Förslag till detaljplan för Neapel 3 m fl i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2018-00406

Samfundet S:t Erik avstyrker planerna för kv Neapel, Södra Värtan, där bland annat hotell Ariadne ingår, och kritiserar Staden för att den återigen väljer att gå vidare med en detaljplan som uppenbart motverkar de nationella och globala målen för hållbart stadsbyggande och minskad klimatpåverkan (se Sveriges miljömål och Agenda 2030).

”Att föreslå rivning av ett knappt 30 års kontorshus i syfte att uppföra en ny byggnad för samma ändamål är ett motiv som helt enkelt inte håller. Förslaget saknar tillräckliga argument för rivning. Det framgår inte på ett övertygande sätt varför den befintliga byggnaden inte kan utvecklas och anpassas för ett nytt ända­mål. Det är otillräckligt för en stad som profilerar sig som en av Europas främsta klimatstäder”. 

Hämta hela yttrandet här

Länk till ärendet på stadsbyggnadskontoret

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere