Aktuellt

Vår Facebook

Blasieholmen med två aktuella stadsplaneärenden. Fasadrenovering av Grand Hotell, pågående arbete, och Nobel Center, ärende i Mark- och miljödomstolen.

Foto Lisa Härmark
...

View on Facebook

Samfundet S:t Eriks medlemmar kallas härmed till årsmöte tisdagen den 10 april 2018 kl 19:00 i Stora Börssalen, Börshuset, Källargränd 4, Gamla Stan.

Dagordning

Utdelning av priser
Efter årsmötet utdelas Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris för år 2018, Stockholmiapriset för bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden samt Stockholmiapriset - När historien möter samtiden, för bästa master- eller magisteruppsats som bygger på Stadsarkivets material.

Årsmötesprogram
Kenneth Svensson, chefsarkeolog på Arkeologikonsult berättar kort om senaste nytt från grävningarna på Slussen.
Ann Katrin Pihl Atmer, fil dr och docent i konstvetenskap med arkitekturhistoria som specialitet berättar om Stadshusets tillkomst.
...

Årsmöte Samfundet S:t Erik

april 10, 2018, 7:00e m - april 10, 2018, 9:00e m

Samfundet S:t Eriks medlemmar kallas härmed till årsmöte tisdagen den 10 april 2018 kl 19:00 i Stora Börssalen, Börshuset, Källargränd 4, Gamla Stan. Dagordning Utdelning av priser Efter årsmötet utdelas Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris för år 2018, Stockholmiapriset för bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden samt Stockholmiapriset - När historien möter samtiden, för bästa master- eller magisteruppsats som bygger på Stadsarkivets material. Årsmötesprogram Kenneth Svensson, chefsarkeolog på Arkeologikonsult berättar kort om senaste nytt från grävningarna på Slussen. Ann Katrin Pihl Atmer, fil dr och docent i konstvetenskap med arkitekturhistoria som specialitet berättar om Stadshusets tillkomst.

View on Facebook

Välkommen till ett samtal som tar avstamp i Husbybornas egna berättelser! Husby bortom kravallerna. En kväll om bakgrunden till händelserna i Husby år 2013.
Möt forskare från antologin ”Bortom kravallerna” (Stockholmia 2016), som sätter in de boendes berättelser i ett sammanhang.

Daniela Lazoroska är doktor i antropologi och moderator för kvällens samtal.
Hennes forskningsområden är ungdomsstudier, kroppskultur, konsumtion, arkitektur och stadsplanering. Stockholmiaprisvinnare för bästa masteruppsats 2013.

Janne Flyghed är professor i kriminologi vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Till hans forskningsområden hör polisarbete och integritetsfrågor.

Magnus Hörnqvist är docent och lektor vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Centralt i forskningen står frågor om klass, social position och makt. Magnus är medredaktör för boken ”Bortom kravallerna”.

Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Hon har forskat om diskriminering i arbetslivet och skrivit om postkolonial feminism, rasism och våld ur ett intersektionellt perspektiv. Paulina är medredaktör för boken ”Bortom kravallerna”.

Fri entré. Anmälan till kansli@samfundetsterik.se
...

Husby bortom kravellerna - ett samtal

april 17, 2018, 5:30e m - april 17, 2018, 7:00e m

Välkommen till ett samtal som tar avstamp i Husbybornas egna berättelser! Husby bortom kravallerna. En kväll om bakgrunden till händelserna i Husby år 2013. Möt forskare från antologin ”Bortom kravallerna” (Stockholmia 2016), som sätter in de boendes berättelser i ett sammanhang. Daniela Lazoroska är doktor i antropologi och moderator för kvällens samtal. Hennes forskningsområden är ungdomsstudier, kroppskultur, konsumtion, arkitektur och stadsplanering. Stockholmiaprisvinnare för bästa masteruppsats 2013. Janne Flyghed är professor i kriminologi vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Till hans forskningsområden hör polisarbete och integritetsfrågor. Magnus Hörnqvist är docent och lektor vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Centralt i forskningen står frågor om klass, social position och makt. Magnus är medredaktör för boken ”Bortom kravallerna”. Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Hon har forskat om diskriminering i arbetslivet och skrivit om postkolonial feminism, rasism och våld ur ett intersektionellt perspektiv. Paulina är medredaktör för boken ”Bortom kravallerna”. Fri entré. Anmälan till kansli@samfundetsterik.se

View on Facebook

Stockholm bäddas in i ett omhuldande snötäcke. Till och med stadens stora gator är vita! ...

View on Facebook

När vintersolen tittar fram bakom Fåfängan och ger ett gyllene ljus över Saltsjön då värmer det i kylan. ...

View on Facebook

Nu har rivningen av Astoriahuset påbörjats! ...

Stoppa rivningarna av Sveriges utrotningshotade äldre hus genom att Lämna Länsförsäkringar/Lögnförsäkringar! Lämna Agria! Tala om för bolaget vad du tycker! signby.me/se/astoria Dela gärna!

View on Facebook

År 2018; det är många tillfälliga Stockholmare i staden. Det är ingen ny företeelse. En del kommer att bli kvar andra rör sig vidare eller åter. Om de tillfälliga Stockholmare som besökt huvudstaden och som mött dess invånare, från senmedeltid till idag har 15 forskare skrivit en antologi. Hör Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet berätta om boken "Tillfälliga Stockholmare".
När: Onsdag 17 januari 2018 kl. 18.00- 19.10
Var: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan
Kostnad: 60 kr
Anmäl dig till: kansli@samfundetsterik.se
...

View on Facebook

Samfundet S:t Erik har uppdaterat sitt omslagsfoto. ...

View on Facebook

Samfundet vill tacka för året som gått och önskar härmed alla medlemmar och följare en riktigt God Jul & Gott Nytt År! ...

View on Facebook

Samfundet S:t Erik har skickat in sitt yttrande om förslag till påbyggnad av Trygg-Hansahuset.

Samfundet skriver: "... det nu aktuella förslaget är en något nedbantad version av det förra. Påbyggnaden är emellertid fortfarande mycket omfattande. Den höjer sig 8,5 meter över befintlig takfot på Skeppet och som högst 15 meter över Muttrarna. I Kvalitets- och gestaltningsprogrammet anges att påbyggnaden ska ”underordna sig den befintliga byggnaden i skala” och att den ”inte upplevs som en lykta i taklandskapet”. Verkligheten är dessvärre den motsatta. Påbyggnaden har fortfarande en storlek och utformning som totalt bryter mot det befintliga kontorskomplexet, vilket visuellt skulle reduceras till en sorts fundament till den spektakulära påbyggnaden."

Bild: Föreslagen tillbyggnad sett från Barnhusbron. Illustration: Manuelle Gautrand Architecture.

Läs yttrandet i sin helhet drive.google.com/file/d/1Ais9xz3DQN5qZ5Etw25K-cHpi58XD-WX/view
...

View on Facebook

Rivning av Astoriahuset, den sk Astoriaflygeln i gränden från Nybrogatan pågår. Än står dock fasaden kvar och hoppet har inte lämnat dem som verkar för att stoppa Länsförsäkringar ABs rivning av Astoriahuset från 1873, och mot den nya rivningsvåg i Stockholm som anas. Hör här Lena Adelsohn Liljeroths anmaning. Rädda Astoria och bevara Stockholms skönhet! Sveriges f.d. kulturminister lämnar Länsförsäkringar om Astori... ...

Länsförsäkringar AB vill riva Astoria som är Stockholms äldsta och vackraste "hyrespalats" från 1873. Lena Adelsohn Liljeroth är en av alla som kommer att lämna Länsförsäkringar om rivningen blir av. Du kan stoppa rivningen genom att protestera via mail till bolagsledningen. Gör din röst hörd, det är det enda som kan rädda Astoria. Skicka ditt mail här: signby.me/se/arguments/astoria

View on Facebook