Startsida


Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.


Vad vi gör

Medlemsprogram

Medlemsprogram

Föreningen arrangerar ständigt spännande stadsvandringar, visningar och föredrag för våra medlemmar.

Årsböcker

Årsböcker

Sedan 1903 år ger föreningen ut en årsbok där engagerade och kunniga författare bidrar med kunskaper om såväl Stockholms historia som stadens utveckling idag.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Föreningen anordnar seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor, samt yttrar oss om stadsplaner.

Kulturhusskyltar

Kulturhusskyltar

Föreningen har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv genom att skylta byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

Anslag, stipendier & priser

Anslag, stipendier & priser

Föreningen delar årligen ut anslag till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Dessutom delas två priser samt ett stipendium ut årligen till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

Bli medlem

Bli medlem

Brinner du också för Stockholm? Bli medlem idag! Som medlem får du en rykande färsk årsbok varje år, tillgång till intressanta program och visningar, och du bidrar till att föreningen kan fortsätta att arbeta för stadens värdefulla kultur- och naturminnesarv.


Aktuellt

Kommande aktiviteter

Väkommen till  programverksamheten oktober 2019 – januari 2020!

Infoblad nr 3 2019

Oktober
Tor 24/10  Visning Stadsarkivet, Liljeholmskajen
Ons 30/10 Visning Anna Whitlocks gymnasium. Fulltecknad

November
Lör 9/11     Vandring Stadshagen
Mån 11/11  Klimatseminarium
Tis 19/11    Höstmöte
Ons 20/11  Föredrag Anna Lindhagen
Mån 25/11 Föredrag De tusen lärarinnornas stad
Tis 26/11    Visning Anna Whitlocks gymnasium. Fulltecknad

December
Tis 3/12     Vandring Röda bergen – Hagastaden. Fulltecknad
Ons 11/12  Föredrag Skönhetsrådet 100 år

Januari 2020
Ons 15/1    Föredrag Tapetmakerskorna
Fre 17/1     Visning Judiska museet. Fulltecknad
Mån 20/1  Visning Judiska museet. Fulltecknad
Ons 22/1   Föredrag Mamsell Bohmans fall
Ons 29/1   Föredrag Kvinnliga landskapsarkitekter
Tor 30/1   Vandring Röda bergen – Hagastaden