2012 – Stockholm Global stad

11 i lager

80 kr

STOCKHOLM GLOBAL STAD- Samfundet S:t Eriks årsbok 2012

Globalisering. Något har hänt. Städerna har fått en starkare, särskilt de som blivit noder i den globala ekonomin- och dit räknas Stockholms, trots måttlig storlek. Ett arbetsliv i högt temp med ständig uppkoppling mot omvärlden har fött ”urban professionals” som efterfrågar ett internationellt kök, mode, design och ett mångfacetterat kulturellt utbud. Innerstaden har blivit exklusiv, gentrifierats, och de sociala skillnaderna har vuxit. Delar av ytterstaden har samtidigt genom invandringen fått en helt annan mångkulturell kompetens. Minareterna kommer att bli fler. Stockholmaren och den globala turisten på city break efterfrågar kvalitet. Vad står stadens slagord ”ett Stockholm i världsklass” för, och hur har staden lyckats? Hur vårdar skärgårdsstaden Stockholm sin unika siluett och historia? Historien har visat sig betydelsefull för dagens globala städer. En indisk buddhastatyett funnen på Helgö vittnar om vittförgrenade kontakter redan innan Stockholm blev Stockholm. Genom ett antal nedslag i stadens globala historia tecknas några förutsättningar för vår tids Stockholms som global stad i en snabbt föränderlig värld.

 

Medverkande författare: Monica Andersson, Maja Hagerman, Sofia Gustafsson, Sven Lilja, Johan Mårtelius, Leos Müller, Ulf Sörenson, Eva Eriksson, Andreas Pemer, Anders Johnson, Elisabeth Lilja, Ola Andersson, Johan Mårtelius, Maria Bäckman, Jan Larsén intervjuad av Ulf Sörenson, Jonas Feinberg, Carola Magnusson, Margareta Sörenson, Sven Lilja, Andreas Pemer, Ann-Charlotte Backlund.