2013 – Stockholm på väg

112 i lager

80 kr

STOCKHOLM PÅ VÄG SEÅ 2013

STORSTOCKHOLM växer med närmare 100 personer om dagen. Det betyder omkring 2,5 miljoner invånare år 2024. Stora investeringar krävs i infrastrukturen. Omkring 100 miljarder kronor ska satsas i projekt som Citybanan, Förbifart Stockholm, nya tunnelbane- och spårvagnslinjer, gator och cykelbanor, hamnar och flygplatser. Stadens prioriteringar idag kommer påverka livskvalitet och miljö för framtida generationer. En vacker bro eller en spännande station, vad betyder det för vardagens många resenärer? En ny syn på de olika trafikslagen växer fram. Håller bilstaden på att gå till historien? Boken berättar också om runstenskantade vägar, mönsterbildande gatureglering och hur stockholmaren reste på land och vatten innan de fossila bränslena revolutionerade resandet. Här skriver de främsta skribenterna och forskarna inom ämnet.

Medverkande författare: Monica Andersson, Lars Andersson, Linnea Forsberg, Stefan Back, Hans Björkman, Björn Hagelin, Hans Björkman, Monica Andersson, Per Kallstenius, Per Lundin, Kerstin Westerlund Bjurström, Johan Mårtelius, Ulf Sörenson, Andreas Pemer, Anders Gullberg, Torbjörn Dalnäs, Martin Emanuel, Niklas Svensson, Susanne Ingo, Andreas Pemer, Fredrik von Feilitzen, Ann-Charlotte Backlund.