Foto: Kristina Berglund

Samfundet S:t Erik är en av 10 organisationer som gemensamt tagit initiativet till

UPPROP KULTURARV
VÄRNA KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER OCH BYGGNADER

www.uppropkulturarv.se

Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna för att kunna leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det anges att ”det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.”

Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm
Europa Nostra – Sverige
Kommittén för Gustavianska Parken
Kulturmiljöfrämjandet
Samfundet S:t Erik
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska Industriminnesföreningen
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Jordägareförbund
Urban City Research

Seminarium 9 mars 2020, anmälan och program 

Underteckna uppropet här

Elementor #2

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere