Nytt yttrande angående Sjösavägen, Högdalen

Sjösavägen Högdalen
Visionsbild för Sjösavägen, Högdalen, av Koncept Arkitekter via Stockholm Växer

 

Längs Sjösavägen i Högdalen planeras cirka 140 bostäder fördelade på tre kvarter. Den föreslagna bebyggelsen består av två lamellhus om fem våningar och ett punkthus i 15 våningar som ska utföras utifrån en sammanhållen arkitektonisk idé som tar avstamp i stadsdelens befintliga bebyggelsekaraktär, präglad av lamell- och punkthus placerade i sparad naturmark.

Samfundet S:t Erik instämmer i kulturmiljöanalysens bedömning, det vill säga att tillkommande byggnader endast innebär en begränsad påverkan på kulturvärdena på platsen. Samfundet vill dock påminna om att det känsliga mötet mellan topografi och byggnadernas bottenvåning blir särskilt känsligt i ett område med mycket berg i dagen som i Bandhagen. 

Samfundet S:t Erik efterlyser en samordning och ett helhetsgrepp inom hela närområdet Bandhagen–Högdalen. Trots vägledande underlag är det svårt att få en tydlig bild av respektive stadsdels samlade framtida utveckling. Samfundet förordar att staden i högre utsträckning arbetar med fördjupade översiktsplaner eller motsvarande instrument på stadsdelsnivå. 

Läs yttrandet i sin helhet här

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere