2020 Stockholms vattenrum. Stadsmiljö, klimat och framtid

2020 Stockholms vattenrum. Stadsmiljö, klimat och framtid

250 kr

Stockholm är en stad vid vatten – en stads med säregen skönhet som erbjuder sina invånare möjlighet att bo nära vattenlinjen och njuta av naturen på ett unikt sätt.

Mot bakgrund av den oroväckande snabba temperaturhöjning som sker över jordklotet, med stigande havsnivåer, stormar och översvämningar, är det mer angeläget än någonsin att belysa vattnets viktiga roll i våra liv och vårt samhälle.

Genom tolv kunniga skribenter får vi ta del av både historien och den senaste forskningen. Livet ovanpå och under vattnet speglas i artiklar om klimatförändringarnas påverkan, utsläpp och vattenkvalitet, badhygien och marin ekologi, vatten som transportväg, broarnas roll samt stränders och kajers betydelse för ett levande stadsliv.

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback

Dela