Mor och dotter Bruhn – två tapetmakerskor i 1700-talets Stockholm, 15/1 2020 kl 18.00-19.00

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Två kvinnors liv och verksamhet som yrkesskickliga konsthantverkare porträtteras av historikern Mia Skott. I likhet med nio andra tapetmakerskor i huvudstaden under 1700-talets mitt, drev Inga Catharina Bruhn och hennes dotter Maria Christina Bruhn – även känd som uppfinnare inom artilleriteknik – egna tapetmakerier.
Mia Skott, doktorand vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet undersöker i sin kommande avhandling elva kvinnornas förmåga och möjligheter att forma sina liv.

När: Onsdag 15 januari kl 18.00-19.30 (ca)
Var: Birgittarummet, Medeltidsmuseet, Norrbro
Kostnad: 60 kr
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast ti 1/10 kl 10.00.

 

I samarbete med Medeltidsmuseet och Stadsmuseet.