Stockholms slott – fasadrestaurering, 21 januari kl 15.00-16.30

Beskrivning

Visning av pågående fasadrestaurering

Stockholms slott uppfördes efter Nicodemus Tessin d.y:s ritningar och stod klart 1754. Fasaderna är rikt utsmyckade med skulpturer och detaljer huggna i got­ländsk sandsten som slits av väder och vind. Redan år 1770 upptäcktes de första skadorna och sedan dess har stenarna lagats och bytts ut kontinuerligt.

Stenen har vittrat sönder i mycket högre hastighet än man tidigare trott och sedan 2011 pågår ett repa­rationsprojekt av gigantiska mått, det största i modern tid, som beräknas pågå under ett kvartssekel och om­fattar totalt ca 30 000 kvm fasad (uppgift SFV). Nu är man inne i etapp 7 av totalt 22 etapper. I restaureringsarbetet åtgärdas den skadade fasad­stenen på olika sätt. De mest skadade byts ut, andra stenar huggs om och återmonteras. Samtliga putsytor restaureras. Dessutom ska plåt och fönster åtgärdas vid behov.

Anne Teresiak, handläggande restaureringsarki­tekt, visar och förklarar hur de befintliga stenarna bedöms, hur de nya stenar tillverkas och hur hela projektet drivs. Vi får också följa med upp på bygg­ställningarna och se i närbild hur arbetet framskrider på Slottets västra fasad.

När: Måndag 21 januari kl 15.00-16.30

Var: Samling vid Storkyrkobrinken 4

Obs! Begränsat antal deltagare: 20 personer (fler visningar under vårvintern 2019)

Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast onsdag 24 oktober kl. 10.00. Betalning till Samfundet S:t Eriks bankgiro 820-1550 efter bekräftelse av plats.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere