Illustration över förslaget på Gröna Lunds utbyggnad och bron över Allmänna Gränd        Foto: Tillsammans ÅWL arkitekter
Gestalltningsskiss över fasaderna längs Allmänna Gränd, Falkenbergsgatan och vyn från Saltsjön. ÅWL arkitekter

Samfundet S: t Erik har yttrat sig över Gröna Lunds planer på utveckling och utvidgning av nöjesparken på Skeppsholmsvikens parkeringen /Falkenbergsgatan. Samfundet har inga invändningar mot att området blir nöjesfält på nytt. Den planerade gångbron över Allmänna Gränd är en gestaltningsmässig utmaning. Den randbebyggelse i tivolikaraktär som ska byggas längs med Allmänna Gränd och Falkenbergsgatan har en skala som samfundet finner fullt möjlig, men den kräver arkitektonisk balansgång för att passa in i den befintliga kulturmiljön. Samfundet ställer sig tveksam till de gångbroar som förläggs 20 meter ut i vattnet, vilket bl a skulle försvåra vattenanknutna verksamheter, som Gröna Lund saknar.

Läs  hela yttrandet.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere