Utlysning av Stockholmiapriset 2024 – uppsatstävling för masterstudenter

Vi vill uppmuntra till skrivande och ny kunskap om Stockholm! Tillsammans med Stockholms Stadsarkiv och Stockholmia – forskning och förlag delar Samfundet S:t Erik varje år ut pris för bästa magister- eller masteruppsats om huvudstaden – inom en rad discipliner från olika lärosäten. Till dig som ska börja skriva, finns det något du vill undersöka om Stockholm?

Två priser utdelas:
Pris 1: Stockholmiapriset. Stockholm är en växande stad i ständig omvandling. Vad vill du förändra, påverka, belysa eller berätta om som rör huvudstaden?

Pris 2: När historien möter samtiden. Låt historien skänka nya perspektiv på Stockholms framtidsfrågor. Arkiven är fyllda av okända berättelser, historiska problem och lärorika lösningar. Bidraget ska bygga på material från Stadsarkivet.

Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under vår- eller höstterminen 2023. Sista nomineringsdag är 13 februari 2024.

Hasse och Tages skrivarstuga i Vitabergsparken. Skriv om Stockholm i din masteruppsats och tävla om Stockholmiapriset.
Foto: Hasse och Tage i skrivarstugan i Vitabergsparken av Gunnar Tingsvall, Aftonbladet, via Stadsmuseet

Stockholmiapriset 2023 tilldelades Hampus Busk för masteruppsatsen i Konstvetenskap vid Uppsala universitet ”Att rekonstruera en kulturarvsprocess. En fallstudie utifrån Havrekvarnen i Nacka”. Uppsatsen finns att läsa online på Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Läs mer om priset på Stockholmias webbplats eller hos Samfundet S:t Erik

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere