Planhandling: Brunnberg & Forshed, bildkälla: Stadsbyggnadskontoret

Stockholmshem AB planerar att bygga sex bostadshus i tre våningar på en idag obebyggd markbit belägen mellan Gamla Tyresövägen och den östra delen av Skogskyrkogården, alldeles intill den norra infarten till småstugeområdet Pungpinan, och endast sex meter från kyrkogårdsmuren. Bygglovet är tidsbegränsat för tio år och avser bostäder ”för tillfällig vistelse”. Värt att understryka är att Skogskyrkogården sedan 1994 står med på UNESCOS världsarvslista och är med det Stockholms kommuns enda världsarv.

Samfundet S:t Erik avstår från synpunkter beträffande byggnadernas utformning men anser att ”den föreslagna nybebyggelsen har en placering som gör att utblickarna från Skogskyrkogården påverkas mycket negativt. I och med att det i just denna del inte finns särskilt mycket träd blir detta särskilt påtagligt. Upplevelsen av den pampiga muren, både inifrån kyrkogården och utifrån, förtas totalt på detta avsnitt. Förslaget strider enligt Samfundets S:t Eriks bedömning helt mot PBL 2 kap. 6 §, (…). Läs hela yttrandet här: https: https://drive.google.com/file/d/1AkGDY2cRk5fAFt8_Ay4NXxjopcP2zElT/view

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere