Opinionen mot en rivning börjar växa till en folkstorm. På onsdag, 16 juni, fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om badets vara eller icke vara. Har nämnden lyssnat till kraven på en oberoende teknisk undersökning av badets status eller går den emot opinionen och fattar ett beslut på tveksamma grunder? Det återstår att se.

Samfundet har dammat av sin tidigare skrivelse angående badet, och skickat den till nämndens ledamöter.

Hämta yttrandet som pdf här 

 


Till:

Stadsbyggnadsnämndens ledamöter

 

 

SKRIVELSE

2021-06-14

RIV INTE LILJEHOLMSBADET!

Samfundet S:t Erik vädjar till staden – riv inte Liljeholmsbadet. Gör om och gör rätt!

Liljeholmsbadet vid Bergsundsstrand intill Hornstull invigdes 1930. Arkitekt var Uppsalas dåvarande stadsarkitekt Gunnar Leche och simhallskonstruktör Gustaf Heijkensköld. Detta flytande lilla bad, utformat som en träpaviljong med svagt svängt koppartak, är med sin ponton­konstruktion av betong med bassäng unik i Stockholm. Stockholms stadsmuseum har klassat den grön, således en byggnad med stora kulturhistoriska och miljömässiga värden. I cirka 90 år har Liljeholmsbadet varit en viktig del av Stockholms stadsbild.

Badet har reparerats vid ett flertal tillfällen under sin livstid. Första gången var 1951, därpå 1992 och senast 2001. Badet stängdes 2016 då det bedömdes vara i alltför dålig kondition. Kostnaderna för en reparation har nu uppskattats till omkring 100 mkr. Staffan Röberg, vd för Beckholmens varv som reparerade badet för 20 år sedan, hävdar dock att det uppskattade beloppet är en felbe­dömning, och att reparationskostnaderna bör vara betydligt lägre. Samfundet S:t Erik anser att en oberoende teknisk bedömning av badets status bör göras innan staden går vidare med ärendet.

Liljeholmsbadet har tack vare sin lilla skala och det 30-gradiga vattnet varit ett mycket älskat bad av många, bland annat funktionshindrade och barn som kanske inte finner sig till rätta i ett större, ofta bullrigt och stökigt bad. Olika typer av bad behövs i en stad av Stockholms storlek. Staden måste värna om mångfalden – även när det gäller bad.

Stockholms stad har begärt rivningslov för badet och vill ersätta detta med en ny pontonanläggning som eventuellt kan rymma både bad och restaurang för att drivas i privat regi. Även om den nya anläggningen skulle få ett likartat utseende försvinner autenticiteten och därmed det kulturhistoriska värdet. En drift i privat regi innebär även risk för att betalningssvaga grupper av ekonomiska skäl utesluts från besök. Och Hornstullsområdet behöver knappast fler restauranger! I en växande stad med stor inflyttning behövs just offentligt tillgängliga mötesplatser i den lilla skalan som står för ett socialt kontinuitetsvärde. Liljeholmsbadet är en av dessa viktiga platser i staden.

Det är anmärkningsvärt att Stockholms stad, nu när man borde vara mer klimatmedveten än på 1950- och 90-talen, beslutar sig för att riva i stället för att reparera. Samfundet S:t Erik vill där­för, sist men inte minst, framföra hållbarhetsaspekten. Det är av största vikt att vi för en hållbar framtid tar hand om den bebyggelse som redan finns. Varje rivning och varje nybyggnation medför stora koldioxidutsläpp – här bör Stockholms stad gå i täten!

Samfundet S:t Erik vädjar till staden – riv inte Liljeholmsbadet. Gör om och gör rätt!

Stockholm den 14 juni 2021

 

För Samfundet S:t Erik

 

Monica Andersson                  Jonas Berglund                        Suzanne Lindhagen

Ordförande                             Styrelseledamot                       Styrelseledamot

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere