Stigande vatten – hotet mot tunnelbanan över Söderström, vandring mån 27 sep kl 17-19. FULLTECKNAD

Beskrivning

STIGANDE VATTEN – HOTET MOT TUNNELBNANAN ÖVER SÖDERSTRÖM

Klimatförändringarna slår mot Mälaren på två fronter – genom att havet stiger och genom att de största flödena i sjön kommer att bli både intensivare och mer frekventa då nederbörden blir kraftigare. Den landhöjning som skulle skydda oss mot översvämningar håller på att bli omsprungen av havshöjningen. Utloppet vid Slussen blir den svagaste länken i Mälarens skydd mot havet, eftersom kajerna och slussportarna är alldeles för låga. Nya Slussen kan behöva skrotas inom några decennier efter 2050 och Gamla stans tunnelbana hotas av översvämning, något som skulle kunna undvikas med en nedgrävning av tunnelbanan.

Genom detta något dystra framtidsscenario lotsar oss Monica Andersson, ordförande i Samfundet S:t Erik, Svante Forsström, arkitekt samt tidigare utredare av tunnelbane­tunnlar på uppdrag av regeringen, och Bo Göran Hellers, professor emeritus i konstruktionslära vid KTH.

När: Mån 27 sep kl 17.00–19.00
Samling: Gamla stans t-baneuppgång
Kostnad: 120 kr
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se. Tidigast ons 8 sep kl 10.00.
Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere