Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson i samtal om Stad i ständig förändring

Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson i samtal om Stad i ständig förändring

Se och hör Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson, till vardags fil dr i statsvetenskap, och urbanhistoriker, professor Håkan Forsell samtala om Stad i ständig förändring utifrån frågeställningen Är de globala storstädernas epok slut? Arrangerat i samarbete mellan Riksbankens jubileumsfond och Stadsmuseet.

Hämta här