Om oss

Samfundet S:t Erik är en ideell förening från 1901 som arbetar för att öka kännedom om Stockholms historia samt att väcka intresse för Stockholms arkitektur och stadsutveckling och tillvaratagandet av natur- och kulturhistoriska värden vid stadens tillväxt. För att visa kulturhistoriskt intressanta byggnader sätter föreningen upp blå kulturhusskyltar. Det finns runt 200 skyltar som berättar om Stockholms byggnader.

Samfundet S:t Erik är en medlemsorganisation som anordnar visningar och föreläsningar, men utöver interna aktiviteter anordnas även offentliga seminarier, debatter och evenemang. Föreningen arbetar också aktivt med aktuella stadsbyggnadsfrågor och deltar i samhällsdebatten för att kulturhistoriska intressen ska tillvaratas.

Varje år delar föreningen ut anslag och stipendier till projekt som relaterar till Stockholm, från uppsatstävlingar för gymnasieelever till forskningsprojekt, publikationer, renoveringar eller kreativa initiativ. Föreningen publicerar också en egen årsbok – för medlemmar och bokhandeln – med ett nytt tema varje år relaterat till Stockholms stadsmiljö.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere