Stormaktsskärgård. Marin landskapshistoria utmed farlederna mot Stockholm (zoom-föredrag), ons 2 feb kl 18-19 (ca)

Beskrivning

STORMAKTSSKÄRGÅRD. MARIN LANDSKAPSHISTORIA UTMED FARLEDERNA MOT STOCKHOLM

Under 1600-talet utvecklades Sverige till en militär stormakt samtidigt som internationella kontakter och handelsutbyte vitaliserades. I stormaktens mitt, omgärdat av tusentals svårnavigerade öar, skär och lömska undervattensgrynnor låg Stockholm. Härifrån administrerades landets moderni­serade och effektiviserade förvaltning av skatter och tullar för de skepp som utgjorde kontakterna med utlandet. Far­lederna genom skärgården kantades av en brokig och ständigt föränderlig bebyggelse som till största delen bestod av skepp. Spåren efter segelfartygen försvann från havsytan så snart kölvattnet lagt sig, och Stockholms skärgård framstår idag i det närmaste som ett orört naturlandskap.

Föreläsare är Niklas Eriksson, docent vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet och specialiserad på marinarkeologi.

När: Ons 23 februari kl 18.00–19.00 (ca)
Var: Via Zoom. Länk meddelas mot anmälan
Kostnad: Ingen kostnad
Anmälan: Från onsdag 9/2 kl 10.00 till kansli@samfundetsterik.se
Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere