anordnar seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor, samt yttrar oss om stadsplaner.

Kulturhusskyltar

Kulturhusskyltar

Föreningen har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv genom att skylta byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

Anslag, stipendier & priser

Anslag, stipendier & priser

Föreningen delar årligen ut anslag till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Dessutom delas två priser samt ett stipendium ut årligen till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

Bli medlem

Bli medlem

Brinner du också för Stockholm? Bli medlem idag! Som medlem får du en rykande färsk årsbok varje år, tillgång till intressanta program och visningar, och du bidrar till att föreningen kan fortsätta att arbeta för stadens värdefulla kultur- och naturminnesarv.


Aktuellt

Kommande aktiviteter

All programverksamhet april-maj 2020 är inställd!

Infoblad nr 1 2020

April
Tors 2/4      Rösträttskravallerna  INSTÄLLT
Tis 14/4       Riddarholmen INSTÄLLT
Tors 16/4    Norra kyrkogården INSTÄLLT
Lör 18/4      Kulturnatt. INSTÄLLT
Tis21/4        Lärkstaden. INSTÄLLT
Ons 22/4     Årsmöte INSTÄLLT
Mån 27/4    Lärkstaden. INSTÄLLT

Maj
Tis 5/5        Näsby Slott. INSTÄLLT
Ons 6/5      Växternas Stockholm. Inställt
Mån 11/5    A-huset på Östermalm INSTÄLLT
Ons 13/5     Skylt Vä Södermalm. INSTÄLLT
Tis 19/5      Gamla Enskede. INSTÄLLT
Mån 25/5   Lilla Essingen. INSTÄLLT
Ons 27/5    I Dyfvermans spår. INSTÄLLT

Juni
Tor 4/6   Gamla Enskede. Fulltecknat