2023 Vardagskonst som kulturarv

250 kr

Kategori:

Beskrivning

Samfundet S:t Eriks årsbok 2023. Stockholm är fullt av konstupplevelser. På gator och torg, i offentliga byggnader och trapphus, på gårdar och i trafikmiljöer – överallt möter vi konstnärliga uttryck. Det kan handla om målningar och skulpturer, installationer och minnesmärken, men också om interaktiva upplevelser, lekredskap, ja till och med hela inredningar. Under 1900-talet förändrades synen på den offentliga konsten, från utsmyckning med idoliserande porträtt till gestaltning av människors livsmiljö. År 1937 blev den en naturlig del av alla stockholmares vardag när den så kallade enprocentsregeln infördes – en procent av byggkostnaden skulle avsättas för konstnärlig gestaltning.

Den offentliga konsten är uppskattad. Den är en självklar del av vårt gemensamma kulturarv. Men den väcker också frågor. Hur ska den konstnärliga gestaltningen se ut? Var ska konstverken placeras? Hur ska de förvaltas? Vem ska bekosta renoveringar? Och bör alla konstverk sparas för framtiden? I Vardagskonst som kulturarv belyses den offentliga byggnadsanknutna konstens historia och framväxt i Stockholm. Mot en fond av tidigare seklers konst- och samhällssyn, och med fokus på 1900-talet fram till idag, väcker skribenterna frågor om bevarandet av våra konstrelaterade kulturmiljöer.

Förlag: Appell Förlag
Redaktör: Ann Pålsson
Grafisk form: Elsa Wohlfahrt Larsson

Innehåll:

Ann Pålsson, ”Förord”
Fredric Bedoire, ”Från stadens prydnad till konstnärlig utsmyckning”
Lena From, ”Enprocentsregeln”
Catherine Mellander Backman och Henrik Orrje, ”Offentlig konst som kulturarv”
Laila Reppen, ”Nedslag i vardagsarkitekturen”
Cilla Jahn, ”God konst i alla hem”
Madelene Gunnarsson och Ann Magnusson, ”Eva Bonnier – konstnär och mecenat”
Lena From, ”Centralen – 150 år av svensk konsthistoria”
Marie Andersson, ”Galleriet i tunnelbanan”
Johan Folkesson, ”Underjordiska trafiklandskap”
Sebastian Johans, ”Stockholm konst”
Karin Hermerén, ”Konst att förvalta”
Susanne Ingo, ”Årskröniska 2022–2023”

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere