2014 – Stockholms byggnadskultur

2014 – Stockholms byggnadskultur

150 kr

1 i lager

STOCKHOLMS BYGGNADSKULTUR- Samfundet S:t Eriks årsbok 2014

Stockholm växer i en rasande fart. Bostadsbristen är akut och det ställer krav på byggandet. Genom historien har man ofta gjort plats för nya bostäder genom att riva. Men det finns andra lösningar. I Stockholms byggnadskultur, Samfundet S:t Eriks årsbok 2014, visar 23 namnkunniga och erfarna yrkesutövare hur man kan bygga effektivt utan att ge avkall på kvaliteten. Med olika utgångspunkter bidrar de alla med sin stora kunskap oavsett om det handlar om Stockholm under medeltiden, 1700-talet, 1920-talet eller 1950-talet, förorten eller innerstaden, miljonprogrammet eller trädgårdsstäderna, bostadspolitiken, beställaransvaret eller landskapets arkitektur.
Gemensamt för bidragen är insikten hur mycket vi kan lära av historien. Genom att bygga med kvalitet och kunskap skapar vi förutsättningar för fler människor att leva både funktionellt och i en estetiskt tilltalande miljö samt för staden att verka för en långsiktig ekonomi. När Stockholm nu står inför en förnyelsevåg och 140 000 bostäder planeras att byggas före år 2030 är det viktigt att slå vakt om de offentliga rummen, kontinuiteten och Stockholms skönhet.

Red. Ann Pålsson

Medverkande författare: Monica Andersson, Ola Andersson, Viktor Barth-Kron, Christer Bengs, Jonas A. Berglund, Anna Bergman, Mats Deland, Kjell Forshed, Max Goldstein, Dan Hallemar, Björn Hallerdt, Per Kallstenius, Karolina Keyser & Niklas Svensson, Johan Mårtelius , Fredrik von Platen, Laila Reppen, Eva Rudberg, Lars Sjöberg, Jerker Wallin, Aleksander Wolodarski, Ann-Charlotte Backlund, Andreas Pemer.

SKU: SEÅ2014 - Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback

Dela