Norges ambassad – skyltinvigning och mingel, 6 maj 2019 kl 16-17.30. Fulltecknad

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Som första utlandsägda byggnad har Norges ambassad tilldelats Samfundets kulturhusskylt. Med anledning av detta bjuder ambassadören, Christian Ulrik Syse, till invigningsceremoni med efterföljande mingel och visning av interiören. Denna extraordinära byggnad uppfördes efter ritningar av norske arkitekten Knut Knutsen och invigdes 1952. Här är inflytandet både från Frank Lloyd Wright och japansk arkitektur tydligt. Samtidigt har tegelfasaderna med fält av spån en robust ton som pekar mot den folkliga norska byggnads-konsten.

När: Måndag 6 maj, kl 16.00-17.30 (ca)
Var: Samling 15.45 hörnet Djurgårdsbrunnsvägen-Skarpögatan. Obs! Kom i tid, och medtag legitimation/pass
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast ti 23/4 kl 10.00