ACANs rivningskarta över Stockholm

Rivningskartan samlar information om rivningshotad bebyggelse

Vi vill uppmärksamma initiativet rivningskartan.se av det ideella nätverket ACAN Sverige (Architects! Climate Action Network) som kartlägger rivningshotade byggnader runtom i landet. Alla kan hjälpa till och lägga till byggnader på den interaktiva kartan – en gemensam kunskaps- och minnesbank som samlar både hotad, redan riven och räddad bebyggelse.

Det finns många anledningar att uppmärksamma de många rivningar som sker, såväl klimatkrisen som resursslöseriet och kulturhistoriska skäl. Samfundet S:t Eriks syfte är att arbeta för ökad kännedom om Stockholms historia, intresse för bevarandet av kultur- och naturhistoriska värden samt tillgodoseendet av dessa i stadsutvecklingen.

Vi hoppas att fler inser värdet av det redan byggda och ser bebyggelsen från stadens många årsringar som en länk till vår historia och de som bott här före oss. Det arvet bör förvaltas, bevaras eller anpassas efter behov, för att vara tillgängligt även för de som kommer efter.

Nu uppmanar vi alla att hjälpa till att kartlägga Stockholms (och Sveriges) rivningshotade bebyggelse via länken rivningskartan.se.

Andra viktiga initiativ mot rivningar är 08demolition som samlar information om just Stockholms rivningshotade byggnader, samt kampanjen Krama byggnaden! som samlar underskrifter för att lämna över till Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari med målet att sluta riva funktionsdugliga byggnader och öka cirkulariteten i byggbranschen.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere