2020 Stockholms vattenrum. Stadsmiljö, klimat och framtid

250 kr

Kategori:

Beskrivning

Stockholm är en stad vid vatten – en stads med säregen skönhet som erbjuder sina invånare möjlighet att bo nära vattenlinjen och njuta av naturen på ett unikt sätt.

Mot bakgrund av den oroväckande snabba temperaturhöjning som sker över jordklotet, med stigande havsnivåer, stormar och översvämningar, är det mer angeläget än någonsin att belysa vattnets viktiga roll i våra liv och vårt samhälle.

Genom tolv kunniga skribenter får vi ta del av både historien och den senaste forskningen. Livet ovanpå och under vattnet speglas i artiklar om klimatförändringarnas påverkan, utsläpp och vattenkvalitet, badhygien och marin ekologi, vatten som transportväg, broarnas roll samt stränders och kajers betydelse för ett levande stadsliv.

Innehåll:
Monica Andersson – Förord
Monica Andersson – Klimatförändringar och deras inverkan på Stockholms vattenrum
Svante Forsström och Göran Hellers – Stigande vatten. Hotad tunnelbana över Söderström
Henrik Rundqvist – Broar och vattenrum. Perspektiv på stadens liv och sammanhang
Anders Johnson – Sjöfartsstaden. Stockholms hamnar och varv.
Bengt Norling – Stockholms vattenflöde. Ett tekniskt megasystem
Lena Kautsky – Brunnsviken. En tidsresa i Stockholms vattenmiljöer
Maria Bergström – Livet i vattnet. Möjlighet och hot för den biologiska mångfalden
David Vincent – Bad i staden. Renlighet, rekreation och politik
Annica Kvint – Bo vid vatten. Livskvalitet eller fara?
Ann Pålsson – Kajplats Stockholm. Fartyg gör stadsmiljön levande.
Gunnar Friberg – Kollektivtrafik på Stockholms vatten
Anna Risfelt Hammargren – Vattnet är vägen. Pråmtrafik i Sverige och EU

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere