Hämta yttrandet här

Länk till Program för City (sbk) 

 

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
YTTRANDE
2022-01-31

Program för City, dnr 2017-06022, synpunkter på samrådshandling

Utdrag ur yttrande

”Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett program för City, som Samfundet S:t Erik
välkomnar. Det är ett kunskapsrikt dokument som utgår från riksintresset Stockholms
innerstad med Djurgården, mötet med vattenrummet och stadens siluett. Det föreslagna
programmet för City värnar innerstadens skala och avvisar rivningar. Vi saknar dock
tydliga riktlinjer för programmets förverkligande.

Programförslagets inriktning återspeglas i det samtidigt redovisade och intressanta
vinnande förslaget i tävlingen för Centralstationsområdet. Här är det angeläget att stads-
byggnadskontoret ser till att de nya byggnadernas arkitektur får en utformning som är
värdig mötet med Riddarfjärden, samspelar med Stadshuset och tonar ned Waterfronts
negativa inverkan på stadsmiljön. Även projektet Klara City View behöver inordnas i
den nya stadsvävens skala.

Vi välkomnar ambitionen med stråk med parker mot vattenrummet. Problemet kommer
fortsatt att vara den störande trafikspaghettin i området, vilket understryker behovet av en
långsiktig lösning där Centralbron grävs ned.

Det vi framförallt saknar i Cityprogrammet är riktlinjer för det offentliga rummet. Det
arbetar trafiknämnden med utan något samspel med medborgarna. Så här kan vi inte ha
det. Det är dags att det offentliga rummet hanteras av stadsbyggnadsnämnden där det hör
hemma.”

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson
Ordförande

Susanne Ingo
Vice ordförande

Laila Reppen
Sekreterare

Jonas Berglund
Styrelseledamot

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere