Stadshagen – utmarker, omsorg och modernism, 9/11 kl 13.00-14.30

Gratis
  • Arbetarbostäder i Stadshagen. Foto Lennart af Petersén 1946, Stockholms stadsmuseum
  • Arbetarbostäder i Stadshagen. Foto Lennart af Petersén 1946, Stockholms stadsmuseum

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Stadshagen är en av Stockholms innerstads märkligaste stadsdelar. Idag står området inför stora förändringar med förtätningar och ny bebyggelse. Stadshagsbergets topografi och etableringen av Sankt Görans sjukhus under 1880-talet har gett upphov till områdets särpräglade och brokiga karaktär. Under vandringen får vi veta mer om banbrytande sjukhus¬byggnader som spänner över en hundraårsperiod. Vi besöker även den före detta tullstugan Mariedal med anor från 1700-talet och Stadshagens IP som är en av Stockholms äldsta idrottsplatser. För den arkitekturintresserade uppvisar Stadshagen flera modernistiska pärlor såsom landmärket kvinnohuset i gult tegel, en matsal signerad Ralph Erskine och funkishusen på Stadshagsbergets krön som erbjuder vackra utblickar över Stockholm.
Guide är Sebastian Ulvsgärd, bebyggelseantikvarie och styrelseledamot i Samfundet S:t Erik.

När: Lördag 2 november kl 13.00-14.30. (Obs! Gångsträcka ca 2,5 km, branta partier!)
Samling: Mariebergsgatan 22 (vid Stockholms sjukhem)
Kostnad: 120 kr
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast tisdag 1 oktober kl 10.00.