Samfundet S:t Erik arrangerar i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Stockholms Naturskyddsförening en valdebatt för lyfta frågor om stadens framtid.

Vilka bestämmer om stadens utveckling? Exploatörer, politiker eller medborgarna? Hur mycket förtätning tål staden? Hur fördelas bostadstrycket? Ska vi bygga mer utanför stadens gränser? Hur kan vi bygga fler trädgårdsstäder? Hur anpassar sig staden till klimatförändringarna? Hur kan träd, parker och naturmark tillvaratas för att reglera regnperioder och temperaturhöjningar? Hur tar vi hand om det som byggts, både äldre och nyare hus och miljöer? 

Politikerna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd svarar på frågor och förmedlar hur just deras parti planerar det framtida Stockholm. Hur vill partierna lösa stadsbyggandet i inner- och ytterstad, bygga nya bostäder samt värna om och renovera det äldre husbeståndet, skapa plats åt barn, unga och äldre och allt annat som berör inte bara oss som bor här utan alla som besöker vår huvudstad? 

Moderator: Kerstin Brunnberg, journalist

Onsdag 31 augusti:
Föreningarna är på plats från kl.12.00 med aktiviteter.
17.00 Kulturskolans elever uppträder
17.30 Valdebatten startar

Debatten hålls på Kungsträdgårdens stora scen. 

Varmt välkomna!

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere