Nytt yttrande angående granskning 2 för IBM:s tidigare lokaler, Odde 1, Kista

Visionsbild: Reflex Arkitekter/Ripellino Arkitekter via Stockholm Växer

Ett nytt kvarter förelås vid Hanstavägen i Kista, i IBMs tidigare kontorslokaler Odde 1 med flera. Förslaget ger cirka 2000 bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, butiker och parker.

Stadsbyggnadskontoret har inför denna förnyade granskning uppdaterat planförslaget utifrån länsstyrelsens synpunkter och i enlighet med trafikbullerförordningen. Då förslaget väsentligen är oförändrat från föregående granskning vad beträffar skala och gestaltning, kvarstår samfundet tidigare framförda synpunkter och ståndpunkt (februari 2021). 

Samfundet S:t Erik tillstyrker den del som avser IBM:s kontorsfastighet men avstyrker tillkommande kvartersbebyggelse i planområdets västra del.

Läs yttrandet i sin helhet: Odde 1 m fl, Kista, granskning 2, dnr 2015-09817 20231123

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere