Startsida


Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.


Vad vi gör

Medlemsprogram

Medlemsprogram

Föreningen arrangerar ständigt spännande stadsvandringar, visningar och föredrag för våra medlemmar.

Årsböcker

Årsböcker

Sedan 1903 år ger föreningen ut en årsbok där engagerade och kunniga författare bidrar med kunskaper om såväl Stockholms historia som stadens utveckling idag.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Föreningen anordnar seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor, samt yttrar oss om stadsplaner.

Kulturhusskyltar

Kulturhusskyltar

Föreningen har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv genom att skylta byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

Anslag, stipendier & priser

Anslag, stipendier & priser

Föreningen delar årligen ut anslag till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Dessutom delas två priser samt ett stipendium ut årligen till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

Bli medlem

Bli medlem

Brinner du också för Stockholm? Bli medlem idag! Som medlem får du en rykande färsk årsbok varje år, tillgång till intressanta program och visningar, och du bidrar till att föreningen kan fortsätta att arbeta för stadens värdefulla kultur- och naturminnesarv.


Aktuellt

Kommande aktiviteter

KALENDARIUM september–november 2020

Mån 14/9     Anmälan öppnar 10.00
Ons 16/9      Vandring Norra kyrkogården
Tors 17/9     Vandring Lilla Essingen
Fre 18/9       Vandring Norra kyrkogården
Mån 21/9     Vandring Lilla Essingen (FULLT)
Tors 24/9     Vandring Rörstrandsområdet (FULLT)
Mån 28/9     Vandring Riddarholmen (FULLT)
Ons 30/9      Årsmöte
Tors 1/10      Vandring Riddarholmen (FULLT)
Mån 5/10      Vandring Nybrogatan (FULLT)
Ons 7/10       Vandring Snösätra ’Wall of fame’ (FULLT)
Tors 15/10    Vandring Nybrogatan (FULLT)
Mån 19/10    Vandring Nybrogatan (FULLT)
Tors 5/11       Vandring Sthlms blodbad (FULLT)
Tis 10/11        Visning Stockholms blodbad
Tors 19/11      Vandring Sthlms blodbad (FULLT)
Tis 24/11        Höstmöte i Börssalen
Fre 27/11        Visning Stockholms blodbad
Mån 30/11     Bokrea på vårt kansli 13–19
Tis 1/12          Bokrea på vårt kansli 13–19
Ons 2/12        Visning Stockholms blodbad

Infoblad nr 3 2020