Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson i samtal om Stad i ständig förändring