Detaljplaneförslag för Sätra Centrum (Högsätra 10, Djursätra 3 m.fl.) i stadsdelen Sätra i Stockholm, S-Dp 2018-15976

Förslaget går ut på att den befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med cirka 600 bostäder och lokaler i samtliga bottenvåningar mot torget. Våningshöjderna varierar mellan 5–16 våningar.

Samfundet S:t Erik accepterar en rivning av centrumanläggningen, trots dess stora kulturhistoriska värden. En skyddsbestämmelse bör införas på plankartan för biljett-hallens interiör för att säkerställa dess bevarande.
Samfundet S:t Erik ser positivt på planens grundkoncept men anser att förslaget bör omarbetas så att nybebyggelsen relaterar till befintliga skivhus beträffande volym och placering med en maxhöjd om 10 våningar. Skivhusen bör förbli de landmärken i stadsdelen och centrummarkörer de alltid har varit, tillsammans med nytillskotten.

Läs hela yttrandet här

Hämta planärendet här

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere