Varsam ombyggnad då och nu – Seminarium till Ingela Blombergs minne, 17 november”Varsam ombyggnad då och nu” – Seminarium till Ingela Blombergs minne

I samarbete med Bebyggelsehistoria föreningen i Stockholm och KTH arkitektur anordnas ett seminarium till minne av Ingela Blomberg (1940–2022), arkitekt SAR och teknologie doktor och sedan 2004 också styrelseledamot i Bebyggelsehistoriska föreningen. Seminariet ämnar uppmärksamma Ingela Blombergs gärning och de frågor som engagerade henne. Hon var särskilt drivande i frågor kring ombyggnad av befintliga flerfamiljshus och skrev, tillsammans med Eva Eisenhauer, rapporten ”Varsam ombyggnad” på uppdrag av Statens råd för byggnadsforskning (1976). Rapporten fick stor genomslagskraft och medförde att lagtexter och villkor för lån ändrades för att främja varsam ombyggnad av äldre byggnader. Ingela hade även ett stort intresse för trädgård och odling och tillbringade mycket tid i sin koloni i Södra Årstalunden, dit hon gärna bjöd sina vänner.

Tid: Fredag 17 november kl.12.30–16.30
Plats: Sal A108 i KTH Arkitekturskolan, Osquars backe 5
Moderator: Jöran Lindvall
Kostnad: 100 kr
Anmälan: Samfundet S:t Eriks medlemmar löser biljett samt betalar i inloggat läge här på medlemsidan. Övriga anmäler sig till Ulrika Bask: ulrika@bebyggelsehistoriska.se, senast söndag den 12 november och betalar till Bebyggelsehistoriska föreningens swish eller postgironummer.

Program

Obs! Registrering kl.12.15

VÄLKOMNA KL.12.30
Katja Tollmar Grillner, prefekt vid KTH Arkitekturskolan

INTRODUKTION
Jöran Lindvall, arkitekt SAR/MSA, fd chef för Arkitekturmuseet

VARSAM OMBYGGNAD – DÅ: HUR SÅG SAMTIDEN UT NÄR RAPPORTERNA ”VARSAM OMBYGGNAD” KOM TILL?
Sonja Vidén, teknologie doktor, arkitekt SAR/MSA

ARKITEKTUR OCH STANDARD – DÅ OCH NU
Laila Reppen, arkitekt SAR/MSA och Cecilia Björk, arkitekt SAR/MSA

Kaffepaus

VAD MENAR VI MED VARSAM OMBYGGNAD IDAG? HUR ARBETAR DE STORA BOSTADSBOLAGEN MED VARSAM OMBYGGNAD/RENOVERING OCH VARFÖR GÅR DET SÅ SAKTA?
Sofia Meurk, byggnadsantikvarie

VARSAM OMBYGGNAD – I FRAMTIDEN: HUR KAN INGELAS ARV OCH VARSAM OMBYGGNAD PÅVERKA OCH GENOMSYRA BYGGSEKTORN SÅ ATT DEN BLIR VARSAM OCH HÅLLBAR?
Vicki Wenander, byggnadsantikvarie

VARSAM SKÖTSEL AV EN TRÄDGÅRD – HUR SKÖTER OCH ODLAR MAN EN GAMMAL TRÄDGÅRD?
André Strömqvist, trädgårds- och byggnadsantikvarie, författare

KOLONITRÄDGÅRDENS HISTORIA OCH FRAMTIDENS STADSODLINGAR
Ulrika Flodin Furås, trädgårdsjournalist och författare

EN BOK TILL INGELAS MINNE – OM PROJEKTET SOM INLEDS MED EN SEMINARIESERIE UNDER VÅREN 2024
Erik Stenberg, arkitekt SAR/MSA, lektor i arkitektur KTH och Lena Biörnstad Wranne, 1:e bibliotekarie på ArkDes

Avslutning kl.17.00 (ca)

Programmet kan laddas ner här.

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere