2014 Stockholms byggnadskultur

150 kr

I lager

Artikelnr: SEÅ2014 Kategori:

Beskrivning

Stockholm växer i en rasande fart. Bostadsbristen är akut och det ställer krav på byggandet. Genom historien har man ofta gjort plats för nya bostäder genom att riva. Men det finns andra lösningar. I Stockholms byggnadskultur, Samfundet S:t Eriks årsbok 2014, visar 23 namnkunniga och erfarna yrkesutövare hur man kan bygga effektivt utan att ge avkall på kvaliteten. Med olika utgångspunkter bidrar de alla med sin stora kunskap oavsett om det handlar om Stockholm under medeltiden, 1700-talet, 1920-talet eller 1950-talet, förorten eller innerstaden, miljonprogrammet eller trädgårdsstäderna, bostadspolitiken, beställaransvaret eller landskapets arkitektur.
Gemensamt för bidragen är insikten hur mycket vi kan lära av historien. Genom att bygga med kvalitet och kunskap skapar vi förutsättningar för fler människor att leva både funktionellt och i en estetiskt tilltalande miljö samt för staden att verka för en långsiktig ekonomi. När Stockholm nu står inför en förnyelsevåg och 140 000 bostäder planeras att byggas före år 2030 är det viktigt att slå vakt om de offentliga rummen, kontinuiteten och Stockholms skönhet.

Red. Ann Pålsson

Innehåll:
Monica Andersson – Inledning
Stadsmiljön och demokratin
Ola Andersson – Radera eller addera
Viktor Barth-Kron – Att modernisera modernismen
Christer Bengs – Nyttan i centrum
Jonas A. Berglund – Den gröna urbanismen
Anna Bergman – Det medeltida Stockholm
Mats Deland – Gemenskap och livskvalitet
Kjell Forshed – Stockholms trädgårdsstäder
Max Goldstein – Stadsodling i storstaden
Dan Hallemar – Staden ligger i landskapet
Björn Hallerdt – Bevarande och förnyelse
Per Kallstenius – Kvalitet – Den enda vägen
Karolina Keyser & Niklas Svensson – Människan som utgångspunkt
Johan Mårtelius – Stockholmsarkitekturens ledmotiv
Fredrik von Platen – Från miljonprogram till miljonärsprogram
Laila Reppen – Tidens avtryck i bebyggelsen
Eva Rudberg – Edvin Engström – vår mest produktiva arkitekt
Lars Sjöberg – Stockholm på Bellmans tid
Jerker Wallin – Kvalitet i bostadsbyggande
Aleksander Wolodarski – P O Hallmans stadsplaner
Ann-Charlotte Backlund – Brev från en vän. Stadens sammansatta historia,
Andreas Pemer – Återblick 2013-2014

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere