2019 Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare

250 kr

Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare. Samfundet S:t Eriks årsbok 2019.
Per Hallman (1869-1941) är en av våra stora svenska stadsplanerare och arkitekter, under 1900-talets första decennier en klart lysande stjärna, länge delvis skymd men nu mer aktuell än någonsin.
Inspirerad av bland annat den österrikiska stadsplaneraren och arkitekten Camillo Sitte introducerade han en ny skola för konstnärlig stadsbyggnadskonst. Arkitekterna steg här fram som en viktig yrkeskår bredvid ingenjörerna, och förmedlade en arkitektur som ansågs tillgodose människors behov av funktion, ljus luft och skönhet – viktigt särskilt i en tid av trångboddhet och fattigdom.
I Hallmans vision fanns det plats för alla. Storgårdskvarteren för arbetarfamiljer, de eleganta enfamiljs- eller flerfamiljshusen och de småskaliga trädgårdsstäderna i Stockholm har mycket gemensamt med de Hallmanska platserna runt om i Sverige. De är alla ödmjukt infogade i stadsplanen efter terrängens förutsättningar.

Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare är en unik sammanställning av Hallmanska idéer, stadsplaner, egenritade hus samt de influenser som påverkade honom och hans samtid. Den är skriven av ett flertal initierade stadsplanerare, arkitekter, historiker och forskare och ger en tankeväckande bild av en vacker och mänsklig samhällsarkitektur, möjlig för framtida stadsbyggare att inspireras av.

Medverkande skribenter:
Aleksander Wolodarksi, Anders Bergström, Ann-Charlotte Backlund, Claes Caldenby, Eva Gabrielsson, Johan Knutsson, Johan Mårtelius, Kjell Forshed, Laila Reppen, Lars Nyberg, Maria Flinck, Mats Deland, Monica Andersson, Stina Hagelqvist, Susanne Ingo och Ulrich Lange.

Samfundet S:t Erik  Appell förlag

Boken finns till försäljning på Samfundet S:t Eriks kansli, Köpmangatan 5 i Gamla stan, Stockholm. Den kan också beställas kansli@samfundetsterik.se. Pris 250 kr. Porto tillkommer.