Samråd om förslag till detaljplaner för Årstafältet etapp 4A och etapp 4B, S-Dp 2017-06550 och 2017-19529

Sammanfattningsvis finner Samfundet S:t Erik

  • att exploateringen måste minskas och de högsta husen sänkas
  • att förskolan måste delas upp på flera skolor, med tillräckligt stora förskolegårdar
  • att Göta landsväg som är ett enastående fornminne bör ges ett skyddsområde på 100 m på vardera sidan
  • att området norr om Valla å, som troligen är platsen för slaget vid Brännkyrka, snarast bör undersökas med metalldetektor
  • att vägen mot den forntida gården Östberga med sin vida synliga pilallé bevaras och förklaras som fornminne

Hämta yttrandet här

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere