Samfundet har idag 2017-09-15 skickat in sitt yttrande över planförslaget för fastigheten Hästen 21 i hörnet Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan.

Flera anmärkningsvärda skäl anges för rivning av fastigheten, vilket samfundet påpekar i sitt yttrande. Det första skälet är att de befintliga fönstren skulle vara för små för att ge kontorslandskapen ”tillfredsställande mängd dagsljus”. Men eftersom det nya huset kommer att sakna gårdar måste dagsljuset i de stora kontorslandskapen i stället rimligen bli sämre än i dagsläget! (De två planterade gårdarna, som 1997 fick en högklassig omgestaltning av arkitekterna Roman Wozniak och Hans Murman, kommenteras märkligt nog inte i remisshandlingarna). Som ett annat rivningsskäl anges absurt nog att det befintliga kulturhistoriskt värdefulla huset inte kan byggas på, eftersom det inte skulle vara förenligt med Plan- och bygglagens bestämmelser om förbud mot förvanskning. I stället förordar stadsbyggnadskontoret alltså total rivning!

Läs hela yttrandet här 

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere