Föredrag: Medborgarhuset i stockholmarnas hjärta, 24 mars kl 18.00–19.30 (ca)

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Astrid Hasselrot, författare till boken Medborgarhuset i Stockholmarnas hjärta (2020) berättar om husets betydelse för fredstanken, funktionalisternas vrede över byggnadens gestaltning och placering, Götgatskravallerna, det blomstrande 1950-talet och mycket mera. Om Stadshuset 1923 blev sinnebilden för det nya demokratiska styret, blev Medborgarhuset 1939 symbolen för det röstande folket som resurs – för kropp, själ och bildning – oavsett kön, politik eller tro.

När: Ons 24 mars kl 18.00–19.30 (ca)

Var: via Zoom. Länk skickas mot anmälan

Kostnad: gratis

Anmälan: kansli@samfundetsterik.se från ons 10 feb kl 10.00