Västra Hagsätra, samråd angående förslag till detaljplan, dnr 2018-06778 )

(Länk till ärendet på Stadsbyggnadskontoret)

Förslaget syftar till en förtätning av stadsdelen och tillskapandet av 570 nya bostäder. Planen omfattar elva delprojekt inkluderande bostäder i lamell- och skivhus om mellan två och femton våningar, ny förskola samt en ny etiopisk-ortodox kyrka som ersätter den befintliga kyrkolokalen inrymd i en f.d. butikslokal vilken rivs. De mest markanta inslagen utgörs av den kvartersbebyg­gelse som föreslås vid Olshammarsgatan samt det 15 våningar höga bostadshus som föreslås längs tunnelbanespåret vid Hagsätra centrum.

Samfundet S:t Erik avstyrker det föreslagna 15 våningars höga skivhuset vid Kvarntorps gränd. Detaljplaneförslaget i övrigt, med beaktande av våra synpunkter avseende buller vid Huddingevägen och bearbetning av bebyggelsen vid Olshammarsgatan, tillstyrks.

Hämta hela yttrandet här

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere