Stadsarkivet Liljeholmskajen, 24/10 kl 11.30-13.00

Gratis
  • Visionsbild A&P Arkitektkontor AB

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Vi guidas genom Stadsarkivets nya center för kunskap om Stockholms bebyggelsehistoria och bebyggelseutveckling. Kärnan för verksamheten är beståndet av bygglovsritningar för Stockholm. Här finns i princip alla ansökningar om bygg¬lov som gjorts i huvudstaden från början av 1700-talet till 1978, motsvarande en samling om drygt två miljoner ritningar. Ritningsarkivet upptogs 2011 på Unescos s.k. Världsminnes¬lista såsom unikt och intressant långt utanför gränserna för Stockholm och Sverige.
När: Torsdag 24 oktober kl 11.30-13.00.
Var: Sjöviksvägen 126 (samling entrén)
Kostnad: 120 kr
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast ti 1/10 kl 10.00.