Startsida


Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.


Vad vi gör

Medlemsprogram

Medlemsprogram

Föreningen arrangerar ständigt spännande stadsvandringar, visningar och föredrag för våra medlemmar.

Årsböcker

Årsböcker

Sedan 1903 år ger föreningen ut en årsbok där engagerade och kunniga författare bidrar med kunskaper om såväl Stockholms historia som stadens utveckling idag.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Föreningen anordnar seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor, samt yttrar oss om stadsplaner.

Kulturhusskyltar

Kulturhusskyltar

Föreningen har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv genom att skylta byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

Anslag, stipendier & priser

Anslag, stipendier & priser

Föreningen delar årligen ut anslag till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Dessutom delas två priser samt ett stipendium ut årligen till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

Bli medlem

Bli medlem

Brinner du också för Stockholm? Bli medlem idag! Som medlem får du en rykande färsk årsbok varje år, tillgång till intressanta program och visningar, och du bidrar till att föreningen kan fortsätta att arbeta för stadens värdefulla kultur- och naturminnesarv.


OBS! Fel datum för första anmälan i tryckta Infobladet nr 3 2021.

Anmälan till programmen öppnar onsdag 8 sep från kl 10.00

Infoblad nr 3 2021 (korrigerat)

 

KALENDARIUM 

Onsdag 8/9 Anmälan öppnar kl 10.00
Torsdag 9/9 Nobelparkens vilda träd (vandring)
Tisdag 14/9 Nobelparkens vilda träd (vandring)
Onsadag 15/9 Funktionalismen är här (vandring)
Torsdag 16/9 Skyltinvigning Lästmakargatan 6
Måndag 20/9 Kräftriket – arkitektur och planer (vandring)
Onsdag 22/9 Sigurd Lewerentz: Pure Aesthetics (föredrag)
Måndag 27/9 Stigande vatten – hotet mot tunnelbanan (vandring)
Tisdag 5/10 Kräftriket – arkitektur och planer (vandring)
Torsdag 7/10 Asplunds hotel, fd Statens Bakteriologiska Laboratorium (visning)  
Måndag 11/10 Stockholms blodbad (vandring)
Onsdag 13/10 Den ofrivillige bostadskarriäristen (föredrag)
Måndag 18/10 Asplunds hotell, fd Statens Bakteriologiska Laboratorium (visning)
Torsdag 21/10 Stockholms blodbad (vandring)
Tisdag 26/10 Funktionalismen är här (vandring)
Torsdag 28/10 Att bygga en stad – Stockholm under 800 år (föredrag)
Onsdag 3/11 Husets själ – Bromma och den svenska trädgårdsstadens guldålder (föredrag)