Startsida


Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.


Vad vi gör

Medlemsprogram

Medlemsprogram

Föreningen arrangerar ständigt spännande stadsvandringar, visningar och föredrag för våra medlemmar.

Årsböcker

Årsböcker

Sedan 1903 år ger föreningen ut en årsbok där engagerade och kunniga författare bidrar med kunskaper om såväl Stockholms historia som stadens utveckling idag.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Föreningen anordnar seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor, samt yttrar oss om stadsplaner.

Kulturhusskyltar

Kulturhusskyltar

Föreningen har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv genom att skylta byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

Anslag, stipendier & priser

Anslag, stipendier & priser

Föreningen delar årligen ut anslag till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Dessutom delas två priser samt ett stipendium ut årligen till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

Bli medlem

Bli medlem

Brinner du också för Stockholm? Bli medlem idag! Som medlem får du en rykande färsk årsbok varje år, tillgång till intressanta program och visningar, och du bidrar till att föreningen kan fortsätta att arbeta för stadens värdefulla kultur- och naturminnesarv.


Vi har f.n. problem med startsidan.
Vänligen gå till fliken ’aktuellt’ för senaste nytt.

Årsmöte 2021, tisdagen den 27 april kl 19.00

Kallelse till ditigital årsmöte 2021 med dagordning, styrelsens och valberedningens förslag inför årsmötet hittar du under fliken ”aktuellt”. Här hittar du också Årsredovisning 2020, Revisionsberättelse 2020, verksamhetsberättelse 2020 samt program för årsmöteskvällen.

Länk till årsmötet publiceras senast den 23 april 2021.

Testa på zoom!

Måndag 19 april kl 16.00-17.00 håller kansliet en introduktion till zoom för våra medlemmar. Välkomna att delta via länk https://zoom.us/j/2209755714

Lisa & Lotta

Kommande aktiviteter

Infoblad nr 2 2021 för perioden april–maj skickades till medlemmarna måndag 29 mars och bör anlända till er under slutet av vecka 13 eller möjligtvis början av vecka 14, pg a påskhelgen.

Anmälan öppnar onsdag 7 april kl 10.00.

 

KALENDARIUM april-maj 2021

 Ons 7/4 Anmälan till program från kl 10.00  
 Mån 12/4 Den vita staden Hammarbyhöjden (vandring)  FULLT
 Tor 15/4 Den vita staden Hammarbyhöjden (vandring) FULLT
 Mån 19/4 Utmed Drottninggatan (vandring) FULLT
 Ons 21/4 Lars Johan Hierta och hans tid (zoom-föreläsning)
 Tor 22/4 Den vita staden Hammarbyhöjden (vandring) FULLT
 Mån 26/4 Utmed Drottninggatan (vandring) FULLT
 Tis 27/4 Årsmöte  
 Ons 5/5 Kastanjer och rökelse (zoom-föreläsning)  
 Tis 11/5 Funktionalism på Gärdet (vandring) FULLT
 Tis 18/5 Funktionalism på Gärdet (vandring) FULLT
 Ons 19/5 Växternas Stockholm (zoom-föreläsning)  
 Tor 20/5 Utmed Drottninggatan (vandring) FULLT
 Mån 24/5 Funktionalism på Gärdet (vandring) FULLT
 Ons 26/5 I Maria Sandels bildningsspår (zoom-föreläsning)  
 Tor 27/5 Utmed Drottninggatan (vandring) FULLT