Nytt yttrande angående fastigheten Tisaren, Årsta

Visionsbild bostäder vid Tisaren, Orrfjärdsgränd, Årsta
Visionsbild: Södergruppen arkitekter via Stockholm växer

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Tisaren 1 m.m., vid Orrfjärdsgränd i stadsdelen Årsta. Planen omfattar två nya bostadshus, Grändhuset som placeras längs med Orrfjärdsgränd samt Entréhuset som placeras längs med Sköntorpsvägen.

Samfundet S:t Erik ser positivt på utvecklingen av Årsta med nya bostäder på den mark som inte ingår i det nyinrättade naturreservatet, så länge det aktuella planområdet är lämpligt för detta och det görs med respekt för stadsdelen, vilket här inte är fallet. Samfundet avstyrker därför planförslaget i föreliggande form.

Samfundet S:t Erik ser stora möjligheter till förbättringar av planförslaget under det fortsatta arbetet, och ser fram emot en detaljplan i granskningsskedet som stämmer bättre överens med den omgivande stadsdelen och dess värden.

Läs yttrandet i sin helhet här: Tisaren 1 m.m., Årsta, dnr 2021-03883, 20231002

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere