Stockholmiapriset för bästa master- eller magisteruppsats

Om priset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmia – forskning och förlags pris till bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm. Priset instiftades 2009, med Stadsarkivets medverkan 2017 utlyses två priser:

Pris 1. Stockholmiapriset

Stockholm är en växande stad i ständig omvandling. Vad vill du förändra, påverka, belysa eller berätta om som rör huvudstaden?

Pris 2. När historien möter samtiden

Låt historien skänka nya perspektiv på Stockholms framtidsfrågor. Arkiven är fyllda av okända berättelser, historiska problem och lärorika lösningar. Bidraget ska bygga på material från Stadsarkivet.

Pris

Priserna är 15 000 kronor vardera. De vinnande uppsatserna publiceras  på Samfundet S:t Eriks hemsida och kan även komma att publiceras på Stockholmia – forskning och förlags hemsida i serien Stockholmia essä. Som mest kan två bidrag belönas med hedersomnämnanden. Priserna och hedersomnämnanden utdelas vid Samfundet S:t Eriks årsmöte under mars eller april månad.

Tävlingsregler

  • Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under innevarande års vår- eller hösttermin innan sista nomineringsdag i februari.
  • Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska.
  • I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet.
  • Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.
  • Pris 2. När historien möter samtiden ska bygga på material från Stadsarkivet.

Nominera

Sista ansökningsdag för nomineringar 2024 är 13 februari. Skicka din uppsats eller det bidrag du vill nominera till stockholmia@stockholm.se.

Juryn består av representanter från Samfundet S:t Erik, Stockholmia forskning och förlag och Stadsarkivet. Läs mer.

Tidigare mottagare

2023 Hampus Busk, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Att rekonstruera en kulturarvsprocess. En fallstudie utifrån Havrekvarnen i Nacka

2022 Inget pris delades ut

2021 Linda Wikland, Historiska Institutionen, Stockholms Universitet.
Vårt dagliga bröd giv oss idag. Hungersnöd, krishantering och resiliens i Stockholm 1650–1750

2020 Johan Mattson, Department of Urban Planning, KTH
Human Behaviour & Urban Squares. A Public Life Study of Kungsträdgården and Sergels Torg

2019 Anneli Lucia Tostar, Department of Urban Planning, KTH
Young Adults and the Stockholm Housing Crisis. Falling Through the Cracks in the Foundation of the Welfare State

2018 Pris 1: Johanna Lindgren, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
När våld möttes med kärlek. Kön och nation efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017

Pris 2. När historien möter samtiden: Kristoffer Agdahl och Amalia Engström, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH
Bredäng i flux – Reshaping modernist spaces through contemporary planning

2017 Pris 1: Isabella Forssberg, Institutionen för ABM Uppsala universitet.
Museiskaparna. Skapandet av Hallwylska museet och Waldemarsudde och hur museerna skildrar sina grundares verk idag.

Pris 2. När historien möter samtiden: Tobias Larsson, Historiska institutionen, Uppsala universitet
Ordering the Streets. The establishment of Sweden’s first police in 1776.

2016 Jenny Lindblad, Department of Social Anthropology, Stockholm University
Metro barriers in the making the political and sociotechnical milieu of public transport in Stockholm

2015 Gustav Nyberg, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Statarnas förfackliga kamp. En studie av förfackliga konflikter på jordbrukets arbetsmarknad i Stockholms län år 1890.

Hedersomnämnande:
Isabella Strömberg, Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet 2014
Det krympande klassrummet– en studie av högstadielärares förutsättningar inom ett reformerat skolsystem

2014 Daniela Lazoroska, Department of Social Anthropology, Stockholm University.
The Suburb United Will Never Be Defeated -Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm

2013 Inget Stockholmiapris delades ut

2012 Toomas Saarne, Institutionen för Miljövetenskap, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Historical governance of ecosystem services through metropolitan spatial planning. A case study of how the regional plans of the Stockholm Metropolitan Area have dealt with ecosystem services, the ”green wedges” and adaptive co-management

2011 Johan Hjertberg, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Stockholms skönhetsråd 1919–1939. En studie av historiebruk, skönhetsbruk och fulhetsbruk i det offentliga rummet

Hedersomnämnande: Mitchell Reardon, Department of Human Geography, Stockholms universitet.
An Opportunity for Renewal: The Participatory Process and Social and Income Diversity in Brownfield Developments

2010 Cara Sumner, Socialantropologiska Institutionen, Stockholms universitet .
Don’t bite my style. Autenticity, individuality and the paradoxes of Stockholm’s hip-hop culture

Hedersomnämnanden: Gunta Amola, Samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan. Contribution of waterborne public transport to sustainable waterfronts. Case studies of Hammarby sjöstad (Stockholm) and HafenCity (Hamburg).
Andreas Ahlstam, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Maktutövning vid planering av stora projekt. Om spelet bakom Förbifart Stockholm.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere