Yttrande betr Snäckan 8, Norrmalm, sdp 2012-16699

Yttrande betr Snäckan 8, Norrmalm, sdp 2012-16699

Snäckan 8 vid Tegelbacken, Norrmalm.  Foto: LvLW

”Samfundet S:t Erik bedömer att det aktuella planförslaget för Snäckan 8 skulle få stora negativa konsekvenser för den intilliggande bebyggelsen och för hela det omgivande stadsrummet. Samfundet anser därför att förslaget bör avslås.” Läs hela yttrandet här: https://drive.google.com/file/d/1X6bH5mqSsNqRD1V2AoG6L484G-ZVNH9E/view