S:t Görans gymnasium, 8 november kl 13.00-14.30 & 14.30-16.00

Beskrivning

Skolbyggnaden, som ursprungligen hette Nya yrkes­skolan för husligt arbete och sömnad, uppfördes 1954-1961 efter ritningar av arkitekten Léonie ’Lola’ Geisendorf. Som ett av fåtaliga exempel i Sverige på arkitekturstilen ’International Style’ och med tydliga influenser från Le Corbusier hos vilken Lola Geisendorf praktiserade som nyutexaminerad arkitekt, intar byggnaden en särställning inom svensk arkitektur och är blåklassad av Stockholms stadsmuseum. År 2008 avvecklades skolverksamheten och anläggningen stod därefter tom under flera år in­nan en större ombyggnad till studentbostäder vidtog. Samtidigt gjordes en smärre tillbyggnad och en ny entré.

Sven Ahlenius, AIX arkitekter och Mats Åhlander, Svenska Bostäder, berättar mer om denna spännande byggnad och dess omvandling.

När: Torsdag 8 november, grupp 1: kl 13.00-14.30, grupp 2: kl 14.30-16.00

Var: Samling: S:t Göransgatan 95

Kostnad: 120 kr
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast onsdag 24 oktober kl. 10.00. Betalning till Samfundet S:t Eriks bankgiro 820-1550 efter bekräftelse av plats.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere