INSTÄLLT pga sjukdom Växterna i det gamla Stockholm, 6 maj

Beskrivning

OBS! Föredraget Växterna i det gamla Stockholm är inställt pga sjukdom!

Växternas historia pekar bakåt tusentals år till regioner över en stor del av jorden. Men även bland växterna kan den om-givande världen med krig, missväxt och mord skymtas …
I detta tvärvetenskapliga projekt mellan arkeobotaniker, kvartärgeologer, arkeologer och farmacihistoriker, utmynnat ut i publikationen Växternas Stockholm: Fossila växtrester och skriftliga källor berättar, har man sökt kartlägga odlade växters olika användningsområden under Stockholms tidiga medeltid fram till efterreformatorisk tid: Vilka växter användes som föda, medicinalväxter, trädgårdsväxter resp symbolbärare? Impor¬terade kryddväxter och medicinalörter diskuteras ingående.

Föreläsare är Ann-Marie Hansson, fil dr, arkeolog och arkeobotaniker och Uaininn O´Meadhra, fil dr, arkeolog och konstvetare.

När: Ons 6 maj kl 18.00–19.00
Var: Birgittarummet, Medeltidsmuseet, Norrbro
Kostnad: 60 kr
Anmälan: Tidigast tis 28 januari kl 10.00 till kansli@samfundetsterik.se

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere