2006- Sjöfartsstaden Stockholm

80 kr

STOCKHOLM SJÖFARTSSTADEN- Samfundet S:t Eriks årsbok 2006

Finlandsbåtarna vänder varje dag på Strömmen mitt i stan, men hur många tänker på Stockholm som en sjöfartsstad? Hamnläget var ett av skälen till Stockholms grundande, det vet alla. Många minns också att staden var landets största hamn fram till andra världskriget. Och nu?

Hamnarna i staden avvecklas och bostäder byggs ”i sjönära läge”. Utvecklingen har gått mot större fartyg och mycket större, men färre, hamnar. Ska Göteborg bli Sveriges enda hamn? Eller Hamburg? Vilken framtid har den planerade storhamnen i Nynäshamn? Men utvecklingen är inte entydig.  Nya möjligheter skapas av den snabba förändringen runt Östersjön. Kraven på ekologiskt försvarbara transporter och ekonomisk långsiktighet kan också tala för nya lösningar med mindre båtar, ny skeppsteknik och logistik. Då behövs hamnarna.

Sjöfarten är en del av Stockholms identitet och Sjöfartsstaden vill också ge en bild av dess avtryck i dagens stad: sjötullen och dess magasin, rederierna, de sista varven, sjömanskyrka och sjöfartshotell, hamnar, hamnarbetare och sjömän. Även båtarna hör till stadens arkitektur. Sjöfarten är en del av stadens liv och rörelse.

Medverkande författare: Kerstin Westerlund, Carl-Johan Jargenius, Per Jessing, Christel Wiman, Thomas Ney, Jan Fredell, Stefan Lemieszewski, Ulf Sörenson, Lennart Jarnhammar, Marcus Hjulhammar, Hans-Lennart Ohlsson, Jam Berggren, Kjell G. Johansson, Bodil Sundström, Calle Froste, Bo Grandien