Rosendals försvunna 1800-tals slottspark. Vandring/föredrag18 september 2019 kl 17.30-19.30

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Extra insatt program i samarrangemang med Bebyggelsehistoriska föreningen på Stockholms Universitet!

Onsdagen den 18 september 2019, kl 17:30-19:30. (Samling kl 17:15)
Rosendals försvunna 1800-tals slottspark

Folke Bernadottes bro, en ny gång- och cykelbro över Djurgårdsbrunnsviken kommer invigas i september. Den är placerad i samma läge som kung Karl XIV Johans pontonbro hade och kommer att förbättra möjligheterna att nå Rosendals slott och trädgårdar med kollektivtrafik.

Ett pågående programarbetet för upprustning och utveckling av Rosendals slottspark utförs av Nivå landskapsarkitekter under ledning av landskapsarkitekt Jonas Berglund som har ett nära samarbete med byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist på Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Samling kl 17:15 vid Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34. Först leder Jonas Berglund oss över bron och runt slottsparken därefter kl.18.30 får vi ett föredrag av Caroline Särnqvist inne i en lokal på Etnografiska museet.

Kostnad: 100 kr. Betalas in till Samfundet S:t Eriks Bg 820-1550 efter bekräftelse av plats.

Anmälan: kansli@samfundetsterik.se senast 16/9, men begränsat antal platser och först till kvarn.