Samfundet S:t Erik har idag sänt in synpunkter på Stockholms stads förslag till ny översiktsplan.
Samfundet S:t Erik har allvarliga invändningar mot samrådsförslaget till ny översiktsplan för Stockholm.

  • Översiktsplanen måste ha en högre ambitionsnivå.
  • Förslaget till översiktsplan måste konkretiseras för att kunna ligga till grund för detaljplaner.
  • Stockholms stadsbyggnadshistoria måste respekteras.
  • Exploateringsintresset måste underordnas en övergripande planering och det gemensammas bästa.
  • Översiktsplanens utformning ska ha fokus på information och inte karaktär av ”säljbroschyr”.
  • Våra värdefullaste tillgångar ska inte bjudas ut på marknaden.
  • Ambitionen att tillföra kvaliteter i ytterstaden måste höjas.

Samfundet S:t Erik efterlyser motiveringar, fördjupningar och konkretion.

Läs hela yttrandet här

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere