Upprop kulturarv 9 mars kl 12.30-17.00. FULLTECKNAD

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
Halvdagsseminarium med inbjudna föreläsare och diskussion. Tio organisationer står bakom uppropet, däribland Samfundet S:t Erik. Detaljerat program och ytterligare information och  publiceras löpande på uppropets hemsida uppropkulturarv.se. Håll utkik!

Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm
Europa Nostra – Sverige
Kommittén för Gustavianska Parken
Kulturmiljöfrämjandet
Samfundet S:t Erik
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska Industriminnesföreningen
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Jordägareförbund
Urban City Research

När: Mån 9 mars kl 13.00–17.00. Registrering från 12.30.

Var: Markeliussalen, Byggnadsföreningen, Norrlandsgatan 11.

Fri entré

Obs! Anmälan från 3/2 kl 10.00 till seminarium@uppropkulturarv.sekansli@samfundetsterik.se