Nytt yttrande angående samråd om tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö

Den framtida tunnelbanekartan. Bild från Region Stockholm

Samrådsunderlaget presenterar två alternativa lokaliseringar av en arbets- och servicetunnel för tunnelbanans planerade gula linje; Rålambshovsleden och Lindhagensplan.

Samfundet S:t Erik ställer sig positivt till utbyggnaden av tunnelbanan som en del i klimatomställningen och den generella stadsutvecklingen, men avvisar alternativet Rålambshovsleden för lokalisering av arbets- och servicetunnel till förmån för alternativ Lindhagensplan.

Anläggandet av en arbets- och servicetunnel vid Rålambshovsleden skulle medföra att ett stort antal träd i den norra delen av parken fälls och upplevelsen av parkens som ett grönskande stadsrum och en parkhistorisk manifestation skulle avsevärt försvagas. Förslaget till lokaliseringen av en arbets- och servicetunnel i den norra delen av Lindhagensplan är, enligt Samfundet S:t Erik, att föredra då tunnelpåslaget skulle ingå som del i ett stadslandskap som redan präglas av verksamheter knutna till infrastrukturen och ersätta en befintlig bensinstation.

Läs yttrandet i sin helhet här: Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö samrå, FUT 2023-0933, 20231211

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere