Sista datum för anslagsansökningar 15/9 2021

Sista datum för anslagsansökningar 15/9 2021

Samfundet S:t Erik delar ut anslag och stipendier till olika projekt, som har betydelse för Stockholm.

Ansökningar behandlas en gång om året och insändes senast 15 september till anslag@samfundetsterik.se, eller per post till Samfundet S:t Erik, Köpmangatan 5, 111 31 Stockholm. Märk kuvertet ”Anslag”. Anslagsansökningar behandlas av samfundets styrelse i oktober.

Stipendium och anslag som söks från de av Samfundet förvaltade stiftelserna söks genom Samfundet. Ansökan lämnas senast den 15 september.

 

Läs mer om hur du ansöker här.